Exportera Outlook-objekt till en Outlook-datafil (.pst)

Informationen i Microsoft Outlook 2010 kan exporteras till en Outlook-datafil (.pst). På så sätt kan du överföra Outlook 2010-objekt till en annan dator eller skapa en säkerhetskopia.

Mappegenskaper som behörigheter och vyer bevaras inte när du exporterar information till en Outlook-datafil (.pst). Bara själva innehållet exporteras.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

Kommandot Avancerat i dialogrutan Outlook-alternativ

 1. Klicka på Exportera under Exportera.

Kommandot Exportera i Backstage-vyn

Obs!   Du kan också öppna Import-/exportguiden genom att klicka på fliken Arkiv, klicka på Öppna och sedan på Importera.

 1. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa .

 2. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 3. Välj kontot som du vill exportera (en mapp på den översta nivån). När du gör det kan du exportera alla e-postmeddelanden, kalendern, kontakter, uppgifter och anteckningar om dessa objekt är tillgängliga för det kontot.

Obs!   Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad.

 1. Klicka på Nästa.

 2. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Fortsätt genom att klicka på OK .

Obs!   Om du tidigare har använt exportfunktionen visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil i stället för att använda den befintliga filen.

 1. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 2. Klicka på Slutför.

Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller om inte exporten görs till en befintlig fil som är lösenordsskyddad.

 • Om du skapar en ny Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar på OK. Ange lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka på OK.

 • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar på OK.

Om du vill exportera objekt för flera konton upprepar du dessa steg för varje konto.

Tips   Information om hur du importerar information från en Outlook-datafil (.pst) finns i avsnittet Importera Outlook-objekt från en Outlook-datafil (.pst).

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk