Expandera, dölja och visa detaljerad information i en pivottabell eller ett pivotdiagram

I en pivottabell eller ett pivotdiagram kan du visa eller dölja vilken detaljnivå som helst, även för alla detaljnivåer i en åtgärd. Du kan också visa eller dölja en detaljnivå bakom nästa nivå. Om du exempelvis börjar på landsnivå kan du visa en stadsnivå som visar både regions- och stadsnivån. Detta kan spara tid när du arbetar med många detaljnivåer. Dessutom kan du visa eller dölja alla medlemmar för varje fält i en Online Analytical Processing-datakälla (OLAP).

Du kan även se den information som används för att summera värden i ett värdefält.

Visa eller dölja olika detaljnivåer

I en pivottabell eller ett pivotdiagram kan du visa eller dölja vilken detaljnivå som helst, även för alla detaljnivåer i en åtgärd. Du kan också visa eller dölja en detaljnivå bakom nästa nivå. Om du exempelvis börjar på landsnivå kan du visa till en stadsnivå som visar både regions- och stadsnivån. Detta kan spara tid när du arbetar med många detaljnivåer. Dessutom kan du visa eller dölja alla medlemmar för varje fält i en OLAP-datakälla.

Visa eller dölja detaljnivåer i en pivottabellrapport

Gör något av följande i en pivottabell:

 • Klicka på visa- eller dölj-knappen vid det objekt som du vill visa eller dölja.

  Obs!: Om du inte kan se knapparna för visa och dölj kan du läsa avsnittet Visa knapparna för visa och dölj i en pivottabell längre ned i det här ämnet.

 • Dubbelklicka på det objekt som du vill visa eller dölja.

 • Högerklicka på elementet, markera Visa/dölj och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Visa om du vill visa detaljerna för det aktuella elementet.

  • Klicka på Dölj om du vill dölja detaljerna för det aktuella elementet.

  • Klicka på Dölj hela fältet om du vill dölja alla detaljer för ett fält.

  • Klicka på Visa hela fältet om du vill se detaljerna för alla element i ett fält.

  • Klicka på Expandera till <fältnamn> om du vill visa en detaljnivå bortom nästa nivå.

  • Klicka på Dölj till <fältnamn> om du vill dölja en detaljnivå bortom nästa nivå.

Visa eller dölja nivåer i ett pivotdiagram

I ett pivotdiagram högerklickar du på den kategorietikett som du vill visa eller dölja nivådetaljer för, klickar på Visa/dölj och gör sedan något av följande:

 • Klicka på Visa om du vill visa detaljerna för det aktuella elementet.

 • Klicka på Dölj om du vill dölja detaljerna för det aktuella elementet.

 • Klicka på Dölj hela fältet om du vill dölja alla detaljer för ett fält.

 • Klicka på Visa hela fältet om du vill se detaljerna för alla element i ett fält.

 • Klicka på Expandera till <fältnamn> om du vill visa en detaljnivå bortom nästa nivå.

 • Klicka på Dölj till <fältnamn> om du vill dölja en detaljnivå bortom nästa nivå.

Visa knapparna för visa och dölj i en pivottabell

Visa- och dölj-knapparna visas som standard, men du kanske dolde dem (till exempel om du inte ville att de skulle visas i en utskriven rapport). För att kunna använda dessa knappar för att visa eller dölja nivåer i rapporten måste du se till att de visas.

 • I Excel 2016 ochExcel 2013: Gå till fliken Analysera och klicka i gruppen Visa+/--knappar om du vill visa eller dölja knapparna för att visa och dölja.

 • I Excel 2010: Gå till fliken Alternativ och klicka i gruppen Visa+/--knappar om du vill visa eller dölja knapparna för att visa och dölja.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • I Excel 2007: Gå till fliken Alternativ och klicka i gruppen Visa/dölj+/--knappar om du vill visa eller dölja knapparna för att visa och dölja.

Obs!: Knapparna för att visa och dölja är bara tillgängliga för fält som har detaljdata.

Visa eller dölja detaljer för ett värdefält i en pivottabell

Som standard är alternativet att visa detaljer för ett värdefält i en pivottabell aktiverat. Om du inte vill att andra ska kunna se dessa data kan du dölja dem.

Visa detaljer för ett värdefält

 • Gör något av följande i en pivottabell:

  • Högerklicka på en cell i värdefältet i pivottabellen och klicka sedan på Visa information.

  • Dubbelklicka på ett fält i värdeområdet i pivottabellen.

   Den detaljinformation som värdefältet är baserat på placeras i ett nytt kalkylblad.

Dölja detaljer för ett värdefält

 • Högerklicka på den bladflik i kalkylbladet som innehåller värdefältsdata och klicka sedan på Dölj eller Ta bort.

Visa detaljer för ett värdefält

 1. Klicka var som helst i pivottabellen.

 2. Gå till fliken Alternativ eller Analysera (beroende på vilken version av Excel du använder) i menyfliksområdet och klicka i gruppen PivottabellAlternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Data i dialogrutan Pivottabellalternativ.

 4. Under Pivottabelldata avmarkerar eller markerar du kryssrutan Aktivera visa detaljer för att inaktivera eller aktivera det alternativet.

  Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×