Export eller import av webbpaket

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anta att du har skapat anpassade listor, bibliotek och webbsidor på din gruppwebbplats för att lagra och spåra status i gruppdokument. Anpassningarna av webbplatser har fungerat så bra att du vill dela dem med andra grupper. Det skulle vara väldigt bra om du bara kunde paketera och distribuera din lösning så att varje grupp inte behöver skapa samma anpassade listor, bibliotek och webbsidor igen på varje gruppwebbplats.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du använda webbpaket för att flytta hela eller delar av en webbplats som tomt innehåll. Först väljer du vilket webbplatselement som ska paketeras och exporteras. Därefter importerar och distribuerar du webbpaketet till en annan webbplats.

I den här artikeln

Ska jag använda webbpaket eller en annan förpackning funktion?

Exportera webbpaket

Importera ett webbpaket

Kan jag använda webbpaket för att flytta eller dela innehåll i Office SharePoint Server 2007-webbplats?

Kan jag använda webbpaket för att flytta innehåll från en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats?

Ska jag använda ett webbpaket eller någon annan paketeringsfunktion?

Det finns tre olika funktioner för att paketera webbplatser: I Office SharePoint Designer 2007 kan du säkerhetskopiera en webbplats eller skapa ett webbpaket, och i webbläsaren kan du spara en webbplats som en webbplatsmall. Vilken funktion du väljer beror på vad du vill utföra.

Webbpaket (FWP-fil)    Använd den här funktionen om du vill dela eller återanvända webbsidor eller en webbplats, lista eller biblioteksstruktur. Med webbpaket kan du antingen paketera en hel webbplats eller bara välja vissa sidor, listor eller bibliotek du vill ha. Webbpaket är ett mycket bra sätt att duplicera strukturen på webbplatsen på, men listinformation, underwebbplatser eller inställningar för säkerhet och behörighet tas inte med. Webbpaket kan även inkludera anpassade länkfält. När du har skapat ett paket kan du importera och distribuera filen till så många webbplatser du vill.

Säkerhetskopiering och återställning (CMP-fil)    Använd den här funktionen när du vill göra en säkerhetskopia av en hel webbplats eller underwebbplats, eller när du vill flytta en hel webbplats eller underwebbplats till en annan server eller plats. Till skillnad från webbpaket, content migration ingår listdata och du kan inte välja att inkludera endast specifika webbplatselement. Observera att du kan gå förlorad vissa anpassningar eller inställningar i processen. Till exempel innehåller den säkerhetskopiera filen inte arbetsflöden, aviseringar och egenskaper som lagras på webbplatssamlingsnivå. Säkerhetskopian också innehålla inte Papperskorgen tillstånd eller objekt i rutan. Om du vill använda säkerhetskopiering och återställning, måste du ha behörighet som administratör för den webbplatsen. Mer information finns i Säkerhetskopiera, återställa, eller flytta en SharePoint-webbplats.

Webbplatsmall (STP-fil)    Använd den här funktionen när du vill skapa flera webbplatser som börjar med samma basinnehåll eller webbplatsstruktur. Du vill kanske till exempel att alla underwebbplatser som skapas på en webbplats ska ha samma webbplatsstruktur, utseende och till och med innehåll. Du kan göra det genom att spara en webbplats som en webbplatsmall och lägga till den till galleriet över webbplatsmallar så att alla kan använda webbplatsen som mall. Till skillnad från webbpaket innehåller webbplatsmallar listinformation. Du måste ha både administratörsbehörighet till den webbplats där du vill skapa webbplatsmallen och skrivåtkomst till galleriet över webbplatsmallar. En länk till mer information om webbplatsmallar hittar du i avsnittet Se även.

Överst på sidan


Exportera ett webbpaket

När du skapar ett webbpaket paketeras och komprimeras de filer du väljer till en enda FWP-fil. Ett webbpaket kan innehålla listor, bibliotek, dokument i de här listorna eller biblioteken, webbsidor och webbdelssidor. När en webbplats flyttas som tomt innehåll flyttas inte listinformation som är en del av den ursprungliga webbplatsen med webbsidorna i paketet. Exempelvis kan ditt bibliotek innehålla en kolumn som du skapade för att spåra planeringsstatus i dokument. När du paketerar biblioteket innehåller paketet dokumenten, den anpassade kolumnen och inställningarna för den kolumnen, men inte den information som visar dokumentens status.

