Excel-kortkommandon och funktionstangenter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktionstangenter några andra vanliga kortkommandon för Microsoft Excel. Detta omfattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste Office-versionen kan prova du den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Klicka på någon av flikarna under specifika anvisningar för din Excel-version

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktionstangenter några andra vanliga kortkommandon för Excel 2016. Detta omfattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha direkt tillgång till kortkommandona medan du arbetar kan du skriva ut det här avsnittet. Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut avsnittet.

Obs!: Om det inte redan finns en tangentbordsgenväg för en åtgärd som du ofta utför kan du skapa en genom att spela in ett makro.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Kommer mina gamla kortkommandon fortfarande att fungera?

Kortkommandon som börjar med Ctrl fungerar fortfarande i Excel 2016. Till exempel Ctrl + C fortfarande kopieras till Urklipp och Ctrl + V fortfarande klistras in från Urklipp.

De flesta av gamla Alt + genvägar på menyn fortfarande fungerar, också. Men du behöver veta fullständiga genväg från minnet – det finns inga fönstret påminnelser av vad bokstäver att trycka på. Till exempel prova att trycka på Alt, tryck på någon av gamla menyn tangenterna E (redigera), V (Visa) I (Insert), och så vidare. En ruta dyker upp om du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du vet vilken hela tangentkombination kan gå vidare och initiera kommandot. Om du inte vet vilken ordning, trycker du på Esc och använda tangenttipsetiketter i stället.

Kortkommandon för att navigera i menyfliksområdet

Om du är nybörjare i menyfliksområdet kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå i menyfliksområdet tangentbord genväg modellen. Menyfliksområdet ingår nya genvägar kallas Tangenttips, som du kan göra visas när du trycker på Alt-tangenten. Menyfliksområdet grupperar relaterade kommandon på flikarna. På fliken Start innehåller till exempel gruppental kommandot talformat.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet, tryck på tangenten för fliken – till exempel trycka på bokstaven a på fliken Infoga eller M för fliken formler. Det här gör alla tangenttipsetiketter för att flikens knapparna visas. Tryck på tangenten för den knapp som du vill använda.

 • Att komma åt menyfliksområdet, tryck på Alt och Använd tangenterna HÖGERPIL och VÄNSTERPIL för att flytta mellan flikarna.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du behöver mer utrymme att arbeta, trycker du på Ctrl + F1. Upprepa om du vill visa menyfliksområdet igen.

Gå till snabbtangenterna för menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på något av följande snabbtangenter:

Om du vill göra det här

Tryck på:

Öppna fältet berätta mig rutan i menyfliksområdet och Skriv ett sökord för hjälp eller hjälpinnehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna sidan Arkiv och använda Backstage-vyn.

ALT + F

Öppna fliken Start och formatera text och tal och använda verktyget Sök.

ALT + H

Öppna fliken Infoga och infoga pivottabeller, diagram, tillägg, miniatyrdiagram, bilder, former, sidhuvuden och textrutor.

ALT + N

Öppna fliken Sidlayout och arbeta med teman, utskriftsformat, skala och justering.

ALT + P

Öppna fliken Formler och infoga, spåra och anpassa funktioner och beräkningar.

ALT + M

Öppna fliken Data och ansluta till, sortera, filtrera, analysera och arbeta med data.

ALT + A

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning, lägga till kommentarer och skydda blad och arbetsböcker.

ALT + R

Öppna fliken Visa och förhandsgranska sidbrytningar och layouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ställa in förstoringsgraden, hantera fönster och rutor samt visa makron.

Alt + W

Överst på sidan

Arbeta i menyflikarna och menyer med tangentbordet

Om du vill göra det här

Tryck på:

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandon i menyfliksområdet.

TABB eller SKIFT + TABB

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil eller högerpil

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller RETUR

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

ALT + NEDPIL

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

NEDPIL

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL + F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10 eller

Innehållsnyckel

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

VÄNSTERPIL

Överst på sidan

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Excel 2016.

Om du vill göra det här

Tryck på:

Stänga ett kalkylblad

CTRL + W

Öppna ett kalkylblad

CTRL + O

Gå till fliken Start

ALT + H

Spara ett kalkylblad

CTRL + S

Kopiera

CTRL + C

Klistra in

CTRL + V

Ångra

CTRL + Z

Ta bort cellinnehåll

Delete-tangenten

Välja fyllningsfärg

Alt+H, H

Klipp ut

CTRL + X

Gå till fliken Infoga

ALT + N

Fet

CTRL + B

Centrera cellinnehåll

Alt+H, A, sedan C

Gå till fliken Sidlayout

ALT + P

Gå till fliken Data

ALT + A

Gå till fliken Visa

Alt + W

Formatera en cell från snabbmenyn

Skift+F10, eller

Innehållsnyckel

Lägga till kantlinjer

Alt+H, B

Ta bort kolumn

Alt+H, D, sedan C

Gå till fliken Formel

ALT + M

Överst på sidan

Navigera i celler: kortkommandon

Om du vill göra det här

Tryck på:

Flytta till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

SKIFT + TABB

Flytta en cell uppåt i ett kalkylblad.

