Exempel på diagramtyper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Stapeldiagram

I ett stapeldiagram visas ändringar i data över tiden eller jämförelser mellan element. Kategorier ordnas vågrätt och värden lodrätt, så att variationen över tid görs tydlig.

Stapeldiagram

I staplade diagram visas relationerna mellan enstaka element och helheten.

3D-stapeldiagram

I 3D-stapeldiagram jämförs datapunkter utmed två axlar. I detta 3D-diagram kan du jämföra fyra kvartal med försäljningssiffror från Europa med motsvarande siffror från två andra divisioner.

Kon, cylinder och pyramid

Databrytpunkterna kon, cylinder och pyramid kan ge en dramatisk effekt åt 3D-stapeldiagram och liggande diagram.

3D-liggande stapel med cylinderformade brytpunkter

3D-stapeldiagram med pyramidformade brytpunkter

Liggande diagram

Med ett stapeldiagram kan du illustrera skillnaderna mellan olika element. Kategorier ordnas lodrätt och värden vågrätt, så jämförelser lätt kan göras mellan olika element utan hänsyn till tidsfaktorn.

Stapeldiagram

Staplat liggande diagram visar relationerna mellan enstaka element och helheten.

Liggande stapeldiagram

Linjediagram

I ett linjediagram visas trender i data med jämna intervaller.

kopplingslinje

Ytdiagram

Ett ytdiagram förtydligar storleken på ändringar över tiden. Genom att visa summan av de utritade värdena visar ytdiagram även relationen mellan delarna och helheten.

Ytdiagram

I detta exempel visar ytdiagrammet försäljningsökningen i olika städer, och det visar dessutom varje stads andel av den sammanlagda försäljningen.

Punktdiagram

Ett punktdiagram visar antingen sambandet mellan numeriska värden i flera dataserier eller ritar ut två grupper av tal som en serie xy-koordinater. Det visar ojämna dataintervall eller datagrupper och används vanligtvis för vetenskapliga data.

När du sorterar informationen placerar du x-värdena i en rad eller kolumn och anger motsvarande y-värden i intilliggande rader eller kolumner.

data som ska ritas

XY-diagram (punktdiagram)

Bubbeldiagram

Ett bubbeldiagram är ett slags punktdiagram. Storleken på databrytpunkten anger värdet på den tredje variabeln.

Om du vill sortera informationen placerar du x-värdena i en rad eller kolumn och anger motsvarande y-värden och bubbelstorlekar i intilliggande rader eller kolumner.

Data som ska ritas

Bubbeldiagram

Diagrammet i det här exemplet visar att Företag A har flest produkter och störst marknadsandel, men inte den största försäljningen.

Cirkeldiagram

I ett cirkeldiagram visas den relativa storleken på element som tillsammans utgör en dataserie. Det visar alltid endast en dataserie och är användbart om du vill understryka ett signifikant element.

Cirkeldiagram

Om du vill göra små sektorer lättare att se kan du gruppera dem tillsammans som ett element i ett mindre cirkeldiagram eller liggande diagram bredvid huvuddiagrammet.

Cirkeldiagram som innehåller ett mindre cirkeldiagram

Ringdiagram

Precis som ett cirkeldiagram visar ett ringdiagram relationen mellan delarna och helheten, men det kan innehålla mer än en dataserie. Varje ring i diagrammet motsvarar en dataserie.

Ringdiagram

Börsdiagram

Högsta-lägsta-sista-diagram används ofta för att visa aktiekurser. Detta diagram kan även användas för vetenskapliga data, t ex för att illustrera temperaturväxlingar. Du måste ordna dina data i korrekt ordning för att kunna använda detta och andra börsdiagram.

Börskursdiagram

Ett börsdiagram som mäter volym har två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volym och en för börskurserna. Du kan inkludera volym i ett högsta-lägsta-sista- eller första-högsta-lägsta-sista-diagram.

Börsdiagram med två värdeaxlar

Funktionsyta

Diagramtypen funktionsyta är användbar om du vill leta upp de bästa kombinationerna mellan två datauppsättningar. Precis som på en topografisk karta anger färger och mönster områden inom samma värdeintervall.

Funktionsyta

I detta diagram visas olika kombinationer av temperatur och klockslag som resulterar i samma brottgränsvärde.

Polärdiagram

I ett polärdiagram har varje kategori sin egen värdeaxel som sträcker sig ut från mittpunkten. Linjer sammanbinder alla värden i samma serie.

polärdiagram

I ett polärdiagram jämförs sammanlagda värden för ett antal dataserier. I detta diagram motsvarar den dataserie som täcker den största ytan, Produkt A, den produkt som har störst vitamininnehåll.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×