ExpressRoute och QoS i Skype för företag – Online

Anslut till Office 365 via en dedikerad nätverksanslutning med Azure ExpressRoute för Office 365 och Skype för företag – Online. Den dedikerade anslutningen för Skype för företag-appar ger dig tillförlitlig och förutsägbar prestanda såväl som avskildhet från det allmänna Internet. Nu kan du köpa en bättre nätverksanslutning till Office 365 och Skype för företag – Online som erbjuder förutsägbarhet, professionell tillförlitlighet och ett aktivt serviceavtal för drifttid

Obs!: Det finns en ny version av bandbreddskalkylatorn som kan hämtas på Skype för företag, bandbreddskalkylatorn. Anvisningarna i det här dokumentet utgår från bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013.

Skype för företag – online och ExpressRoute

Genom att arbeta med Microsofts ExpressRoute-partner kan du ansluta flera olika Office 365-program, inklusive Skype för företag – online, i molnet över en dedikerad anslutning. Men funktionerna för röst- och videokommunikation i realtid för Skype för företag kräver nätverkstjänster som är specifikt konfigurerade för dessa realtidsbelastningar i Office 365. Detta omfattar ett nätverk som har den bandbredd som krävs för att överföra önskad trafikvolym och som har möjlighet att stödja tjänstkvalitet (QoS) för att tillhandahålla en professionell upplevelse åt användarna.

Det här dokumentet har utformats för att hjälpa dig, administratörer och nätverksdesigners att förstå de speciella krav som måste uppfyllas för att stödja kommunikation i realtid, verktygen som tillhandahålls av Microsoft för att hjälpa dig att utforma ett nätverk som kan stödja dessa krav och för att vägleda dig igenom designprocessen med hjälp av en fallstudie.

Den första delen i dokumentet tar dig genom en fallstudie för att hjälpa dig med nätverksdesignen med Bandbreddskalkylator för Lync 2010 och 2013 för att beräkna nätverkskraven för en omfattande flerplatsdistribution av ExpressRoute för Skype för företag. I den andra delen av det här dokumentet ges du grundbegreppen om tjänstkvalitet (QoS), en detaljerad översikt över den specifika tekniska informationen som krävs för att stödja realtidskommunikation med Skype för företag och de specifika typerna av nätverkstjänster som behövs.

Dokumentet förser dig med teknisk information och förståelse för tjänstkvalitet och ExpressRoute, en förståelse för utmaningarna du kommer att ställas inför och du ges även kunskap om hur man använder verktygen och teknikerna, vilket låter dig distribuera en ExpressRoute över ditt nätverk för Skype för företag.

Komma igång

När du förbereder ExpressRoute för Skype för företag är det en god idé att titta igenom de olika anslutningsmodellerna för ExpressRoute och de olika valen av partners och platser samt läsa om hur man köper och tillhandahåller ExpressRoute inom företaget. Här är några resurser som hjälper dig att komma igång:

Del 1: Fallstudie – ExpressRoute för Dewey Law, LLC.

Denna fallstudie för Dewey Law, LLC. kommer att visa dig hur man konfigurerar ett nätverk, beställer tjänster för nätverksåtkomst och fastställer bandbreddskraven för att stödja ExpressRoute för Skype för företag – online.

Bakgrund Dewey Law LLC. är en stor, internationell juristbyrå med 790 jurister och totalt 5 580 anställda fördelat över 78 platser. Byrån har ett huvudkontor i New York, tre regionala kontor i Chicago, San Francisco och Dallas, tillsammans med 24 stora och 50 små filialkontor spridda runt om i landet. Byrån har hand om stora och invecklade fall där arbetet vanligtvis delas mellan två eller flera av kontoren. Med den här nätverksdesignen får man betydande nätverkstrafik mellan kontoren.

Dewey Law LLC. är en relativt ung byrå och juristerna samt övrig personal är mycket bekväma med teknik och beror i hög mån på den i sitt dagliga arbete.

Distribution av användare efter platser och befattningar

Huvudkontor (NY)

Nationella kontor (3)

Stora filialkontor (24)

Små filialkontor (50)

Chefer

20

10

1

1

Partners

150

50

10

5

Medarbetare

300

100

20

10

Paralegal

400

125

30

15

Verkställande administratörer

100

35

6

3

IT-administratörer och allmänna administratörer

100

25

3

2

Totalt per kontor

1 070

345

70

36

Totalt per kontorsklass

1 070

1 035

1 680

1 800

Konfigurera nätverket

Det finns ett par grundläggande krav som måste uppfyllas för att vi ska kunna tillhandahålla konsekventa och högkvalitativa realtidstjänster till Dewey Law LLC:

 • De vill kunna tillhandahålla rösttjänster vid strömavbrott, vilket innebär att deras switchar och routrar för nätverksdistribution måste förse ström via Ethernet (PoE) IEEE 802.3af eller 802.3.

 • Nätverksswitchar och -routrar måste också använda avbrottsfria strömkällor (UPS) så att de kan fortsätta att fungerar vid ett strömavbrott.

  De har trådlösa Wi-Fi-anslutningar till sina LAN-uppkopplade kontor, så vi rekommenderar att de tar hjälp av en Wi-Fi-infrastrukturpartner som har certifierats för Skype för företag genom Lösningar till Skype för företag

  Tips: Trådlösa åtkomstpunkter via 802.11n och 802.11ac rekommenderas.

 • Och allra viktigast så måste alla LAN-nätverk på alla kontor vara konfigurerade för att tillhandahålla tjänstkvalitet (QoS). Detta omfattar datorer, bärbara datorer och nätverksmaskinvara, till exempel switchar och routrar.

Nu när du har gått igenom grunderna tar vi det första steget mot att tillhandahålla professionella rösttjänster till Dewey Law LCC genom att först rekommendera att de använder en MPLS-tjänst (Multiprotocol Label Switching) från en nättjänstpartner som kommer att ansluta till Azure ExpressRoute-tjänsten. MPLS tillhandahåller en IP-tjänst med prestandagarantier mot fördröjningar, jitter och paketförluster. Men om MPLS inte är tillgängligt, kan man även använda sig av en av våra datautbytespartners genom ExpressRoute som är uppkopplade via Ethernet.

