Exportera kontakter till en adressbok i Outlook

Access och Outlook är båda utmärkta program för hantering av dina personliga kontakter och affärskontakter. Du kanske därför vill exportera kontaktinformation från Access till Outlook. Men Access 2007 kan inte exportera data direkt i Outlook-filformat och Outlook 2007 kan heller inte direkt importera en tabell från en Access 2007-databas. Lyckligtvis är det enkelt att exportera en Access-tabell eller en fråga som en textfil och sedan importera filen till Outlook 2007.

Mer information om den omvända proceduren (importera kontakter från Outlook till Access) finns i artikeln Importera kontakter från en Outlook-adressbok.

Steg 1: Exportera Access-kontaktinformation som en textfil

 1. Högerklicka på tabellen eller frågan som innehåller den kontaktinformation som du vill exportera i navigeringsfönstret i Access, peka på Exportera och klicka sedan på Textfil.

 2. I dialogrutan Exportera – textfil antecknar du filnamnet och sökvägen som föreslås i Access. Du kan klicka på OK för att acceptera standardvärdena eller klicka på Bläddra för att välja en annan filsökväg och sedan klicka på OK. Markera inte någon av kryssrutorna under Ange exportalternativ.

 3. I dialogrutan Guiden Textexport ser du till att Avgränsad är markerat och klickat sedan på Nästa.

 4. Välj avgränsaren Tabb på nästa sida i guiden och markera kryssrutan Inkludera fältnamn i första raden.

 5. Klicka på Slutför på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på Stäng utan att spara exportstegen och stäng sedan Access.

I nästa procedur importerar du textfilen till Outlook. Vi rekommenderar att du bestämmer dig för vilken Outlook-mapp du vill importera kontakter till innan du fortsätter. Om du vill importera kontakter till en ny Outlook-mapp måste du skapa den mappen innan du påbörjar den här proceduren.

Steg 2: Importera textfilen till Outlook

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn i Outlook 2007.

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil i dialogrutan Import-/exportguiden och klicka på Nästa.

 3. Välj Tabbavgränsade värden (Windows) och klicka på Nästa.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Importera en fil, bläddra till den .txt-fil som du skapade i den förra proceduren och dubbelklicka sedan på filen.

 5. Om målmappen i Outlook redan innehåller kontakter kan det uppstå en situation där några av de kontakter som du importerar är dubbletter av kontakter som redan finns i Outlook. Under Alternativ väljer du hur du vill att Outlook ska hantera dubbletter.

  • Om du tror att de kontakter som du importerar är mer kompletta eller mer aktuella än kontakterna i Outlook-mappen klickar du på Ersätt dubbletter med importerade objekt.

  • Om du är osäker på vilka kontakter som är mer kompletta eller mer aktuella och vill importera alla kontakter i textfilen oavsett om de är dubbletter eller inte klickar du på Tillåt att dubbletter skapas. Efter importen kan du undersöka kontakterna i Outlook och ta bort de kontakter som du inte vill behålla.

  • Om du tror att kontakterna i Outlook är mer kompletta och aktuella än de som du importerar klickar du på Importera inte dubbletter av objekt.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Klicka på den kontaktmapp i mapplistan där du vill placera den importerade kontaktinformationen, och klicka sedan på Nästa.

 8. Om du vill undersöka eller ändra hur kontaktinformationen ska sparas i Outlook-mappen klickar du på Mappa fält. Det här är ett valfritt steg men vi rekommenderar det om du vill kontrollera att de data som du importerar placeras i rätt fält i Outlook.

  Obs!: Om knappen Mappa fält inte visas markerar du kryssrutan bredvid importåtgärden under Följande åtgärder kommer att utföras.

  Mer hjälp om hur du mappar anpassade fält

  1. Kontrollera standardmappningen i listan Till till höger i dialogrutan Mappa fält.

   Obs!: Om du vill visa fler fält i listan Till klickar du på plustecknet (+) bredvid fältet. Om du till exempel vill visa fälten Förnamn och Efternamn klickar du på plustecknet (+) bredvid Namn.

  2. Om fältmappningen ser korrekt ut klickar du på Avbryt för att återgå till guiden Importera en fil. Ändra annars mappningen med hjälp av följande steg:

   • Om du vill mappa ett fält i textfilen till ett fält i Outlook-målmappen drar du det från den vänstra listan (Från) till rätt fält i den högra listan (Till).

   • Om du vill ta bort ett fält från mappningen drar du det från den högra listan (Till) till den vänstra listan (Från).

   • Klicka på Töm matchning om du vill ta bort alla matchningar.

   • Klicka på Standardmatchning om du vill återställa den ursprungliga matchningen.

    Om du vill visa fler poster i listan Från klickar du på Föregående eller på Nästa.

  3. Klicka på OK när du har mappat fälten.

   Obs!: Om textfilen som du importerar inte innehåller fältnamn på den första raden tolkas den första raden med data som fältnamn och importeras inte som data. Du kan se till att alla data i filen importeras genom att välja alternativet att inkludera fältnamn på den första raden i textfilen när du exporterar textfilen från Access.

 9. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×