UPPIL

Flytta en cell nedåt i ett kalkylblad.

NEDPIL

Flytta en cell åt vänster i ett kalkylblad.

VÄNSTERPIL

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad.

HÖGERPIL

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.

CTRL + piltangent

Aktivera slutläge, flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen och inaktivera slutläge. Om cellerna är tomma, flytta till den sista cellen i raden eller kolumnen.

End, piltangent

Flytta till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används.

Ctrl + End

Utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Ctrl + Skift + End

Flytta till cellen längst upp till vänster i fönstret om ScrollLock är aktiverat.

Home+ScrollLock

Flytta till början av en rad i ett kalkylblad. Home Flytta till början av ett kalkylblad.

Ctrl + Home

Flytta en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Sida ned

Flytta till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl + Page Down

Flytta en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Alt + Page Down

Flytta en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Sida upp

Flytta en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Alt + Page Up

Flytta till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl + Page Up

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad. Eller flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Fliken

Överst på sidan

Göra val och utföra åtgärder: kortkommandon

Om du vill göra det här

Tryck på:

Markera hela kalkylbladet.

CTRL + A eller Ctrl + Skift + blanksteg

Markera det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down

Markera det aktuella bladet samt föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up

Utöka cellmarkeringen med en cell.

SKIFT + piltangent nyckel

Utöka cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

CTRL + SKIFT + piltangent

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera.

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera. F8

Lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

SKIFT + F8

Påbörja en ny rad i samma cell.

ALT + ange

Fylla det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

CTRL + RETUR

Bekräfta en inmatning och markera cellen ovanför.

SKIFT + RETUR

Markera en hel kolumn i ett kalkylblad.

CTRL + BLANKSTEG

Markera en hel rad i ett kalkylblad.

SKIFT + BLANKSTEG

Markera alla objekt i ett kalkylblad om ett objekt är markerat.

CTRL + SKIFT + BLANKSTEG

Utöka en cellmarkering till början av kalkylbladet.

CTRL + SKIFT + Home

Markera det aktuella området om kalkylbladet innehåller data. Tryck en gång till för att markera det aktuella området och dess sammanfattningsrader. Tryck en tredje gång för att markera hela kalkylbladet.

CTRL + A eller Ctrl + Skift + blanksteg

Markera det aktuella området runt den aktiva cellen eller markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Markera det första kommandot på menyn om en meny eller undermeny visas.

Start

Upprepa det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

CTRL + Y

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL + Z

Överst på sidan

Formatera i celler: kortkommandon

Om du vill göra det här

Tryck på:

Formatera en cell med hjälp av dialogrutan Formatera celler.

CTRL + 1

Formatera teckensnitt i dialogrutan Formatera celler.

CTRL + SKIFT + F eller Ctrl + Skift + P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Lägga till eller redigera en cellkommentar.

SKIFT + F2

Infoga tomma celler med dialogrutan Infoga.

Ctrl + Skift + plustecken (+)

Visa dialogrutan Ta bort, som du kan använda för att ta bort markerade celler.

CTRL + minustecken (-)

Ange aktuellt klockslag.

CTRL + SKIFT + kolon (:)

Ange dagens datum.

CTRL + semikolon (;)

Växla mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+grav accent (`)

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL + apostrof (')

Flytta de celler som är markerade.

CTRL + X

Kopiera de celler som är markerade.

CTRL + C

Klistra in innehåll vid insättningspunkten och ersätta det som är markerat.

CTRL + V

Klistra in innehåll med hjälp av dialogrutan Klistra in special.

Ctrl + Alt + V

Göra texten kursiv eller ta bort kursiv stil.

Ctrl+K eller Ctrl+3

Göra texten fet eller ta bort fetstil.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Stryka under text eller ta bort understrykning.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Använda eller ta bort genomstrykning.

CTRL + 5

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt.

CTRL + 6

Lägga till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+et-tecken (&)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+understreck (_)

Visa eller dölja dispositionssymboler.

CTRL + 8

Dölja de rader som är markerade.

CTRL + 9

Dölja de kolumner som är markerade.

CTRL + 0

Använda kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

CTRL + D

Använda kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL + R

Använda det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Ctrl+Skift+dollartecken ($)

Använda procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+procent (%)

Använda det vetenskapliga talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+cirkumflex (^)

Använda datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+nummertecken (#)

Använda tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+@-tecken

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+utropstecken (!)

Skapa eller redigera en hyperlänk.

CTRL + K

Kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

F7

Visa alternativ för snabbanalys för markerade celler som innehåller data.

CTRL + Q

Visa dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Överst på sidan

Arbeta med data, funktioner och formelfältet: kortkommandon

Om du vill göra det här

Tryck på:

Markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

CTRL + SKIFT + U

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Bekräfta en inmatning i formelfältet och markera cellen nedanför.

Ange

Flytta markören till slutet av texten i formelfältet.

Ctrl + End

Markera all text i formelfältet, från markören till slutet.

Ctrl + Skift + End

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva kalkylbladet.