MPLS-leverantörer erbjuder flera nivåer av serviceklass (CoS), men de använder olika termer för att identifiera dem. Du måste arbeta tillsammans med leverantören för att säkerställa att de förstår de data som du har angett i Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 och alternativen som finns tillgängliga och rekommenderas för de olika applikationerna för realtidsbelastningar i Office 365.

Det finns två alternativ för hur data från Skype för företag-applikationer kan mappas till lämpliga MPLS-klasser för tjänsten:

 • Slutpunktsmarkering för trafik med DSCP (DiffServ Control Point)

 • Baserat på nätverkets åtkomstkontrollista (ACL)

Om du vill implementera en slutpunktsmarkering, måste du konfigurera alla domänanslutna Windows-datorer hos Dewey Law LLC. till att markera alla paket med rätt DSCP (DiffServ Control Point) och sedan implementera QoS på alla nätverksswitchar och -routrar på alla deras kontor för att säkerställa att QoS-markeringarna bibehålls och inte tas bort. DSCP-markeringar i nätverkspaket visar tjänsteleverantören hur det nätverkspaketet prioriteras. Mer information om DSCP finns i QoS-avsnittet i Del 2.

När det gäller ACL-baserade kopplingar i nätverket, kommer DSCP-prioritetsmarkeringarna att implementeras på en överordnad router och baseras på UDP-källporten. Det rekommenderade portintervallet för alla program anges i avsnitt 2.6.1.1 i Nätverksplanering, övervakning och felsökning med Lync Server. Det är viktigt att samordna detta med Dewey Law LLCs övergripande QoS-implementering och design samt att man känner till olika QoS-regler och risken för felmatchade paketmarkeringar.

Varje ExpressRoute-nätverkstjänstleverantör har en serviceklass (CoS) som är lämplig för röst- och videokommunikation i realtid. Denna CoS kallas för ”Expedited Forwarding” (EF) för röst och ”Assured Forwarding” (AF) för video. Du måste vara noggrann när du bestämmer mängden bandbredd som du köper för EF-rösttrafik. Orsaken är att röstserviceklassen är mycket oförlåtande i händelse av att du skickar mer rösttrafik än vad serviceklassen är anpassad för.

Tips: Trafik som skickas via röstserviceklassen i högre mängder än vad som har bestämts med tjänsteleverantören kommer omedelbart att ignoreras, vilket leder till att röstkvaliteten påverkas.

När du tittar på Dewey Law LLCs övergripande design är det mycket viktigt att du gör en noggrann bedömning av hur mycket bandbredd som de behöver för att stödja rösttrafiken över deras nätverk och att de markerar varje röstpaket (och endast röstpaket) med DSCP-inställningen för röst (dvs. DSCP EF 46).

Ska vi kunna implementera QoS över deras företagsnätverk måste slutpunkterna och routrarna markera varje paket med lämplig prioriteringsindikator på lager 3 (dvs. DSCP) QoS-alternativet måste vara aktiverat på varje switch och routern längs hela nätverkssökvägen. Det räcker med att bara en nätverksswitch eller -router inte har QoS aktiverat för att QoS-markeringarna i röst- eller videopaket som passerar genom den switchen eller routern ska riskera att tappas. Det här innebär att QoS inaktiveras i alla efterföljande switchar och routrar, vilket gör ExpressRoute mindre användbart.

Detta kräver också att associationen av QoS-prioriteringar på lager 3 och lager 2 definieras vid varje punkt. Prioriteringsmekanismer på lager 2 definieras i IEEE 802.1p för trådbundna nätverk och 802.11e/WMM för Wi-Fi-nätverk. Viktigare ändå är att nätverksroutern som är ansluten till nättjänstleverantörens MPLS-nätverk måste bibehålla DSCP-inställningarna i alla utgående paket så att de bibehåller lämplig MPLS-serviceklass.

Tips: För specifik information om konfiguration av QoS kan du läsa avsnitt 2.6 i Nätverksplanering, övervakning och felsökning med Lync Server. Du kan även läsa Krav vid nätverksplanering för Skype för företag 2015 om du vill veta mer om krav vid nätverksplanering.

Beställa nätverksåtkomsttjänster

När du har implementerat förutsättningarna och mekanismerna som krävs för att QoS-nätverket ska kunna stödja ExpressRoute, är nästa steg att beställa ExpressRoute-nätverksåtkomsttjänster. Du kommer att behöva att ange två uppgifter när du beställer ExpressRoute-åtkomsttjänster åt Dewey Law LLC från Microsoft-nättjänstleverantören:

 • Den totala mängden bandbredd som krävs för att ansluta varje kontor till ExpressRoute och Office 365.

 • Den totala mängden bandbredd som krävs för varje serviceklass som måste kunna stödja Skype för företag-appar som används av Dewey Law LLC. Serviceklassens bandbreddskrav drivs av trafiken du förväntar dig från var och en av de olika Skype för företag-apparna, som t.ex. som röst, video, snabbmeddelanden, närvaro och skärmdelning.

Fastställa bandbreddskraven för Skype för företag-appar

När du har fastställt den totala bandbredden som Dewey Law LCC kräver, måste du nu ta reda på den totala mängden av bandbredd som ska delas mellan de olika serviceklasserna, t.ex. hur mycket bandbredd som krävs för varje Skype för företag-applikation.

Du fastställer vilka krav som gäller för Dewey Law LLCs alla kontor genom att använda Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013. Den här kalkylatorn är ett Excel-baserat verktyg som låter dig ange vad de olika Skype för företag-applikationerna ska användas till, inklusive röst, video, konferenser och skärmdelning. Kalkylatorn kommer att automatiskt att generera en uppskattning av bandbredds- och CoS-kraven för varje kontor i nätverket. När du laddar ned Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013, kommer även en användarhandbok att medfölja som ger instruktioner om hur du använder verktyget.

För att det ska vara enkelt att använda kalkylbladet är de olika cellerna färgkodade:

 • Grön Detta är allmänna indataområden.

