Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst)

Tack vare kundfeedback uppdaterades denna artikel den 9 mars 2016.

Steg 1: Kontrollera att du använder en skrivbordsversion av Outlook: 2007, 2010, 2013 eller 2016.

Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 • Om menyfliksområdet har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du en skrivbordsversion av Outlook och är på rätt plats! Se någon av procedurerna nedan.

 • Om menyfliksområdet inte har ett alternativ för Arkiv i det övre vänstra hörnet kan du använda Vilken version av Outlook har jag? för att fastställa vilken version av Outlook du har och för att få rätt exportinstruktioner. Eller se Skaffa Outlook för skrivbordet.

Välj i följande lista med exportinstruktioner. Mer information om hur du importerar objekt finns Importera e-post, kontakter och kalender från en PST-fil i Outlook.

Om du har en Office 365-postlåda kan använda du Outlook 2007, 2010, 2013 och 2016 för att flytta all e-post, alla kontakter och alla kalenderobjekt från ett e-postkonto i Office 365-postlådan. Skaffa Outlook för skrivbordet

Så här ser en Office 365-postlåda ut i Outlook på webben. Outlook på webben skiljer sig från Outlook på skrivbordet.

Hur menyfliksområdet ser ut i Outlook på webben.

När du får Outlook för skrivbordet kan du utföra de här stegen:

 1. Lägg till ditt ”käll-e-postkonto” i Outlook på skrivbordet. Vänta lite på att alla dina e-postmeddelanden och kontakter ska visas.

 2. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook på skrivbordet.

  När du lägger till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook på skrivbordet synkroniseras Outlook på skrivbordet automatiskt med ditt Office 365-konto. Du ser då innehållet i Office 365-postlådan i Outlook på skrivbordet.

 3. I anvisningarna för att exportera i den här artikeln (nedan) väljer du sedan att exportera din e-post från källkontot till en .pst-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2010 på skrivbordet väljer du "Outlook 2010: Exportera Outlook-objekt till en PST-fil".

 4. I anvisningarna för att importera väljer du att importera din e-post till Office 365.

  Om du till exempel har Outlook 2016 på skrivbordet väljer du "Outlook 2013 och Outlook 2016: Importera Outlook-objekt från en PST-fil".

  Eftersom Outlook synkroniseras med ditt Office 365-e-postkonto hamnar din e-post direkt i Office 365-e-postkontot när du importerar e-post med hjälp av de här anvisningarna.

 1. Högst upp i menyfliksområdet i Outlook väljer du Arkiv.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Klicka på Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Välj Öppna och exportera, och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Exportera till en fil.

  Välj Exportera till en fil.

 4. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 5. Välj namnet på det e-postkonto som du vill exportera (se bilden nedan). Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt på kontot exporteras: Kalender, Kontakter och Inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafil (.pst). Skriv ett filnamn och klicka sedan på OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har exporterat tidigare visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Skriv in ett annat filnamn och klicka på OK.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Outlook påbörjar exporten direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller en lösenordskyddad fil används.

  • Om du skapar en Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar på OK. Ange lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar på OK.

Nu när dina Outlook-data finns i en .pst-fil går de att flytta. Du kan till exempel spara .pst-filen till OneDrive och sedan hämta den till din nya dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera din e-post, dina kontakter och din kalender till Outlook.

 1. Högst upp i menyfliksområdet i Outlook väljer du fliken Arkiv.

  Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Alternativ.

  Välj Alternativ.

 3. I rutan Outlook-alternativ väljer du Avancerat.

  Välj Avancerat.

 4. Under Exportera väljer du Exportera.

  På sidan Avancerat väljer du Exportera

 5. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

 6. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 7. Välj namnet på det e-postkonto som du vill exportera (se bilden nedan). Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt på kontot exporteras: Kalender, Kontakter och Inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 8. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Fortsätt genom att klicka på OK .

  Obs!: Om du tidigare har använt exportfunktionen visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil i stället för att använda den befintliga filen.

 9. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 10. Klicka på Slutför.

 11. Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller om inte exporten görs till en befintlig fil som är lösenordsskyddad.

  • Om du skapar en ny Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar på OK. Ange lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar på OK.