SKIFT + F9

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl + Alt + F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Visa menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

ALT + SKIFT + F10

Visa dialogrutan Funktionsargument när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL + A

Infoga argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL + SKIFT + A

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl + E

Gå igenom alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser i en formel om en cellreferens eller ett cellområde är markerat.

F4

Infoga en funktion.

SKIFT + F3

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Skift+raka citattecken (")

Skapa ett inbäddat diagram med det aktuella områdets data.

ALT + F1

Skapa ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

F11

Definiera ett namn som ska användas i referenser.

Alt+M, M, D

Klistra in ett namn från dialogrutan Klistra in namn (om namn har definierats i arbetsboken).

F3

Flytta till det första fältet i nästa post i ett dataformulär.

Ange

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

ALT + F8

Öppna redigeraren Microsoft Visual Basic for Applications.

ALT + F11

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

CTRL + F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

ALT + F1 skapar ett inbäddat diagram av data i det aktuella området.

ALT + SKIFT + F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

SKIFT + F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL + F2 visas området förhandsgranskning av utskrift på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namn har definierats i arbetsboken (fliken Formler, gruppen Definierade namn, Definiera namn).

SKIFT + F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

CTRL + F4 stänger det markerade arbetsboksfönstret.

ALT + F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL + F5 återställer storleken på det markerade arbetsboksfönstret.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. I ett kalkylblad som har delats (Visa-menyn Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster ), innehåller F6 delade fönster när du växlar mellan fönster och området menyfliksområdet.

SKIFT + F6 växlar mellan kalkylbladet, zoomkontrollerna, åtgärdsfönster och menyfliksområdet.

CTRL + F6 växlar till nästa arbetsboksfönster när mer än ett arbetsboksfönster är öppen.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL + F7 utför kommandot Flytta på arbetsbokens fönster när det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och när du är klar trycker du på RETUR eller Esc för att avbryta.

F8

Aktiverar eller inaktiverar läget Utvidga. I det här läget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

SKIFT + F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett cellområde i ett cellområde med hjälp av piltangenterna.

CTRL + F8 utför kommandot storlek (i menyn kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT + F8 öppnar dialogrutan makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT + F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

Ctrl + Alt + F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen.

Ctrl + Alt + SKIFT + F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som ska beräknas inte markerats.

CTRL + F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Tangenttips aktiverar eller inaktiverar. (Att trycka på Alt gör samma sak.)

SKIFT + F10 Visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT + SKIFT + F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen felkontroll.

CTRL + F10 maximerar eller återställer det markerade arbetsboksfönstret.

F11

Skapar ett diagram med data i det aktuella området i ett separat diagramblad.

SKIFT + F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT + F11 öppnar Microsoft Visual Basic för Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

ALT

Visar tangentbeskrivningar (nya kortkommandon) på menyfliksområdet.

Till exempel

ALT, Ö, U växlar till vyn sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till vyn Normal.

ALT, Ö, jag växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

Flyttar en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

CTRL + piltangent flyttas du till slutet av den aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT + piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL + SKIFT + piltangent Utökar markeringen av celler till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen eller om nästa cell är tomt, utökas markeringen till nästa ifyllda cellen.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL väljer du fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är markerad. Dessa piltangenterna växla mellan huvudmeny och undermeny när en undermeny är öppen eller markerade. När en flik i menyfliksområdet markeras, gå de här tangenterna knapparna fliken.

NEDPIL eller UPPIL markerar du nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. När en flik i menyfliksområdet markeras navigera de här tangenterna uppåt eller nedåt i gruppen på fliken.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller Alt + Nedpil öppnar en markerad nedrullningsbar lista.

BACKSTEG

Tar bort tecknet till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den aktiva cellen.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till vänster om insättningspunkten i cellen.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de markerade cellerna utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till höger om insättningspunkten i cellen.

Slut

Tangenten End aktiverar och inaktiverar läget End. I End-läge kan du gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen genom att trycka på trycka på en piltangent. End-läget inaktiveras automatiskt efter att du har tryckt på en piltangent. Kom ihåg att trycka på End igen innan du trycker på nästa piltangent. End-läget visas i statusfältet när det är aktiverat.

Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

End markerar också det sista kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

Ctrl + End om du flyttar till den sista cellen i ett kalkylblad till lägsta använda raden i kolumnen längst till höger används. Om markören är i formelfältet, flyttar Ctrl + End om du markören till slutet av texten.

Ctrl + Skift + End utökas markeringen av celler till den senast använda cellen i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören är i formelfältet, Ctrl + Skift + End markerar all text i formelfältet från markören till slutet – detta påverkar inte höjden på formelfältet.

Ange

Slutför en cellinmatning från cellen eller formelfältet och markerar cellen nedanför (som standard).

I ett dataformulär kan du använda RETUR för att gå till det första fältet i nästa post.

Öppnar en markerad meny (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta kan du använda RETUR för att utföra åtgärden för standardkommandoknappen i dialogrutan (knappen med en kontur i fetstil, ofta knappen OK).

ALT + RETUR om du startar en ny rad i samma cell.

CTRL + RETUR fyller det markerade cellintervallet med den aktuella inmatningen.

SKIFT + RETUR Slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i cellen eller formelfältet.