 • Gul Detta är avancerade indataområden. Du kan ändra dessa, men var noggrann.

 • Röd Detta är skrivskyddade områden och indatavärdena är låsta och kan inte ändras.

 • Grå Detta är skrivskyddade områden. De är resultat eller data som från de allmänna indataområdena.

Designprocessen för Dewey Law LLC. börjar med att dela in deras användare i olika ”Profiler”. För varje profil du definierar, kan du ange vad de förväntas använda de olika Skype för företag-applikationerna till (”Ingen”, ”Låg”, ”Medelhög”, ”Hög” eller en av tre definierade ”Anpassad”-inställningarna). Dessa val finns i kalkylbladet ”Profil”. Det specifika användningsområdet för varje alternativ (”Låg”, ”Medelhög” eller ”Hög”) återges, men det går att ändra standardinställningar för varje alternativ. Genom att identifiera antalet användare för varje ”profil” på varje kontor, kan kalkylatorn beräkna den totala mängden bandbredd som krävs för varje plats.

Du kan även ange vilka ljud- och videocodecs som används, oavsett om FEC (föregripande felkorrigering) används och även andra systemparametrar som kommer att påverka bandbreddskraven. Du kan använda standardinställningarna Bandbreddskalkylatorn för i Lync 2010 och 2013 eller välja olika codecs och andra systemparametrar. Standardinställningarna kan användas för Dewey Law LLCs kontorsdesign. Men om du vill ändra standardinställningarna finns det en rullgardinsmeny med alla tillgängliga alternativ. Bandbredden som används för varje val står med i kalkylbladet ”Codecs”. När du ändrar inställningar kommer ändringen av bandbredd och serviceklass (CoS) att uppdateras på varje kontor. Med den här funktionen kan du testa olika möjliga konfigurationer för dem och se vilka konsekvenser ändringarna får på deras bandbreddkrav.

Vi har definierat tre profiler för Dewey Law LLC., ”Chef/Partner”, ”Medarbetare/Paralegal” och ”IT-administratörer”. Tabellen nedan visar hur vi har ställt in användarprofilerna för olika Skype för företag-appar för varje profil.

Profiler och användarprofiler (Kalkylblad för ”Profiler” – kolumn A till P)

Profil

Snabbmeddelande/Närvaro

P2P-ljud

P2P-video

Konferensljud

Konferensvideo

Skrivbordsdelning

Ljud för konferens med uppringning

Lync 2010 RTV_Type

Fjärranvändare

Lync 2013 Stereoljud

Lync 2013 Videokvalitet

Lync 2013 användarbeteenden för P2P-videofönster

Lync 2013 Användning med flera fönster

Chef/ Partner

Hög

Medel

Låg

Medel

Medel

Inget

Medel

CIF

0 %

0 %

Bäst

Typisk

Typisk

Medarbetare/ Paralegal

Hög

Medel

Låg

Medel

Hög

Hög

Medel

CIF

0 %

0 %

Medel

Typisk

Typisk

IT-administratörer

Hög

Medel

Inget

Låg

Inget

Inget

Medel

CIF

0 %

0 %

Medel

Typisk

Typisk

Du måste ange informationen i tabellen Distribution av användare efter platser och befattningar ovan i kalkylbladet ”Kontor” i Bandbreddskalkylator för Lync 2010 och 2013. Eftersom antalet användare i de regionala kontoren är identiska, kommer de att definieras för ett ”Kontor” och uppgifter ges om att det fanns tre instanser av det. Samma sak gjordes för de stora och små filialkontoren där det fanns 24 och 50 användare på respektive kontor.

När du har angett inställningarna för varje profil, måste du ange antalet användare i varje profil på varje kontor i kalkylbladet ”Kontor”. Det totala antalet användare för alla kontor uppdateras automatiskt. Eftersom det inte finns användare på platsen med Office 365, ska de alla anges i ”Filialer”-raderna i kalkylbladet. Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 fyller sedan i kolumnerna ”Klass för bästa prestanda”, ”Klass för datatrafik” och ”Klass för realtidstrafik” i tabellen ”WAN-BW per QoS-trafikklass”. Detta visas i de data i tabellen nedan.

Tips: Hela kalkylbladet innehåller också det maximala antalet samtidiga sessioner för varje program, men vi tog bort de kolumnerna för att spara utrymme.

Profiler efter kontor – (Kalkylbladet ”Kontor”, kolumnerna A, D, I och AI till AX)

Kontorsnamn

Totalt antal användare på kontoret

Totalt antal sådana här kontor

Användarprofil 1

Användare tillhör Profil 1

Användarprofil 2

Användare tillhör Profil 2

Användarprofil 3

Användare tillhör Profil 3

Huvudkontor

1070

1

Chef/Partner

170

Medarbetare/Paralegal

700

IT-administratörer

200

Regionkontor

345

3

Chef/Partner

60

Medarbetare/Paralegal

225

IT-administratör

60

Stora filialkontor

70

24

Chef/Partner

11

Medarbetare/Paralegal

50

IT-administratör

9

Små filialkontor

36

50

Chef/Partner

6

Medarbetare/Paralegal

25

IT-administratör

1

Bandbredd som krävs per applikation efter kontor i kbit/s (Kalkylbladet ”Kontor” – kolumnerna A och BQ till LF)

Kontor

Högsta bandbredd för SIP/snabbmeddelanden

Högsta peer-bandbredd för ljud mellan platser

Högsta peer-bandbredd för video mellan platser

Högsta bandbredd för ljudkonferens

Högsta bandbredd för videokonferens

Högsta bandbredd för WAN-delning

Högsta WAN-bandbredd för PSTN-samtal

Huvudkontor

1070

525,30

560,00

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

Regionkontor

345

185,40

560,00

255,00

1320,00

1536,00

896,10

Stora filialer

70

92,70

560,00

102,00

600,00

384,00

216,30

Mindre filialer

36

119,40

560,00

76,50

600,00

384,00

123,60

De allra viktigaste kolumnerna i kalkylbladet är förmodligen de som beskriver WAN-bandbredden efter QoS-klass. Detta visas i tabellen nedan. Dessa data sammanfattar informationen som du måste ge till nättjänstleverantören för att få åtkomst till anslutningen på alla kontor. När den totala bandbredden beräknas ska du multiplicera bandbredden för varje typ av filialkontor med antalet kontor av samma typ. Se Azure ExpressRoute om du vill kommunicera med din ExpressRoute-nättjänstleverantör.