Nu när dina Outlook-data finns i en .pst-fil går de att flytta. Du kan till exempel spara .pst-filen till OneDrive och sedan hämta den till din nya dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera din e-post, dina kontakter och din kalender till Outlook.

 1. Högst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007 väljer du Arkiv.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera.

  Välj Importera och exportera.

 3. Välj Exportera till en fil och klicka sedan på Nästa.

  Klicka på Exportera till en fil och välj sedan Nästa.

 4. Klicka på Personlig arkivmapp (.pst) och sedan på Nästa.

 5. Välj namnet på det e-postkonto som du vill exportera (se bilden nedan). Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt på kontot exporteras: Kalender, Kontakter och Inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Fortsätt genom att klicka på OK .

  Obs!: Om du tidigare har använt exportfunktionen visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil i stället för att använda den befintliga filen.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller om inte exporten görs till en befintlig PST-fil som är lösenordsskyddad. I så fall visas följande dialogruta:

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda PST-filen.

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda filen. Annars:

  • Om du vill lösenordsskydda din PST-fil: ange lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord. Klicka sedan på OK. Ange lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig personlig arkivmapp (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar på OK.

Nu när dina Outlook-data finns i en .pst-fil går de att flytta. Du kan till exempel spara .pst-filen till OneDrive och sedan hämta den till din nya dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera din e-post, dina kontakter och din kalender till Outlook.

 • När Outlook exporterar e-post, kontakter och kalenderinformation till en .pst, görs en kopia av informationen. Inget lämnar Outlook. Du kan fortfarande se och komma åt sin e-port, dina kontakter och din kalender i Outlook.

 • När du exporterar e-post i Outlook tas alla bilagor i meddelandena med.

 • Outlook exporterar däremot inte metadata som mappegenskaper (vyer, behörigheter och inställningar för automatisk arkivering), meddelanderegler eller listor med spärrade avsändare.

 • Du vill flytta e-post från ett e-postkonto till ett annat e-postkonto.

  Låt oss anta att du har ett gammalt Yahoo e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Och du vill flytta din e-post till ett nytt Office 365-e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Med hjälp av Outlook på skrivbordet kan du lägga till båda kontona i Outlook. Vänta en stund på att all din e-post visas (om du har mycket, kan detta ta en stund). Använd Outlook för att exportera e-posten från ditt Yahoo-konto till en .pst-fil. Slutligen importerar du .pst-filen till ditt Office 365-konto.

 • Du byter från en dator till en annan: Du byter från en dator med Outlook till en annan dator med Outlook.

  Låt oss säga att din gamla dator har Outlook 2007 och att du just fick en ny dator med Outlook 2016. Exportera dina e-postdata från Outlook 2007 (beskrivs i denna artikel) och importera dem i Outlook 2016.

 • Dy byter från en PC till en Mac: Om du exempelvis flyttar din e-post från Outlook på en PC och importerar till Outlook 2016 på en Mac.

 • Du behöver regelbundna säkerhetskopior: När du regelbundet vill säkerhetskopiera all e-post, alla kontakter och kalendern till en säker plats. När du skapat .pst-filen kopierar du den till en säker plats, som ett USB-minne, en annan hårddisk eller molnlagring som OneDrive eller Dropbox.

  Det finns inget sätt att automatiskt säkerhetskopiera allt (gammalt och nytt) regelbundet. Auto-arkivera säkerhetskopierar bara äldre objekt, och flyttar dem istället för att kopiera dem.

 • Om du bara vill säkerhetskopiera dina kontakter, se Exportera kontakter från Outlook. Där förklaras hur du kopierar kontakter till en .csv-fil.

Andra ämnen om att exportera eller säkerhetskopiera Outlook-data

Lämna gärna en kommentar

Var de här anvisningarna till hjälp? Tala i så fall gärna om det längst ned i avsnittet. Om de inte var till nytta och du fortfarande har problem med att exportera e-post, kontakter och kalender till en .pst-fil ber vi dig meddela vilka problem du upplever och vilken version av Outlook du använder. Vi använder din feedback för att kontrollera stegen en extra gång.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×