Stänger en öppen meny eller undermeny, dialogruta eller meddelandefönster.

Den stänger också helskärmsläget om det här läget har använts och återgår till normalt Skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Start

Flyttar till början av en rad i ett kalkylblad.

Flyttar markören till cellen i det övre vänstra hörnet i fönstret när Scroll Lock är aktiverat.

Markerar det första kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

Ctrl + Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL + SKIFT + Home Utökar markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Sida ned

Flyttar en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Alt + Page Down flyttar en skärm åt höger i ett kalkylblad.

Ctrl + Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl + Skift + Page Down markerar aktuellt och nästa blad i en arbetsbok.

Sida upp

Flyttar en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Alt + Page Up flyttar en skärm åt vänster i ett kalkylblad.

Ctrl + Page Up flyttar markören till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl + Skift + Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den markerade knappen eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL + BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT + BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL + SKIFT + BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data, markerar Ctrl + Skift + blanksteg det aktuella området. Aktuellt område och dess sammanfattningsrader markeras att trycka på Ctrl + Skift + blanksteg en andra gång. Trycker på Ctrl + Skift + blanksteg en andra gång markeras hela kalkylbladet.

 • När ett objekt är markerat, markerar Ctrl + Skift + blanksteg alla objekt i ett kalkylblad.

ALT + BLANKSTEG öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Flik

Flyttar en cell åt höger i ett kalkylblad.

Flyttar mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Flyttar till nästa alternativ eller grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT + TABB flyttar till föregående cell i ett kalkylblad eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Ctrl + Tab växlar till nästa flik i dialogrutan.

Ctrl + Skift + Tab växlar till föregående flik i en dialogruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktionstangenter några andra vanliga kortkommandon för Excel 2013. Detta omfattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha direkt tillgång till kortkommandona medan du arbetar kan du skriva ut det här avsnittet. Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut avsnittet.

Obs!: Om det inte redan finns en tangentbordsgenväg för en åtgärd som du ofta utför kan du skapa en genom att spela in ett makro.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Åtkomst via tangentbordet till i menyfliksområdet

Om du är nybörjare i menyfliksområdet kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå i menyfliksområdet tangentbord genväg modellen. Menyfliksområdet ingår nya genvägar kallas Tangenttips, som du kan göra visas när du trycker på Alt-tangenten.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet, tryck på tangenten för fliken – till exempel trycka på bokstaven a på fliken Infoga eller M för fliken formler. Det här gör alla tangenttipsetiketter för att flikens knapparna visas. Tryck på tangenten för den knapp som du vill använda.

Kommer mina gamla kortkommandon fortfarande att fungera?

De kortkommandon som börjar med Ctrl fungerar fortfarande i Microsoft Excel 2013. Till exempel används Ctrl+C fortfarande för att kopiera till Urklipp, och Ctrl+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av gamla Alt + genvägar på menyn fortfarande fungerar, också. Men du behöver veta fullständiga genväg från minnet – det finns inga fönstret påminnelser av vad bokstäver att trycka på. Till exempel prova att trycka på Alt, tryck på någon av gamla menyn tangenterna E (redigera), V (Visa) I (Insert), och så vidare. En ruta dyker upp om du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du vet vilken hela tangentkombination kan gå vidare och initiera kommandot. Om du inte vet vilken ordning, trycker du på Esc och använda tangenttipsetiketter i stället.

CTRL-kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Ctrl + PgDn

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från vänster till höger.

Ctrl + PgUp

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL + SKIFT + &

Lägger till en kantlinje runt de markerade cellerna.

CTRL + Shift_

Tar bort kantlinjen från de markerade cellerna.

CTRL + SKIFT + ~

Använder talformatet Allmänt.

CTRL + SKIFT + $

Använder formatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL + SKIFT + %

Använder talformatet Procent utan decimaler.

CTRL + SKIFT + ^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

CTRL + SKIFT + #

Använder talformatet Datum med dag, månad och år.

CTRL + SKIFT + @

Använder talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL + SKIFT +!

Använder talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL + SKIFT + *

Markerar aktuellt område runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

Markerar hela pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL + SKIFT +:

Infogar aktuell tid.

CTRL + SKIFT + "

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl + Skift + plustecken (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL + minustecken (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de markerade cellerna.

CTRL +;

Infogar dagens datum.

CTRL +'

Växlar mellan att visa cellvärden och visa formler i kalkylbladet.

CTRL +'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL + 1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL + 2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL + 3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL + 4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL + 5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL + 6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

CTRL + 8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL + 9

Döljer de markerade raderna.

CTRL + 0

Döljer de markerade kolumnerna.

CTRL + A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markerar Ctrl + A för det aktuella området. Att trycka på Ctrl + A en andra gång markeras hela kalkylbladet.

När insättningspunkten är placerad till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL + SKIFT + A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL + B

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL + C

Kopierar de markerade cellerna.

CTRL + D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna under.

Ctrl + E

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

CTRL + F

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

SKIFT + F5 visar också samma flik, medan SKIFT + F4 upprepar den senaste Sök-åtgärden.