Det är viktigt att du inte överskrider bandbredden i serviceklassen för röst eller ”Expedited Forwarding” (EF). En slumpmässig uppsättning paket kommer att ignoreras, vilket innebär att alla pågående samtal riskerar att påverkas istället för att sänka kvaliteten på ett samtal eller en grupp samtal. Det är också viktigt att endast röst markeras med DSCP för EF (dvs. DSCP = 46) annars riskerar röstkön att spilla när trafik utan röst läggs till.

Tips: Även om EF-serviceklassen erbjuder bästa prestandagaranti, ska vi återigen påpeka att alla ytterligare paket kommer att ignoreras omedelbart om du överskrider den definierade bandbredden.

Sammanlagd bandbredd per kontor efter QoS-trafikklass – (Kalkylbladet ”Kontor”, kolumnerna A och ML till MR)

Kontorsnamn

Klass för bästa prestanda (DSCP 0)

Klass för datatrafik (DSCP-anpassat)

Klass för realtidstrafik (DSCP 34, AF41)

Klass för prioritetstrafik (DSCP 46, EF)

Huvudkontor

0,00

5764,80

3200,00

3953,10

Regionkontor

0,00

2033,60

1880,00

1336,50

Stora filialer

0,00

486,40

1160,00

411,00

Mindre filialer

0,00

438,40

1160,00

319,50

Sätta planen i verket

Vi kan beräkna den totala bandbredden som kommer att passera genom WAN-nätverket och mängden bandbredd som kommer att passera genom ExpressRoute med hjälp av bandbreddsberäkningarna från tabellen Per applikation efter kontor ovan. I den del av trafiken som passerar genom ExpressRoute ingår inte peer-bandbredd mellan platser.

Kontor

Högsta bandbredd för SIP/snabbmeddelanden

Högsta bandbredd för ljudkonferens

Högsta bandbredd för videokonferens

Högsta bandbredd för WAN-delning

Högsta WAN-bandbredd för PSTN-samtal

Total ExpressRoute-trafik per kontorsklass (dvs. total mängd gånger antal kontor)

Huvudkontor

1 070

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

11361,80

Regionkontor

345

255,00

1320,00

1536,00

896,10

8704,20

Stora filialer

70

102,00

600,00

384,00

216,30

32935,20

Mindre filialer

36

76,50

600,00

384,00

123,60

61005,00

Det innebär att Skype för företag – online-trafik som passerar genom ExpressRoute kommer att ligga på cirka 114 Mbit/s, så Dewey behöver ett abonnemang på minst 200 Mbit/s för ExpressRoute. Flera ExpressRoute-kretsar kan köpas vid olika ExpressRoute-peeringplatser. Detta kan rekommenderas om Deweys kontor ligger i olika geografiska områden, eller i återhämtningssyfte om ett problem skulle uppstå med anslutningen till ExpressRoute-kretsen. Om du köper ExpressRoute-kretsar i flera Azure-regioner krävs ExpressRoute Premium-tillägget för globala anslutningar via ExpressRoute.

Nu när du har den totala mängden bandbredd som krävs och bandbreddsnumren för serviceklass (CoS), kan du göra dina beställningar från den eller de nättjänstleverantörer du valt. Glöm inte att ta med beräkningar för trafik för andra program och tjänster. Vi erbjuder vägledning inom nätverksplanering för andra Office 365-tjänster, inklusive bandbreddskalkylatorer för Exchange och OneDrive. Bandbreddsabonnemang för nättjänstleverantör blir högre eftersom den interna trafiken måste läggas till igen. Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 ger bara en uppskattning om den förväntade trafiken. Du bör därför utföra ett stresstest för att bekräfta nätverkets förmåga att stödja den trafikvolymen.

Tips: Vi rekommenderar starkt att du stresstestar nätverket när du gör en förhandsbedömning av det.

Ett stresstest innefattar att man bygger och konfigurerar infrastrukturen och sedan kör den med den förväntade volymen av simulerad trafik medan prestandan övervakas. Uppskattningen av trafikvolymen kan vara felaktig i vissa områden, men du kan åtminstone vara säker på att den kan hantera trafiken som Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 beräknade. Vi rekommenderar att du kör stresstestet i åtminstone ett par dagar, men om du kör det längre kan det hjälpa dig att förfina beräkningen. Men ska du förlänga stresstestet måste det vägas mot kostnaden för nätverkstjänsterna som du betalar för som inte överför nätverkstrafik med verkliga användare. Microsoft har certifierat ett antal leverantörer i sitt IT Pro Tools-program för att kunna tillhandahålla nätverkshanteringstjänster och driftverktyg, inklusive belastningsverktyg för förhandsbedömning av nätverk. Skype för företag tillhandahåller även systemintegratörer (SI) som kan använda den certifierade versionen av IT Pro Tools för att utföra nätverksbedömningen åt dig. Du kan läsa mer på Lösningar till Skype för företag: IT Pro Tools.

Genom att utföra stresstest kan man försäkra sig om att nätverket kan stödja trafikvolymen som kommer att krävas, men det är fullt möjligt att data från Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 är något felaktiga av en rad orsaker. Du bör också överväga att fortsätta att övervaka kontorens nätverk genom att utföra en pågående utvärdering av nätverket när det har distribuerats för att säkerställa att bandbredden är tillräcklig och att QoS-mekanismerna fungerar. Det är viktigt att fortsätta att övervaka nätverksprestandan allt eftersom fler och fler verkliga användare börjar använda det.

Del 2: ExpressRoute, Skype för företag, QoS

Microsofts ExpressRoute-tjänst förser dig med en dedikerad anslutning till Azure, men kommunikationstjänsterna för realtidsbelastningar i Office 365 kommer att kräva nätverkstjänster med tillräcklig bandbredd för att överföra trafiken och har förmågan att främja tjänstkvalitet (QoS) för att tillhandahålla en professionell användarupplevelse. En anslutning med QoS måste ges en heltäckande konfiguration (dator, nätverksswitchar och -routrar till molnet) eftersom de delar i sökvägen som inte stöder QoS riskerar att försämra samtalets kvalitet.

Syftet med det här avsnittet är att hjälpa dig att förstå utmaningarna förknippade med att stödja realtidstrafik i ett IP-nätverk och konfigurera samt stödja en lyckad distribution av realtidsbelastningar i Office 365 via ExpressRoute med hjälp av en Microsoft ExpressRoute Exchange-provider eller en nättjänstleverantör.

QoS är godkänt från dina nätverk unikt över ExpressRoute-nätverkskretsar och används i Microsoft-nätverk för Skype för företag-trafik. Idag har delar av vissa utgående anslutningar från Microsoft saknade DSCP-värden för Skype för företag. Fram tills att utgående trafik är helt markerat med DSCP-värden uppmuntras du att följa riktlinjerna för att lägga till QoS-markeringarna till trafik i nätverksområdet enligt beskrivningen i avsnittet Implementera QoS med nätverkets åtkomstkontrollista (ACL) i den här artikeln.

Realtidsproblemet

Särskilda krav ställs på ett IP-nätverk när det ska tillhandahålla kvalitativa röst- och videotjänster. Realtidstrafik använder RTP (Real-time Transport Protocol) som överförs med UDP (User Datagram Protocol). Till skillnad från TCP (Transmission Control Protocol) som numrerar och testar meddelandena för att finna fel och som har andra mekanismer för att upptäcka och återsända förlorade eller felmärkta meddelanden, så erbjuder inte UDP den här typen tillförlitlighet. Meddelanden förloras om de skadas av fel eller om de råkar ut för buffertspill. Man valde att använda UDP tillsammans med RTP eftersom realtidstrafik fungerar som så att även om förlorade meddelanden skickas på nytt, skulle de kunna komma fram alltför sent för att ha någon positivt inverkan på flödet av röstmeddelanden.

Med vetskapen om vilken inverkan förlorade röstpaket har, kom utvecklarna på två metoder för att förbättra prestandan i röst- och videokommunikation via IP:

 • Gör röstkodning/-avkodning mer flexibel när paket går förlorade. Detta kan göras antingen genom att använda FEC (föregripande felkorrigering) för att korrigera en procentandel av påträffade fel, vilket är en funktion som finns i Office 365 Real Time Transport, eller genom att utveckla röstavkodningssystem som försöker att maskera effekten av förlorade paket, vilket är en egenskap hos Microsoft-codecs.

 • Använd transporttjänster som använder mekanismer för tjänstkvalitet för att garantera nätverkets prestanda i förhållande till fördröjningar, paketförluster och jitter samt variationen i fördröjning mellan paket.

Flexibel röstkodning tacklar endast problemet med paketförluster, så det är viktigt att ett nätverk som används för att överföra röst- och videokommunikationer i realtid har mekanismer som minimerar fördröjning och jitter. Det spelar ingen roll om flexibel kodning används om för många paket går förlorade, eftersom den mottagande stationen inte kommer att ha tillräckligt med information för att rekonstruera en igenkännbar version av röstsignalen. Procentandelen av förlorade paket som skulle leda till en märkbar försämring av röstkvalitet som varierar beroende på röstkodningstekniken som används. I alla fall är det däremot mycket problematiskt att förlora strängar av efterföljande paket.

Det är viktigt att minimera fördröjning eftersom onödigt dröjsmål kan påverka flödet i samtalet och störa högtalarna. Ett gott tips är att genomgående tidsfördröjningar för röstkommunikation (vad vi kallar för ”svarstid”) måste hållas under 150 millisekunder (msek). enkelriktat, inte ”Round-trip delay time” Naturligtvis kommer fördröjningen att öka på längre transmissionslänkar, som t.ex. de som färdas över hav, med tanke på utbredningsfördröjningen eller den tid det tar för signalen att fysiskt färdas genom kabeln.

När fördröjningen överstiger 150 msek. enkelriktat, det får talaren att bete sig konstigt. Rent psykologiskt ringer en klocka i talarens hjärna som får honom att tro att mottagaren inte har hört honom och han upprepar det han nyss sa. Detta kolliderar med det fördröjda svaret från den andra änden. Den här effekten kommer att vara bekant för dig om du någonsin har talat över en satellitkanal. Över en satellitkanal är den enkelriktade fördröjningen ungefär 250 msek, vilket är mycket längre än den tillåtna fördröjningen.

Rekommenderade nätverksparametrar för professionell röstkommunikation

Parameter

Rekommenderat värde

Paketankomsttid (genomsnitt)

≤ 5 ms

Paketankomsttid (max)

≤ 40 ms

Paketförluster (genomsnitt)

Närmar sig 0 %

Enkelriktad nätverksfördröjning

≤ 100 ms (bör omfatta kontroll vid fördröjning kontra geografiskt avstånd)

ExpressRoute som en del av ett professionellt röstnätverk

ExpressRoute erbjuder en dedikerad anslutning via en nättjänstleverantör (NSP) eller en Exchange-provider (EXP) i något av tre anslutningsalternativ:

 • Samlokalisering i molnet med Exchange

 • Punkt-till-punkt-koppling via Ethernet

 • Alla-till-alla-koppling via IPVPN

Detta medför fördelar som hög tillgänglighet (serviceavtal på 99,9 % drifttid) och tillförlitlig routning som är säker (ingen Internettransit), inte påverkas av variationer i Internettrafiken och följer QoS-markeringar för trafikprioritering (QoS förklaras nedan). Med ExpressRoute i kombination med ett välplanerat WAN kan du få ett professionellt röstnätverk.

