Exempel på vanliga formler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följande tabell innehåller länkar till artiklar och videoklipp som visar hur du skapar formler från data i kalkylbladet. Exemplen i artiklarna innehåller exempeldata dig att komma igång och vägledning för att få önskat resultat.

Formelkategori

Exempel

Villkor

Skapa villkorliga formler

Visa eller dölja nollvärden

Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Söka värden

Leta upp värden i en lista med data

Datum och tid

Addera eller subtrahera datum

Addera eller subtrahera tidsenheter

Visa datum som veckodagar

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell

Infoga julianska datum

Ekonomi

Beräkna en löpande balans

Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)

Statistik

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medianvärdet för en grupp tal

Hitta det mest vanligt förekommande talet i en grupp av tal

Matematik

Addera tal

Subtrahera tal

Multiplicera tal

Dela tal

Procentberäkningar

Avrunda tal

Upphöja tal till exponenter

Beräkna det minsta eller största talet i ett intervall

Beräkna ett tals fakultet eller möjliga permutationer

Skapa en multiplikationstabell

Antal

Räkna ifyllda celler

Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna antalet tal som är större eller mindre än ett visst tal

Beräkna en löpande summa

Konvertering

Konvertera tider

Omvandla datum som lagras som text till datum

Konvertera tal sparade som text till tal

Konvertera mått

Omvandla tal från ett talsystem till ett annat

Text

Ändra versaler/gemener i text

Kontrollera om en cell innehåller text (icke skiftlägeskänsligt)

Kontrollera om en cell innehåller text (skiftlägeskänsligt)

Kombinera text och tal

Kombinera text med datum eller tid

Kombinera två eller fler kolumner med hjälp av en funktion

Upprepa tecken i celler

Bara visa de sista fyra siffrorna i ett ID-nummer

Infoga aktuellt Excel-filnamn, sökväg eller kalkylblad i en cell

Dela upp namn med guiden Omvandla text till kolumner

Dela upp text i kolumner med hjälp av funktioner

Till sidans början

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×