Webbpaket erbjuder två huvudsakliga bekvämligheter. Den första är att när du skapar ett webbpaket har du stor flexibilitet vad gäller valet av vilka filer som ska ingå i paketet. Du kan ta med hela webbplatsen eller bara vissa webbsidor, listor eller bibliotek. Den andra är att när du paketerar filerna kan du enkelt identifiera beroenden – filer som begärs av de paketerade filerna – och göra så att de automatiskt läggs till i webbpaketet. Om du, till exempel, paketerar ett webbpaket som innehåller en lista som använder anpassade listformulär kan de associerade filerna identifieras automatiskt och läggas till i webbpaketet.

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Öppna webbplats bläddrar du till och klickar på den webbplats du vill paketera och klickar sedan på Öppna.

 3. Peka på ExportArkiv-menyn och klicka sedan på Personligt webbpaket.

 4. För att visa beroenden mellan filer när du väljer dem för att tas med i webbpaketet klickar du på Visa beroenden längst ned i dialogrutan.

  Beroenden är extra filer som tillhör de valda filerna och som de måste ha för att kunna fungera som de ska.

 5. Gör något av följande i listan Beroendekontroll:

  • Om du vill visa alla beroende filer, klickar du på Kontrollera alla beroenden.

  • Klicka på Kontrollera alla beroenden, med undantag för hyperlänkar om du vill visa alla beroende filer utom sidor länkade till via hyperlänkar.

   Obs!: Det här alternativet undantar formatmallsfiler. Om du vill inkludera formatmallar när du exporterar ett webbpaket klickar du på Kontrollera alla beroenden.

  • Om du vill visa beroenden och bara inkludera de specifika filer du väljer klickar du på Kontrollera inte beroenden. Med det här alternativet har du full kontroll över exakt vilka filer som läggs till i webbpaketet.

 6. Klicka på de filer eller mappar du vill lägga till i webbpaketet i listan Filer på webbplatsen och klicka sedan på Lägg till.

  Alla beroende filer läggs också till enligt det alternativ du valde i förra steget. Det här alternativet bestämmer vilka filer som läggs till i paketet, oavsett om du klickar på Visa beroenden eller Dölj beroenden för att faktiskt visa eller dölja listan över beroende filer.

 7. Om du vill ta bort filer från webbpaketet klickar du på de filerna i listan Filer i paketet och klickar sedan på Ta bort.

  Obs!: Om du väljer ett annat alternativ i listan Kontrollera beroenden tas inga filer bort som redan har lagts till i webbpaketet.

 8. Om du vill inkludera information om paketet som andra kan titta på innan de importerar det klickar du på Egenskaper, gör något av följande och klickar sedan på OK:

  • Skriv ett namn på webbpaketet i rutan Rubrik.

  • Skriv en beskrivning av webbpaketet i rutan Beskrivning.

  • Skriv det namn du vill att andra användare ska se när de visar egenskaperna för webbpaketet i rutan Författare.

  • Skriv namnet på företaget, om det behövs, i rutan Företag.

   I listan Externa beroenden visas filer som webbpaketet använder, men inte inkluderar.

   Obs!: Du måste lägga till den här egenskapsinformationen innan du sparar paketet. Du kan inte lägga till det i paketet senare.

 9. När du har lagt till alla önskade filer i listan Filer i paketet klickar du på OK.

 10. Ange ett namn på webbpaketet i rutan Filnamn. Om du klickade på Egenskaper och skrev en rubrik på webbpaketet, visas, som standard, den rubriken här som filnamn.

 11. Bläddra till den plats där du vill spara webbpaketet i dialogrutan Spara och klicka sedan på Spara.

  Meddelanden: 

  • Paketera inte SharePoint-dokument eller bildbibliotek som innehåller filer om du inte vill att de filerna ska läggas till på målwebbplatsen när andra användare importerar webbpaketet. Om ditt bibliotek till exempel innehåller användbara dokumentmallar kanske du vill ta med dem i webbpaketet, men se till att du inte paketerar dokument som innehåller konfidentiell information.