Du kan använda ExpressRoute för datatransit från kontor eller datacenter (vid hybridtopologier) som är anslutna till kretsen. För data för användare utanför kontoret (användare som arbetar hemma, är på resa osv.) används inte ExpressRoute-kretsen såvida användarna inte är VPN-anslutna. Dessa behöver inte ingå i bandbreddsberäkningarna då ExpressRoute-kretsen ska storleksbestämmas. Om du är en multinationell kund kan du köpa ExpressRoute-kretsar i varje region och använda BGP-communitytaggar för att skapa routningsregler så att trafik leds till önskad ExpressRoute-krets (vanligen den närmaste för varje kontor), medan de andra kretsarna erbjuder redundans om ett avbrott skulle påverka en enstaka krets.

Om ExpressRoute inte är ett alternativ

Det kanske inte är möjligt att ansluta alla platser till ExpressRoute, antingen på grund av kostnader, oförmåga att uppfylla ExpressRoute-kraven eller begränsningar hos din nuvarande nättjänstleverantör. Om du inte kan använda ExpressRoute bör du ändå följa rekommendationerna nedan för att markera QoS inom nätverket, och planera avtalen med nättjänstleverantören för att säkerställa tillräcklig bandbredd och stöd för trafikprioritering baserat på QoS.

Om du har kontor i flera regioner, men inte har ExpressRoute-kretsar i alla regioner, bör du dessutom använda BGP-communitytaggar för regionen när du konfigurerar routning för trafik till/från satellitkontor så att onödigt lång transit kan undvikas. Tänk dig t.ex. ett företag som har en Skype för företag – Online-organisation i USA men filialkontor i Europa, och att företaget endast har en ExpressRoute-krets i Silicon Valley. Större delen av trafiken i Skype för företag – Online- kommer att dirigeras till ett datacenter där organisationen finns (till exempel konferenssamtal med andra användare inom företaget) och ExpressRoute-kretsen är då lämpligast för merparten av trafiken. Men om en användare i Europa ansluter till ett konferenssamtal hos ett annat företag med en organisation som finns i Europa skulle destinationen för medieinnehåll i det samtalet vara det europeiska datacenter där det andra företaget ligger. Routning av trafiken via ExpressRoute-kretsen i Silicon Valley skulle vara en mindre direkt väg än vad som skulle vara möjligt via internet. I sådana fall kan du konfigurera routrarna i nätverket (t.ex. på Europakontoren) så att communitytaggarna kontrolleras när routningsregler skapas och dirigera trafiken via internet i stället för ExpressRoute-kretsen i Silicon Valley för trafik som har regionstaggar för Europa.

Grundbegreppen i tjänstkvalitet (QoS)/serviceklass (CoS)

När det gäller IP-adresser beskriver QoS (tjänstkvalitet) mekanismer som används för att prioritera hantering av vissa paket framför andra. Enligt International Telecommunications Unions (ITU) definition omfattar QoS alla kvalitetsaspekter för en anslutning, inklusive fördröjningar, förlust, signal-brusförhållandet, överhörning, eko, avbrott, frekvensomfång, ljudnivåer, osv. Vad vi kallar för QoS i paketnätverk kallas mer korrekt för CoS (serviceklass), vilket fokuserar på att förbättra prestanda mot fördröjningar, jitter och paketförluster, men vi kommer att fortsätta att använda uttrycket QoS eftersom det är vedertaget.

Två huvudkomponenter krävs för att tillhandahållande QoS i ett IP-nätverk:

 • Reservationen av en definierad mängd bandbredd på varje länk för realtidstrafik. Den bandbredden kan användas för annan trafik om den aldrig används för realtidstrafik. Tumregeln är att inte mer än 30 % av en länks kapacitet ska tilldelas till rösttrafik.

 • Markera paketen med en prioriteringsindikator i huvudet som visar switcharna och routrarna i sökvägen prioriteringen för paketet som ska tilldelas.

När ett paket tas emot vid en switch eller router, flyttas det till en utdatakö för nästa del eller hopp. Det finns olika utdataköer för de olika prioritetsnivåerna. En switch eller router använder en algoritm som betjänar kön med hög prioritet oftare än köerna med lägre prioritet.

Utmaningen är att det finns olika QoS-tekniker som genomförs vid lager 2 (dvs. Ethernet- eller Wi-Fi-lagret) och lager 3 (dvs. IP-lagret). Dessa olika QoS-implementeringar kan konfigureras i respektive switch och router i nätverket, såväl som gränssnittet mellan ditt nätverk och nättjänstleverantörens nätverk.

Det finns två alternativ för hur data från Skype för företag-applikationer kan mappas till lämpliga klasser för tjänsten:

 • Slutpunktsmarkering för trafiken med DSCP (Differentiated Services Control Point)

 • Baserat på nätverkets åtkomstlista (ACL)

Slutpunktsmarkering för trafiken – DSCP (Differentiated Services Control Point)

DiffServ (Differentiated Services ) kallas för en ”grovkornig” mekanism som används för att klassificera och hantera nätverkstrafik och tillhandahålla QoS i IP-nätverk. Routrar och andra enheter som implementerar lager 3-funktioner använder DSCP (DiffServe Control Point) för att ange paketets prioritet. QoS implementeras genom att infoga ett 6-bitars DSCP-värde i fältet Differentiated Services (tidigare fältet ”Typ av tjänst”) i IP-huvudet (6-bitar möjliggör 64 olika prioritetsnivåer). Prioritetsnivåerna definieras vanligtvis så som visas här.

Rekommenderade DSCP-inställningar

Trafikklass

Behandling (DSCP-markering)

Skype för företag-arbetsbelastningar

Röst

EF (46)

Röst via Skype för företag och Lync

Interaktiv

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Programdelning

Standard

AF11 (10)

Filöverföring

CS0 (0)

Något annat

IP-huvud av version 4

IPv4-header

QoS på lager 2: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

Även om DSCP är standardmetoden för att garantera QoS på lager 3, så finns det olika mekanismer för QoS på lager 2 för trådbundet (dvs. Ethernet) och trådlöst (dvs. Wi-Fi) nätverk. QoS-mekanismen för kabelanslutna nätverk definieras i standarden IEEE 802.1p och WLAN-QoS-mekanismen definieras i IEEE 802.11e, vilket är vad Wi-Fi Alliance identifierar som ”Wi-Fi Multi-Media-certifierad” (WMM-certifierad).

