Expandera en kolumn som innehåller en relaterad tabell (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

En kolumn med komplexa värden, till exempel tabeller, listor, poster eller länkar, kan expanderas för att visa de värden som finns i det komplexa värdet. Komplexa kolumner som kan expanderas för att exponera den innersta elementen har en expansionsikon ( ikonen Expandera kolumn ) i kolumnrubriken.

I Microsoft Power Query för Excel använder du expanderingsåtgärden för att sätta ihop relaterade tabeller med varandra igen. Till exempel, i en Orderdesign för Expandera-åtgärden samman Order_Details-poster som är relaterade till en Ordertabell för att kombinera orderradobjekt med varje order. Expandera-åtgärden ökar ämnestabell så att den innehåller kolumner från en relaterad tabell och expanderar en ämnestabell med värden från den relaterade tabellen. Exempel:

En ämnestabell har kolumnerna A och B.

Kolumn A och B

En relaterad tabell har kolumn C.

Kolumn A, B och C

Expandera-åtgärden ökar en ämnestabell med kolumn C och expanderar en ämnestabell med relaterade värden från den datakälla som innehåller kolumn C.

ABC

I ett Order exempel ökar Expandera-åtgärden en Order-tabell för att inkludera kolumner för Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice, och Order_Details.Quantity för att föra samman Order-poster och relaterade Order_Details-poster. För en självstudiekurs som illustrerar Expandera-åtgärden kan du se Kombinera data från flera datakällor.

Expandera exempel

Överst på sidan

Expandera en kolumn

  1. Klicka på ikonen expandera ( Expandera ) i kolumnrubriken.

  2. Ta bort alla kolumner du inte är intresserad av från listrutan för kolumnnamn.
    Välj kolumnnamn

  3. Klicka på OK.
    Den nya tabellen innehåller nu en ny kolumn för var och en av de kolumner som valdes i steg 2. De nya kolumnerna heter <ComplexColumnName>.<ColumnName>.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×