Exempel på vanliga formler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Formelkategori

Exempel

Villkor

Skapa villkorliga formler

Visa eller dölja nollvärden

Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Söka värden

Leta upp värden i en lista med data

Datum och tid

Lägga till eller dra ifrån datum

Lägg till eller ta bort enheter tidsperiod

Beräkna skillnaden mellan två datum

Beräkna skillnaden mellan två tider

Räkna antalet dagar till ett datum

Visa datum som veckodagar

Infoga aktuellt datum och tid i en cell

Infoga Juliansk datum

Ekonomi

Beräkna en löpande balans

Beräkna ett sammansatt tillväxt årsräntan (CAGR)

Statistik

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medianvärdet för en grupp med tal

Beräkna typvärdet för en grupp med tal

Matematik

Addera tal

Subtrahera tal

Multiplicera tal

Dividera tal

Beräkna procentsatser

Avrunda ett tal

Höja upp ett tal till en exponent

Beräkna det minsta eller största talet i ett område

Beräkna fakulteten eller permutation för ett tal

Skapa en multiplikation tabell

Antal

Räkna antalet ifyllda celler

Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna nummer som är större eller mindre än ett tal

Beräkna en löpande summa

Konvertering

Konvertera tider

Konvertera datum som lagrats som text till datum

Konvertera tal som lagrats som text till tal

Konvertera mått

Konvertera tal till olika talsystem

Text

Ändra skiftläge för text

Kontrollera om en cell innehåller text (skiftlägeskänsliga)

Kontrollera om en cell innehåller text (gemener och versaler)

Kombinera text och tal

Kombinera text med ett datum eller klockslag

Kombinera förnamn och efternamn

Kombinera två eller fler kolumner med hjälp av en funktion

Upprepa tecken i en cell

Visa endast de fyra sista siffrorna i ID-nummer

Ta bort blanksteg och icke utskrivbara tecken i text

Ta bort tecken i text

Infoga aktuellt Excel-filnamn, sökväg eller kalkylblad i en cell

Dela upp namn med i guiden Omvandla Text till kolumner

Dela upp text i kolumner med hjälp av funktioner

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×