CTRL + SKIFT + F öppnas dialogrutan Formatera celler med fliken tecken aktiverad.

CTRL + G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL + H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

Ctrl + I

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL + K

Öppnar dialogrutan Infoga hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för markerade befintliga hyperlänkar.

CTRL + L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL + N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL + O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller leta upp en fil.

CTRL + SKIFT + O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL + P

Visar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

CTRL + SKIFT + P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken tecken aktiverad.

CTRL + Q

Visar alternativen för snabbanalys för dina data om celler som innehåller sådana data är markerade.

CTRL + R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL + S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL + T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL + U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL + SKIFT + U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL + V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter en eventuell markering. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

Ctrl + Alt + V Visar dialogrutan Klistra in Special. Tillgängliga när du har utklippt eller kopierat objekt, text eller innehållet i en cell i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL + W

Stänger den markerade arbetsbokens fönster.

CTRL + X

Klipper ut de markerade cellerna.

CTRL + Y

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

CTRL + Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den sista posten du lagt till.

Tips: Ctrl-kombinationerna Ctrl+J och Ctrl+M är för närvarande inte kopplade till några funktioner.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

CTRL + F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

ALT + F1 skapar ett inbäddat diagram av data i det aktuella området.

ALT + SKIFT + F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten i formelfältet om redigering i en cell är inaktiverad.

SKIFT + F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL + F2 visas området förhandsgranskning av utskrift på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namn har definierats i arbetsboken (fliken Formler, gruppen Definierade namn, Definiera namn).

SKIFT + F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

CTRL + F4 stänger det markerade arbetsboksfönstret.

ALT + F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL + F5 återställer storleken på det markerade arbetsboksfönstret.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. I ett kalkylblad som har delats (Visa-menyn, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster), inkluderar F6 även delade fönsterrutor när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet.

SKIFT + F6 växlar mellan kalkylbladet, zoomkontrollerna, åtgärdsfönster och menyfliksområdet.

CTRL + F6 växlar till nästa arbetsboksfönster när mer än ett arbetsboksfönster är öppen.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL + F7 utför kommandot Flytta på arbetsbokens fönster när det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och när du är klar trycker du på RETUR eller Esc för att avbryta.

F8

Aktiverar eller inaktiverar läget Utvidga. I det här läget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

SKIFT + F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett cellområde i ett cellområde med hjälp av piltangenterna.

CTRL + F8 utför kommandot storlek (i menyn kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT + F8 öppnar dialogrutan makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT + F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

Ctrl + Alt + F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen.

Ctrl + Alt + SKIFT + F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som ska beräknas inte markerats.

CTRL + F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Tangenttips aktiverar eller inaktiverar. (Att trycka på Alt gör samma sak.)

SKIFT + F10 Visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT + SKIFT + F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen felkontroll.

CTRL + F10 maximerar eller återställer det markerade arbetsboksfönstret.

F11

Skapar ett diagram med data i det aktuella området i ett separat diagramblad.

SKIFT + F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT + F11 öppnar Microsoft Visual Basic för Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

ALT

Visar tangentbeskrivningar (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Till exempel

ALT, Ö, U växlar till vyn sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till vyn Normal.

ALT, Ö, jag växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

Flyttar en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

CTRL + piltangent flyttas du till slutet av den aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT + piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL + SKIFT + piltangent Utökar markeringen av celler till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen eller om nästa cell är tomt, utökas markeringen till nästa ifyllda cellen.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL väljer du fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är markerad. Dessa piltangenterna växla mellan huvudmeny och undermeny när en undermeny är öppen eller markerade. När en flik i menyfliksområdet markeras, gå de här tangenterna knapparna fliken.

NEDPIL eller UPPIL markerar du nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. När en flik i menyfliksområdet markeras navigera de här tangenterna uppåt eller nedåt i gruppen på fliken.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller Alt + Nedpil öppnar en markerad nedrullningsbar lista.

BACKSTEG

Tar bort tecknet till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den aktiva cellen.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till vänster om insättningspunkten i cellen.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de markerade cellerna utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till höger om insättningspunkten i cellen.

Slut

Tangenten End aktiverar och inaktiverar läget End. I End-läge kan du gå till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen genom att trycka på trycka på en piltangent. End-läget inaktiveras automatiskt efter att du har tryckt på en piltangent. Kom ihåg att trycka på End igen innan du trycker på nästa piltangent. End-läget visas i statusfältet när det är aktiverat.

Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

End markerar också det sista kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

Ctrl + End om du flyttar till den sista cellen i ett kalkylblad till lägsta använda raden i kolumnen längst till höger används. Om markören är i formelfältet, flyttar Ctrl + End om du markören till slutet av texten.

Ctrl + Skift + End utökas markeringen av celler till den senast använda cellen i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören är i formelfältet, Ctrl + Skift + End markerar all text i formelfältet från markören till slutet – detta påverkar inte höjden på formelfältet.

Ange

Slutför en cellinmatning från cellen eller formelfältet och markerar cellen nedanför (som standard).

I ett dataformulär kan du använda RETUR för att gå till det första fältet i nästa post.

