Exportera innehåll och skapa rapporter i eDiscovery Center

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan exportera innehåll från ett ärende när det är klart att överlämnas till en myndighet eller om du vill bearbeta informationen i ett annat juridiskt program. Du kan även skapa rapporter för att identifiera innehållet i exporten och eventuella problem med sökindexeringen av den. Exporten innehåller en inläsningsfil som följer EDR-standarden (Electronic Discovery Reference Model).

Innan du exporterar innehåll har skiftläge redan innehållskällor, till exempel webbplatser och frågor. Den dator som du använder för att exportera innehåll har dessutom uppfyller följande systemkrav:

 • 32 - eller 64-bitarsversion av Windows 7 och senare versioner

 • Microsoft .NET Framework 4.5

 • Någon av följande godkända webbläsare:

  • Internet Explorer 10 och senare versioner

  • Mozilla Firefox eller Google Chrome med ClickOnce-tillägget installerat

När du exporterar innehåll eller skapa en rapport i e-informationsavslöjande Download Manager installeras som exporterar SharePoint-innehåll och rapporterar till den lokala datorn. När du hämtar en e-informationsavslöjande export kan måste användare logga in på SharePoint med samma konto som de är inloggad på deras klientmaskinen. Om du får en varning som frågar om du vill köra Download Manager eller inte acceptera varningen och fortsätt.

Exportera e-dataidentifieringsinnehåll

 1. Om ärendet inte redan är öppnat klickar du på Ärenden i ett e-dataidentifieringscenter och klickar sedan på det ärende vars innehåll du vill exportera.

 2. Klicka på namnet på frågan som du vill exportera i avsnittet Sök och exportera under Frågor. På frågesidan visas storleken på exporten och dess innehåll.

 3. Klicka på Exportera längst ned på frågesidan.

 4. Skriv ett namn för exporten. Som standard har exporten samma namn som frågan den baseras på, men du kan ändra det.

 5. Välj något av följande i avsnittet Alternativ på sidan som visas:

 6. Om dokumentversioner spåras i organisationen kan du inkludera versioner genom att markera kryssrutan Inkludera versioner av SharePoint-dokument.

 7. Om du vill inkludera krypterade objekt eller objekt i okända format markerar du kryssrutan Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på Hämta resultat.

 10. Om det är första gången som du exporterar innehåll på en dator uppmanas du att installera Hanterare för dataidentifieringshämtning. Klicka på Ja.

 11. När du är klar med exporten klickar du på Stäng.

Överst på sidan

Skapa rapporter om exporterat innehåll

Rapporter identifiera SharePoint-innehåll, dess plats och annan information samt eventuella fel, till exempel innehåll inte exporteras på grund av sökning indexering problem. Rapporterna som skapas i kommaavgränsade värden format, som kan öppnas i Excel och importeras till många olika typer av program.

I Microsoft Excel kan du granska innehållet ytterligare genom att sortera och filtrera kolumnerna. Du kan t.ex. välja att visa endast PowerPoint-bilder eller sortera efter webbadress eller författare.

 1. Om ärendet inte redan är öppnat klickar du på Ärenden i ett e-dataidentifieringscenter och klickar sedan på det ärende vars innehåll du vill exportera.

 2. Klicka på namnet på frågan som du vill exportera i avsnittet Sök och exportera under Frågor.

 3. Klicka på Exportera längst ned på frågesidan.

 4. Välj något av följande i avsnittet Alternativ på sidan som visas. Inställningarna påverkar inte själva rapporten, men rapporten återspeglar hur inställningarna skulle påverka frågan:

 5. Om dokumentversioner spåras i organisationen kan du inkludera versioner genom att markera kryssrutan Inkludera versioner av SharePoint-dokument. Exportens filstorlek kan öka avsevärt om det exporterade innehållet innehåller många bibliotek som används för versionsspårning och många författare har använt versionshantering.

 6. Om du vill inkludera krypterade objekt eller objekt i okända format markerar du kryssrutan Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format.

 7. Klicka på OK på sidan som visas.

 8. Klicka på Hämta rapport.

 9. Om det är första gången som du exporterar innehåll på en dator uppmanas du att installera Hanterare för dataidentifieringshämtning. Klicka på Ja.

 10. När du är klar med exporten av rapporten klickar du på Stäng.

  Följande rapporter (Excel CSV-filer) hämtas till en mapp med namnet Rapporter på datorn.

  • Exportera fel    Den här rapporten beskriver eventuella fel som uppstod under exporten.

  • Index-fel för SharePoint

  • SharePoint-resultat    Innehåller en lista över alla SharePoint-objekt som returneras som sökresultat. Rapporten innehåller information som dokumenttyp, dokumentets författare, dokumentets webbadress, webbadress och namn på webbplatsen där dokumentet finns samt datum då dokumentet senast ändrades.

  Obs!: Om du inte markerar alternativet Inkludera objekt som är krypterade eller har ett okänt format när du exporterar sökresultaten, eller laddar ner rapporter, kommer rapporterna om indexfel att laddas ner men de innehåller inga poster. Det betyder inte att det inte finns indexfel. Det innebär bara att icke indexerade objekt exkluderas vid begäran att ladda ner rapporterna.

Överst på sidan

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013

Skapa och köra eDiscovery-frågor

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×