Exportera innehåll och skapa rapporter i eDiscovery Center

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan exportera innehåll från ett ärende när det är klart att överlämnas till en myndighet eller om du vill bearbeta informationen i ett annat juridiskt program. Du kan även skapa rapporter för att identifiera innehållet i exporten och eventuella problem med sökindexeringen av den. Exporten innehåller en inläsningsfil som följer EDR-standarden (Electronic Discovery Reference Model).

Innan du exporterar innehåll bör ärendet redan ha innehållskällor, som webbplatser och postlådor, och frågor. Den dator du använder för att exportera innehåll måste uppfylla följande systemkrav:

 • 32 - eller 64-bitarsversion av Windows 7 och senare versioner

 • Microsoft .NET Framework 4.5

 • Någon av följande godkända webbläsare:

  • Internet Explorer 10 och senare versioner

  • Mozilla Firefox eller Google Chrome med ClickOnce-tillägget installerat

När du första gången exporterar innehåll eller skapar en rapport installeras nedladdningshanteraren för e-dataidentifiering, som exporterar innehåll och rapporter från SharePoint och Exchange till den lokala datorn. När exporterat innehåll laddas ner måste användarna logga in på SharePoint med samma konto som de använt för att logga in på sin klientmaskin. Om du får ett varningsmeddelande som frågar om du vill köra nedladdningshanteraren ska du välja att fortsätta.

Exportera e-dataidentifieringsinnehåll

 1. Om ärendet inte redan är öppnat klickar du på Ärenden i ett e-dataidentifieringscenter och klickar sedan på det ärende vars innehåll du vill exportera.

 2. Klicka på namnet på frågan som du vill exportera i avsnittet Sök och exportera under Frågor. På frågesidan visas storleken på exporten och dess innehåll.

 3. Klicka på Exportera längst ned på frågesidan.

 4. Skriv ett namn för exporten. Som standard har exporten samma namn som frågan den baseras på, men du kan ändra det.

 5. Välj något av följande i avsnittet Alternativ på sidan som visas:

 6. Ta bort duplicerat Exchange-innehåll, till exempel dubbletter av e-postmeddelanden, genom att markera Ta bort duplicerat Exchange-innehåll.

 7. Om dokumentversioner spåras i organisationen kan du inkludera versioner genom att markera kryssrutan Inkludera versioner av SharePoint-dokument.

 8. Om du vill inkludera krypterade objekt eller objekt i okända format markerar du kryssrutan Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Hämta resultat.

 11. Om det är första gången som du exporterar innehåll på en dator uppmanas du att installera Hanterare för dataidentifieringshämtning. Klicka på Ja.

 12. När du är klar med exporten klickar du på Stäng.

Överst på sidan

Skapa rapporter om exporterat innehåll

I rapporter identifieras innehållet från Exchange och SharePoint, innehållets plats och annan information, samt eventuella fel, t.ex. innehåll som inte har kunnat exporteras på grund av problem med sökindexeringen. Rapporterna skapas i ett format med kommaavgränsade värden, vilket kan öppnas i Excel eller importeras i många olika typer av program.

I Microsoft Excel kan du granska innehållet ytterligare genom att sortera och filtrera kolumnerna. Du kan t.ex. välja att visa endast PowerPoint-bilder eller sortera efter webbadress eller författare.

 1. Om ärendet inte redan är öppnat klickar du på Ärenden i ett e-dataidentifieringscenter och klickar sedan på det ärende vars innehåll du vill exportera.

 2. Klicka på namnet på frågan som du vill exportera i avsnittet Sök och exportera under Frågor.

 3. Klicka på Exportera längst ned på frågesidan.

 4. Välj något av följande i avsnittet Alternativ på sidan som visas. Inställningarna påverkar inte själva rapporten, men rapporten återspeglar hur inställningarna skulle påverka frågan:

 5. Ta bort duplicerat Exchange-innehåll, till exempel dubbletter av e-postmeddelanden, genom att markera Ta bort duplicerat Exchange-innehåll.

 6. Om dokumentversioner spåras i organisationen kan du inkludera versioner genom att markera kryssrutan Inkludera versioner av SharePoint-dokument. Exportens filstorlek kan öka avsevärt om det exporterade innehållet innehåller många bibliotek som används för versionsspårning och många författare har använt versionshantering.

 7. Om du vill inkludera krypterade objekt eller objekt i okända format markerar du kryssrutan Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format.

 8. Klicka på OK på sidan som visas.

 9. Klicka på Hämta rapport.

 10. Om det är första gången som du exporterar innehåll på en dator uppmanas du att installera Hanterare för dataidentifieringshämtning. Klicka på Ja.

 11. När du är klar med exporten av rapporten klickar du på Stäng.

  Följande rapporter (Excel CSV-filer) hämtas till en mapp med namnet Rapporter på datorn.

  • Exchange-indexfel    Innehåller en lista över e-postmeddelanden som inte indexeras för sökning. De objekt som visas i den här rapporten är lika med antalet icke indexerade objekt som ingår i sökresultatet eftersom du markerade alternativet Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format när du exporterade sökresultatet. Om inga indexfel uppstod, eller om du inte markerar alternativet Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format är den här rapporten tom.

  • Exchange-resultat    Innehåller en lista över alla e-postmeddelanden som returneras som sökresultat. Den här rapporten anger ämnesraden, mottagaren och avsändaren, datum meddelandet skickades och togs emot samt storleken på meddelandet.

  • Exportera fel    Den här rapporten beskriver eventuella fel som uppstod under exporten.

  • Index-fel för SharePoint

  • SharePoint-resultat    Innehåller en lista över alla SharePoint-objekt som returneras som sökresultat. Rapporten innehåller information som dokumenttyp, dokumentets författare, dokumentets webbadress, webbadress och namn på webbplatsen där dokumentet finns samt datum då dokumentet senast ändrades.

  Obs!: Om du inte markerar alternativet Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format när du exporterar sökresultaten, eller laddar ner rapporter, kommer rapporterna om indexfel att laddas ner men de innehåller inga poster. Det betyder inte att det inte finns indexfel. Det innebär bara att icke indexerade objekt exkluderas vid begäran att ladda ner rapporterna.

Överst på sidan

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Ställa in eDiscovery Center i SharePoint Online

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013

Skapa och köra eDiscovery-frågor

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×