Öppnar en markerad meny (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta kan du använda RETUR för att utföra åtgärden för standardkommandoknappen i dialogrutan (knappen med en kontur i fetstil, ofta knappen OK).

ALT + RETUR om du startar en ny rad i samma cell.

CTRL + RETUR fyller det markerade cellintervallet med den aktuella inmatningen.

SKIFT + RETUR Slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i cellen eller formelfältet.

Stänger en öppen meny eller undermeny, dialogruta eller meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläge när detta läge används och återgår till normalt skärmläge för att visa menyflikarna och statusfältet igen.

Start

Flyttar till början av en rad i ett kalkylblad.

Flyttar markören till cellen i det övre vänstra hörnet i fönstret när Scroll Lock är aktiverat.

Markerar det första kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

Ctrl + Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL + SKIFT + Home Utökar markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Sida ned

Flyttar en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Alt + Page Down flyttar en skärm åt höger i ett kalkylblad.

Ctrl + Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl + Skift + Page Down markerar aktuellt och nästa blad i en arbetsbok.

Sida upp

Flyttar en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Alt + Page Up flyttar en skärm åt vänster i ett kalkylblad.

Ctrl + Page Up flyttar markören till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl + Skift + Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den markerade knappen eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL + BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT + BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL + SKIFT + BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data, markerar Ctrl + Skift + blanksteg det aktuella området. Aktuellt område och dess sammanfattningsrader markeras att trycka på Ctrl + Skift + blanksteg en andra gång. Trycker på Ctrl + Skift + blanksteg en andra gång markeras hela kalkylbladet.

 • När ett objekt är markerat, markerar Ctrl + Skift + blanksteg alla objekt i ett kalkylblad.

ALT + BLANKSTEG öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Flik

Flyttar en cell åt höger i ett kalkylblad.

Flyttar mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Flyttar till nästa alternativ eller grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT + TABB flyttar till föregående cell i ett kalkylblad eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Ctrl + Tab växlar till nästa flik i dialogrutan.

Ctrl + Skift + Tab växlar till föregående flik i en dialogruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktionstangenter några andra vanliga kortkommandon för Excel 2010. Detta omfattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Obs!: Om du använder Microsoft Excel Starter 2010 bör du vara medveten om att inte alla funktioner som anges för Excel stöds i Excel Starter 2010.

Tips: Om du vill ha direkt tillgång till kortkommandona medan du arbetar kan du skriva ut det här avsnittet. Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut avsnittet.

Obs!: Om det inte redan finns en tangentbordsgenväg för en åtgärd som du ofta utför kan du skapa en genom att spela in ett makro.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Åtkomst via tangentbordet till i menyfliksområdet

Om du är nybörjare i menyfliksområdet kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå i menyfliksområdet tangentbord genväg modellen. Menyfliksområdet ingår nya genvägar kallas Tangenttips, som du kan göra visas när du trycker på Alt-tangenten.

Tangentbeskrivningar som visas i menyfliksområdet

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet, tryck på tangenten för fliken – till exempel trycka på bokstaven a på fliken Infoga eller M för fliken formler. Det här gör alla tangenttipsetiketter för att flikens knapparna visas. Tryck på tangenten för den knapp som du vill använda.

Kommer mina gamla kortkommandon fortfarande att fungera?

De kortkommandon som används med CTRL kommer fortfarande att fungera i Excel 2010. Till exempel används CTRL+C fortfarande för att kopiera till urklippet och CTRL+V används fortfarande för att klistra in.

De flesta av de gamla ALT+menykortkommandona fungerar också fortfarande. Men du behöver känna till hela genvägen ur minnet \endash det finns ingen påminnelse på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Du kan till exempel prova att trycka på ALT och sedan trycka på någon av de gamla menyknapparna R (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du känner till hela tangentsekvensen kan du fortsätta och starta kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på ESC och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Tangentkombinationer med CTRL

Tips:  Hämta eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar – Ctrl-tangenter. (PDF)

Tangent

Beskrivning

CTRL+PgUp

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+PgDn

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visar dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de markerade cellerna.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de markerade cellerna.

CTRL+SKIFT+~

Använder talformatet Allmänt.

CTRL+SKIFT+$

Använder formatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder talformatet Procent utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

CTRL+SKIFT+#

Använder talformatet Datum med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar aktuellt område runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

Markerar hela pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuell tid.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de markerade cellerna.

CTRL+;

Infogar dagens datum.

CTRL+`

Växlar mellan att visa cellvärden och visa formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de markerade raderna.

CTRL+0

Döljer de markerade kolumnerna.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

När insättningspunkten är placerad till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten är placerad till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de markerade cellerna.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna under.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

SKIFT+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den sista sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Infoga hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för markerade befintliga hyperlänkar.

Ctrl+L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller leta upp en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Visar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter en eventuell markering. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger den markerade arbetsbokens fönster.

CTRL+X

Klipper ut de markerade cellerna.

CTRL+Y

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den sista posten du lagt till.