IEEE 802.1p använder en 3-bitars PCP (Priority Code Point) för att identifiera meddelandets prioritet. PCP är en del av ett 32-bitars fält i Ethernet-huvudet som även överför VLAN-identifierare. Definitionerna för PCP-värden finns nedan.

IEEE 802.1p PCP-värden

PCP-värde

Prioritet

Förkortning

Trafiktyper

7

7

NC

Nätverkskontroll

6

6

IC

Internetwork Control

5

5

VO

Röst

4

4

VI

Video

3

3

CA

Viktiga program

2

2

EE

Utmärkt prestanda

0

1

BE

Bästa prestanda

1

0

BK

Bakgrund

Där IEEE 802.1p implementeras på mer eller mindre samma sätt som DSCP med trafik insorterad i olika prioritetsköer för varje prioritetsnivå, men sättet som WLAN delar media via samtal kräver en annan metod. Även om åtkomstpunkten och klienten kommer att bibehålla separata utdataköer för olika prioritetsnivåer, så finns det även skillnader i hur ramarna skickas ut på radiokanalen.

I ett Wi-Fi-nätverk delar alla klienter som är associerade med en åtkomstpunkt en halvduplexkanal (dvs. endast en klientstation eller åtkomstpunkt kan skicka åt gången). Risken för eventuella kollisioner på radiokanalen minimeras genom att stationen väntar med att skicka en ram tills kanalen blir inaktiv under en bestämd tidsperiod, vilken kallas för ”Inter-Frame Spacing”. Om kanalen är upptagen när en station ska skicka ramen kommer den att vänta i en obestämd tidsperiod. När ramen har skickats, och om avsändaren inte får ett svarsmeddelande från mottagaren, förutsätter den att en kollision eller ett annat fel har uppstått och den väntar i ett slumpmässigt intervall innan den försöker att upprätta åtkomst till radiokanalen för att skicka på nytt. Tidsintervallet är slumpmässigt för att minska sannolikheten att två stationer som har kolliderat gör det igen.

Åtkomst till radiokanalen prioriteras genom att IEEE 802.11e/WMM definierar olika vänteintervall före transmission, vilka kallas för ”AFIS” (Arbitrated Inter-Frame Spacings) och olika tidsområdena för de olika trafikklasserna, fyra prioritetsnivåer som kallas för ”Åtkomstkategorier” definieras.

Prioritet ges genom att tilldela kortare AFIS-värden till ramar med högre prioritet. Så om en station väntar med att skicka en röstram och en annan väntar med att skicka en dataram, kommer röstramen alltid att skickas först. Tekniskt sett tilldelas röst- och videoramar samma AFIS-värde, men de olika tidsintervallen för videoramar är högre. Så även om en röst- och videoram kolliderar på det första försöket, kommer röstramen alltid att omsändas först. Korrelationen mellan IEEE 802.1p och IEEE 802.11e visas nedan:

IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) till 802.1P-mappning

WMM-åtkomstkategori

WMM beskrivning

802.1P PCP-värde

802.1P-beteckning

1 (AC_VO)

Röst

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Bästa prestanda Data

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Bakgrund Data

1 (001)

BK

2 (010)

---

Den rekommenderade associeringen av prioriteringar för lager 3 till lager 2 visas här:

Rekommenderade prioritetsassocieringar för lager 3 till lager 2

Lager 3-markeringar

Layer 2 (PCP-värde)

Wi-Fi (åtkomstkategori)

Nätverkskontroll

Per Hop Behavior (PHB) – Class Selector (CS) 6

6

1 (AC_VO)

DSCP-värde – 48

Röst

Per Hop Behavior (PHB) – Expedited Forwarding (EF)

5

1 (AC_VO)

DSCP-värde – 46

Videokonferenser

Per Hop Behavior (PHB) – Assured Forwarding (AF) 41

4

2 (AC_VI)

DSCP-värde – 34

Samtalssignalering

Per Hop Behavior (PHB) – Class Selector (CS) 3

3

2 (AC_VI)

DSCP-värde – 24

Data med låg svarstid

Per Hop Behavior (PHB) – Assured Forwarding (AF) 21

2

3 (AC_BE)

DSCP-värde – 18

Data med hög genomströmning

Per Hop Behavior (PHB) – Assured Forwarding (AF) 11

1

3 (AC_BE)

DSCP-värde – 10

Bästa prestanda

Per Hop Behavior (PHB) – 0

0

4 (AC_BK)

DSCP-värde – 0

Det är viktigt att observera att det finns en konflikt i prioritetskodningen för IEEE 802.1p och WMM. PCP-värdet i 802.1p för röst är 5, men i standardekvivalensmappningen till WMM avser PCP-värdet 5 Åtkomstkategori 2, vilket är WMM-åtkomstkategorin för video (AC_VI). Om det är möjligt ska du åsidosätta den mappningen så att PCP 5 blir till Kategori 1, eller undvik helt enkelt att använda röst- och videokommunikation på samma trådlösa nätverk tills Wi-Fi Alliance löser problemet. Mer information om Wi-Fi finns i Katalogartiklar för Wi-Fi

Implementera QoS med nätverkets åtkomstkontrollista (ACL)

Den alternativa metoden för implementering av QoS i en ExpressRoute-konfiguration är att använda nätverkets åtkomstkontrollista (ACL). I stället för att låta ändpunkterna ange lämplig DSCP-markering på huvudet för varje paket, kan markeringen med den metoden göras via en överordnad router baserat på UDP-källporten. Alla switchar och routrar måste fortfarande vara konfigurerad för QoS för att säkerställa att DSCP-inställningarna bibehålls. Desto viktigare är att routern som är ansluten till tjänsteleverantörens nätverk måste bibehålla DSCP i huvudet för varje paket, eftersom den DSCP-inställningen i grunden är dina instruktioner till nättjänstleverantören om hur paketet ska behandlas.