  • Lägg inte till UDC-filer (Universal Data Connection) i ett webbpaket. En UDC-fil är en XML-fil som lagras i mappen _fpdatasources och innehåller konfigurerad information för en datakälla. UDC-filer kan innehålla lösenord som visas som oformaterad text.

Överst på sidan


Importera ett webbpaket

Om du vill distribuera ett webbpaket öppnar du först målwebbplatsen och importerar sedan webbpaketet till den webbplatsen.

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Öppna webbplats bläddrar du till och klickar på den webbplats du vill importera webbpaketet till och klickar sedan på Öppna.

 3. Peka på ImportArkiv-menyn och klicka sedan på Personligt webbpaket.

 4. Bläddra till och klicka på det webbpaket du vill importera och klicka sedan på Öppna.

 5. Gör något av följande i rutan Mål:

  • Om du vill distribuera webbpaketet till en webbplats tar du bort filnamnet på webbpaketet. Ändra till exempel http://Min webbplats/Mitt webbpaket till http://Min webbplats.

  • Om du vill distribuera webbpaketet till en undermapp till den webbplatsen, antingen Använd standard-mål eller klicka på Bläddra och väljer en annan mapp på din webbplats. Destinations-URL kan till exempel vara antingen http: //My webbplats / Mina webbpaket eller http://My webbplats/gruppens dokument.

 6. Avmarkera kryssrutorna för filer du inte vill importera i rutan Objekt från webbpaketet som ska importeras. Se till att de kryssrutor för filer du vill importera är markerade.

 7. Om du vill visa egenskapsinformationen som angavs av den som skapade webbpaketet klickar du på Egenskaper. När du har tittat färdigt på informationen klickar du på OK.

  I listan Externa beroenden kan du också visa de filer webbpaketet använder, men inte inkluderar.

 8. Klicka på Importera.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Säkerhetsvarning:

  • Om du vill fortsätta importera webbpaket klickar du på Kör.

  • Om du vill avbryta importen klickar du på Kör inte.

   Viktigt!: Se till att alla webbpaket du importerar kommer från pålitliga källor eftersom webbpaket innehåller koder som kan användas för att förorsaka skada.

 10. Om det finns filer med identiska filnamn både i webbpaketet och på målwebbplatsen kommer du att tillfrågas om du vill "Återanvända den befintliga kompatibilitetslistan inklusive alla data" eller "Distribuera en ny instans av listan och byta namn på 'Lista/Länkar' till 'Listor/Säkerhetskopior (1) av länkar'". Om du distribuerar den nya filen byter den nuvarande filen namn – Meddelande blir till exempel Meddelande (1).

Överst på sidan


Kan jag använda ett webbpaket för att flytta eller dela innehåll på en Office SharePoint Server 2007-webbplats?

I vissa begränsningar, till Ja. Du kan paketera, exportera och importera innehåll från en grupp eller en personlig webbplats på en portalwebbplats. På en Microsoft Office SharePoint Server 2007 portalwebbplats, en underwebbplats eller min webbplats (till exempel http://sps_server/personal/your_user namn /) verkar Office SharePoint Designer 2007 som en typisk Windows SharePoint Services webbplats. Dock förhindra arkitektur skillnader i Min webbplats du importerar webbpaket från Windows SharePoint Services webbplatser. Problem kan uppstå om webbpaketet har exporterats från en webbplats som är en annan typ än den webbplats som du importerar till. Till exempel:

 • Ett webbpaket som exporterades från en Windows SharePoint Services-webbplats måste importeras till en annan Windows SharePoint Services-webbplats.

 • Ett webbpaket som exporterades från en gruppwebbplats eller en personlig webbplats på en Office SharePoint Server 2007-portalwebbplats måste importeras till en annan gruppwebbplats eller personlig webbplats på en Office SharePoint Server 2007-portalwebbplats.

Överst på sidan


Kan jag använda webbpaket för att flytta innehåll från en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats till en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats?

Det rekommenderar vi inte. Problem kan uppstå om webbpaketet exporterades från en webbplats av en annan typ än den webbplats du importerar till. Till exempel:

 • Ett webbpaket som exporterades från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats bör importeras till en annan Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.

 • Ett webbpaket som exporterades från en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-webbplats bör importeras till en annan Windows SharePoint Services 2.0-webbplats.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×