Tips: CTRL-kombinationerna CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M och CTRL+Q har för närvarande inte tilldelats någon funktion.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tips:  Hämta eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar – funktionstangenter. (PDF)

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

CTRL + F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

ALT+F1 skapar ett inbäddat diagram av informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten i formelfältet om redigering i en cell är inaktiverad.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Utskrift i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Endast tillgänglig om det redan finns namn i arbetsboken.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger den markerade arbetsbokens fönster.

ALT+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på den markerade arbetsbokens fönster.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. I ett kalkylblad som har delats (Visa-menyn, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster), inkluderar F6 även delade fönsterrutor när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, zoomkontrollerna, åtgärdsfönstret och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL+F7 använder kommandot Flytta i arbetsboksfönstret när det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och avsluta genom att trycka på RETUR, eller tryck på ESC om du vill avbryta åtgärden.

F8

Aktiverar eller inaktiverar läget Utvidga. I det här läget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Du kan använda SKIFT+F8 för att lägga till icke angränsande celler eller cellområden till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 använder kommandot Storlek (på Kontroll-menyn för arbetsboksfönstret) när en arbetsbok inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro som du kan använda för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats eller inte sedan den senaste beräkningen.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 beräknar om underordnade formler och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar. (Tangenten Alt har samma funktion.)

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för knappen Felkontroll.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det markerade arbetsboksfönstret.

F11

Skapar ett diagram med data i det aktuella området i ett separat diagramblad.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, som du kan använda för att skapa ett makro med Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Obs!:  Hämta eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar – övrigt. (PDF)

Tangent

Beskrivning

ALT

Visar tangentbeskrivningar (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Till exempel

ALT, Ö, U växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvy.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

PILTANGENTER

Flyttar en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

CTRL+PILTANGENT flyttar till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller på samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökar kommandot markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL markerar fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är aktivt. När en undermeny är öppen eller markerad kan du använda dessa piltangenter för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. När en menyflik är markerad kan du använda dessa tangenter för att bläddra igenom flikknapparna.

NEDPIL eller UPPIL markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. När en menyflik är markerad kan du använda dessa tangenter för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort tecknet till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den aktiva cellen.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till vänster om insättningspunkten i cellen.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de markerade cellerna utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till höger om insättningspunkten i cellen.

END

END aktiverar slutläget. I slutläge kan du trycka på en piltangent när du vill flytta till nästa cell med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om cellerna är tomma markeras den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på END följt av en piltangent.

END markerar också det sista kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

CTRL+END flyttar till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista raden som används i kolumnen längst till höger som används. Om markören står i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet av texten.

CTRL+SKIFT+END utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (hörnet längst ned till höger). Om markören är placerad i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från cellen eller formelfältet och markerar cellen nedanför (som standard).

I ett dataformulär kan du använda RETUR för att gå till det första fältet i nästa post.

Öppnar en markerad meny (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta kan du använda RETUR för att utföra åtgärden för standardkommandoknappen i dialogrutan (knappen med en kontur i fetstil, ofta knappen OK).

ALT+RETUR startar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det markerade cellområdet med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i cellen eller formelfältet.

Stänger en öppen meny eller undermeny, dialogruta eller meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläge när detta läge används och återgår till normalt skärmläge för att visa menyflikarna och statusfältet igen.

HOME

Flyttar till början av en rad i ett kalkylblad.

Flyttar till cellen längst upp till vänster i fönstret när SCROLL LOCK är aktiverat.

Markerar det första kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

CTRL+HOME flyttar till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar cellmarkeringen till början av kalkylbladet.

PGDN

Flyttar en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PGDN flyttar en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PGDN flyttar till nästa blad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+PGDN markerar det aktuella bladet och nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Flyttar en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PGUP flyttar en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PGUP flyttar till föregående blad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+PGUP markerar det aktuella bladet och föregående blad i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den markerade knappen eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG det aktuella området. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG alla objekt i ett kalkylblad.

ALT+BLANKSTEG visar System-menyn för Excel-fönstret.

TABB

Flyttar en cell åt höger i ett kalkylblad.

Flyttar mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Flyttar till nästa alternativ eller grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar till föregående cell i ett kalkylblad eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialogruta.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och funktionstangenter några andra vanliga kortkommandon för Excel 2007. Detta omfattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha direkt tillgång till kortkommandona medan du arbetar kan du skriva ut det här avsnittet. Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut avsnittet.

Obs!: Om det inte redan finns en tangentbordsgenväg för en åtgärd som du ofta utför kan du skapa en genom att spela in ett makro.

Viktigt!: 

 • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Tangentkombinationer med CTRL

Tangent

Beskrivning

CTRL+PgUp

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+PgDn

Växlar mellan flikar i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visar dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+)

Visar dolda kolumner i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de markerade cellerna.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de markerade cellerna.

CTRL+SKIFT+~

Använder talformatet Allmänt.

CTRL+SKIFT+$

Använder formatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder talformatet Procent utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder talformatet Exponentiell med två decimaler.

CTRL+SKIFT+#

Använder talformatet Datum med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar aktuellt område runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

Markerar hela pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuell tid.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de markerade cellerna.

CTRL+;

Infogar dagens datum.

CTRL+`

Växlar mellan att visa cellvärden och visa formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt.