Det rekommenderade portintervallet för alla Skype för företag-applikationer anges i avsnitt 2.6.1.1 i guiden Nätverksplanering, övervakning och felsökning med Lync Server. Det är viktigt att detta samordnas med företagets övergripande förhållningssätt till QoS, och du bör hålla utkik efter olika QoS-regler och risken för felmatchade paketommarkeringar.

Även om den huvudsakliga orsaken till varför QoS och MPLS-nätverkstjänster används är för att garantera en bra användarupplevelse med röst- och videokommunikation i realtid, kan dessa funktioner kan även tillämpas för dataprogram. I stället för att behandla alla program likvärdigt, kan MPLS-nätverk göra det möjligt för organisationer att prioritera vissa dataprogram framför andra. Med MPLS kan realtidstillämpningar som kreditkortstransaktioner eller skärmdelning prioriteras framför mindre tidskänslig trafik som e-post.

Förstå typerna av IP-nätverkstjänster – Grundläggande IP och MPLS

Den ursprungliga vidarebefordran av IP-paket följde principen om ”bästa prestanda”. Det innebar att routrarna som vidarebefordrade dessa IP-paket gjorde sitt yttersta för att leverera dem till sina mål, men det fanns absolut ingen garanti för när eller om de skulle komma fram till sina respektive mål. Det är så grundläggande Internet-tjänster, inklusive din Internet-anslutning i hemmet, arbetar i dagsläget. Tanken var att om tillförlitlighet krävdes för en viss applikation, skulle det tillhandahållas på en högre nivå i protokollstacken. Mekanismen för tillförlitlig leverans heter TCP (Transmission Control Protocol). UDP (User Datagram Protocol), vilket används för röst- och videokommunikation i realtid, är den otillförlitliga (dvs. ”bästa prestanda”) mekanismen.

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) utvecklades som ett medel för nättjänsteleverantörer att erbjuda en IP-tjänst med prestandagarantier mot fördröjningar, jitter och paketförluster. Dessa prestandagarantier levereras genom att MPLS i viss mån eliminerar oförutsägbarheten förknippad med vanliga IP-tjänster. Till att börja med dirigerar MPLS alla paketen över en anslutning via en ”virtuell krets” med en fast väg som kallas för LSP (Label Switched Path) snarare än att låta varje paket gå från router till router fram till sitt mål (vilket kan leda till att paketen följer olika vägar från källan till målet). Om någon av länkarna i den sökvägen stöter på ett fel, kommer alla LSP:er som använder länken att omdirigeras snabbt.

När ett paket skickas till MPLS-nätverket kommer nättjänsteleverantörens gränsrouter att bifoga ytterligare ett huvud i paketet som innehåller en etikett som används för att vidarebefordra det via lämplig LSP. Etiketten tas bort av gränsroutern i andra änden av MPLS-nätverket.

Förutom att förenkla vidarebefordringsprocessen, är den andra fördelen med MPLS att nätverkshanteringssystemet kommer att veta vilka anslutningar som överförs på varje länk i nätverket. Operatören kan garantera QoS från alla sökvägar genom att kontrollera hur trafiken dirigeras genom nätverket. Till skillnad från bästa prestanda hos traditionella eller grundläggande IP-tjänster, kan MPLS-operatörer tillhandahålla en IP-tjänst med förutsägbar prestanda. LSP gör dessutom MPLS säkrare än traditionella Internet-tjänster. Så med vanliga IP-tjänster kan vi bara hoppas på att nätverket kommer att tillhandahålla röstkommunikation i tillräckligt god kvalitet och använda tekniker som FEC samt mer flexibel röstkodning för att förbättra oddsen, men med hjälp av MPLS kan vi försäkra oss om det.

MPLS-leverantörer erbjuder flera nivåer av serviceklass, som dessvärre använder olika termer för att identifiera dem. Du måste arbeta tillsammans med leverantören för att säkerställa att de förstår alla utdata från Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 och de rekommenderade alternativen för olika applikationerna för realtidsbelastningar i Office 365.

Sammanfattning

Skype för företag förbättrar sättet man sköter affärskommunikation på. I stället för att ha en telefon ansluten till en PBX, ett fristående videokonferenssystem, en separat plattform för e-post, en extern tjänst för ljudkonferenser och ett program för snabbmeddelanden och närvaroinformation, kan Skype för företag föra samman alla dessa funktioner i ett enda användargränssnitt.

Att ständigt tillhandahålla professionella tjänster för röst- och videokommunikation i realtid kräver en heltäckande nätverksinfrastruktur som kan tillhandahålla QoS. Det innefattar både LAN- och WAN-tjänster. Microsoft tillhandahåller verktyg som Bandbreddskalkylatorn för Lync 2010 och 2013 för att beräkna nätverkskapaciteten du kommer att behöva för olika tjänster. Det finns även partners i IT Pro Tools-programmet Lösningar till Skype för företag: IT Pro Tools som erbjuder verktyg man kan använda för att i förväg göra bedömningar av infrastruktur och stödja övervakning, rapportering och felsökning. Utan en nätverksinfrastruktur i rätt storlek och med rätt konfiguration, riskerar du att distribuera en ExpressRoute för Skype för företag som inte uppfyller dina användares förväntningar på kvalitet och konsekvens.

Effektiva företagsverktyg måste fungera tillförlitligt, konsekvent och ge en användarupplevelse som uppmuntrar många till att använda dem. Ur en nätverkssynpunkt innebär det att man har en nätverksinfrastruktur, både lokal och global, fast och rörlig, som kan göra det möjligt. Det är inte alltid lätt att planera för, utveckla, implementera och underhålla en sådan infrastruktur. Idag finns den maskinvara, de verktyg och nätverkstjänster som behövs för att uppnå detta, men det är IT Pros ansvar att se till att de utvecklas, implementeras och underhålls på ett sätt som garanterar att användarna ges en uppsättning av tjänster för kommunikation och samarbete som gör det möjligt för dem att arbeta effektivare och att organisationen kan dra full nytta av vad den här tekniken har att erbjuda.

Mer information finns i

Dokumentation för ExpressRoute

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×