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de markerade raderna.

CTRL+0

Döljer de markerade kolumnerna.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+A en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

När insättningspunkten är placerad till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten är placerad till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de markerade cellerna.

CTRL+C följt av ett till CTRL+C visar Urklipp.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna under.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

SKIFT+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den sista sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Infoga hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för markerade befintliga hyperlänkar.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller leta upp en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Öppnar dialogrutan Skriv ut.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet i Urklipp vid insättningspunkten och ersätter en eventuell markering. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger den markerade arbetsbokens fönster.

CTRL+X

Klipper ut de markerade cellerna.

CTRL+Y

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den sista posten du lagt till.

CTRL+SKIFT+Z använder kommandot Ångra eller Gör om för att ångra eller återställa den senaste automatiska korrigeringen när smarta etiketter för autokorrigering visas.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

ALT+F1 skapar ett diagram av informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även insättningspunkten i formelfältet om redigering i en cell är inaktiverad.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 öppnar fönstret Förhandsgranska.

F3

Öppnar dialogrutan Klistra in namn.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 de olika kombinationerna av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger den markerade arbetsbokens fönster.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på den markerade arbetsbokens fönster.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. I ett kalkylblad som har delats (Visa-menyn, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster), inkluderar F6 även delade fönsterrutor när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, zoomkontrollerna, åtgärdsfönstret och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

CTRL+F7 använder kommandot Flytta i arbetsboksfönstret när det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och avsluta genom att trycka på RETUR, eller tryck på ESC om du vill avbryta åtgärden.

F8

Aktiverar eller inaktiverar läget Utvidga. I det här läget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Du kan använda SKIFT+F8 för att lägga till icke angränsande celler eller cellområden till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 använder kommandot Storlek (på Kontroll-menyn för arbetsboksfönstret) när en arbetsbok inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro som du kan använda för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats eller inte sedan den senaste beräkningen.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 beräknar om underordnade formler och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar.

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för en smart etikett. Om det finns mer än en smart etikett, växlar kommandot till nästa smarta etikett och visar tillhörande meny eller meddelande.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det markerade arbetsboksfönstret.

F11

Skapar ett diagram av informationen i det aktuella området.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic Editor, som du kan använda för att skapa ett makro med Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

PILTANGENTER

Flyttar en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

CTRL+PILTANGENT flyttar till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller på samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökar kommandot markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL markerar fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är aktivt. När en undermeny är öppen eller markerad kan du använda dessa piltangenter för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. När en menyflik är markerad kan du använda dessa tangenter för att bläddra igenom flikknapparna.

NEDPIL eller UPPIL markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. När en menyflik är markerad kan du använda dessa tangenter för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort tecknet till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den aktiva cellen.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till vänster om insättningspunkten i cellen.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de markerade cellerna utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I redigeringsläge tar kommandot bort tecknet till höger om insättningspunkten i cellen.

END

Flyttar till cellen längst ned till höger i fönstret när SCROLL LOCK är aktiverat.

Markerar också det sista kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

CTRL+END flyttar till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista raden som används i kolumnen längst till höger som används. Om markören är placerad i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet av texten.

CTRL+SKIFT+END utökar cellmarkeringen till den senast använda cellen i kalkylbladet (hörnet längst ned till höger). Om markören är placerad i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från cellen eller formelfältet och markerar cellen nedanför (som standard).

I ett dataformulär kan du använda RETUR för att gå till det första fältet i nästa post.

Öppnar en markerad meny (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta kan du använda RETUR för att utföra åtgärden för standardkommandoknappen i dialogrutan (knappen med en kontur i fetstil, ofta knappen OK).

ALT+RETUR startar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det markerade cellområdet med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i cellen eller formelfältet.

Stänger en öppen meny eller undermeny, dialogruta eller meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläge när detta läge används och återgår till normalt skärmläge för att visa menyflikarna och statusfältet igen.

HOME

Flyttar till början av en rad i ett kalkylblad.

Flyttar till cellen längst upp till vänster i fönstret när SCROLL LOCK är aktiverat.

Markerar det första kommandot på menyn när en meny eller undermeny visas.

CTRL+HOME flyttar till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar cellmarkeringen till början av kalkylbladet.

PGDN

Flyttar en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PGDN flyttar en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PGDN flyttar till nästa blad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+PGDN markerar det aktuella bladet och nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Flyttar en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PGUP flyttar en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PGUP flyttar till föregående blad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+PGUP markerar det aktuella bladet och föregående blad i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den markerade knappen eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG det aktuella området. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markerar CTRL+SKIFT+BLANKSTEG alla objekt i ett kalkylblad.

ALT+BLANKSTEG visar Kontroll-menyn för Microsoft Office Excel-fönstret.

TABB

Flyttar en cell åt höger i ett kalkylblad.

Flyttar mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Flyttar till nästa alternativ eller grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar till föregående cell i ett kalkylblad eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialogruta.

Överst på sidan

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga Excel-communityforumet

Hjälp oss att förbättra Excel

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon i Excel för Windows

Kortkommandon i Excel för Mac

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×