Excel-kortkommandon

Kortkommandona som beskrivs i det här avsnittet gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Vissa funktionstangentkortkommandon kan vara i konflikt med standardtangenttilldelningar i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda dem måste du ändra inställningarna för funktionstangenterna. På Apple-menyn, gå till Systeminställningar. Under Maskinvara, klicka på Tangentbord> Tangentbord och markera sedan Använda alla F1, F2, etc. som standardfunktionstangenter.

Funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Öppna formelbyggaren

SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3

Upprepa den senaste Sök-åtgärden (Sök nästa).

SKIFT + F4
eller
FN + SKIFT + F4

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Visa dialogrutan Gå till.

F5

Visa dialogrutan Sök.

SKIFT + F5

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Flytta till nästa arbetsboksfönster

KOMMANDO + F6

Flytta till föregående arbetsboksfönster

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kontrollera stavning

F7
eller
FN + F7

Lägg till i markering

SKIFT + F8

Visa dialogrutan Makro.

ALTERNATIV + F8
elle
FN + ALTERNATIV + F8

Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet.

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT + F10

Infoga ett nytt diagramblad.

F11

Infoga ett nytt blad.

SKIFT + F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Visa dialogrutan Öppna.

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Flytta och bläddra i ett blad eller en arbetsbok

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

KONTROLL + piltangent

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till början av bladet

KONTROLL + HOME

Flytta till den sista cellen i bladet, som är skärningspunkten mellan kolumnen längst till höger och den nedre raden (i det nedre högra hörnet); eller cellen mittemot hemcellen, som vanligtvis är A1

KONTROLL + END

Flytta ned en skärm

PGDN

Flytta upp en skärm

PGUP

Flytta en skärm åt höger.

ALTERNATIV + PAGE DOWN

Flytta en skärm åt vänster.

ALTERNATIV + PAGE UP

Flytta till nästa blad i arbetsboken

KONTROLL + PAGE DOWN

Flytta till föregående blad i arbetsboken

KONTROLL + PAGE UP

Flytta till nästa arbetsbok eller fönster

KONTROLL + TABB

Flytta till föregående arbetsbok eller fönster

KONTROLL + SKIFT + TABB

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Bläddra för att visa den aktiva cellen

KONTROLL + DELETE

Visa dialogrutan Gå till.

KONTROLL + G

Visa dialogrutan Sök.

KOMMANDO + F

Upprepa den senaste Sök-åtgärden (samma som Sök nästa).

KOMMANDO + G

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad

TABB

Förhandsgranska och skriva ut

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Skriv ut.

KOMMANDO + P

Ange data i ett blad

Om du vill

Trycker du på

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen

RETURN

Starta en ny rad i samma cell

KONTROLL + ALTERNATIV + RETURN

Fyll i det markerade området med den text du skriver

KONTROLL + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå bakåt i markeringen

SKIFT + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen

TABB

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen

SKIFT + TABB

Avbryt en cellinmatning

ESC

Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen

DEL

Ta bort markeringen eller tecken till vänster om insättningspunkten

Ta bort

Ta bort text till slutet av raden

KONTROLL + Ta bort

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

En piltangent

Flytta till radens början.

HOME

Upprepa den senaste åtgärden.

KOMMANDO + Y

Redigera en cellkommentar

SKIFT + F2

Fylla celler nedåt

KONTROLL + D

Fyll celler åt höger

KONTROLL + R

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Slutföra en cellinmatning

RETURN

Ange en formel som en matrisformel

KONTROLL + SKIFT + RETURN

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Infoga en hyperlänk

KOMMANDO + K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden

KONTROLL + U

Öppna formelbyggaren

SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3

Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker

KOMMANDO + =

Beräkna det aktiva bladet

KOMMANDO + SKIFT + =

Påbörja en formel

=

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

KOMMANDO + T

Infoga Autosumma-formel

KOMMANDO + SKIFT + T

Ange datumet

KONTROLL + SEMIKOLON (;)

Ange klockslaget

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + SKIFT + TUMMARKERING (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler

KONTROLL + GRAV ACCENT (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + APOSTROF (')

Visa listan Komplettera automatiskt

KONTROLL + ALTERNATIV + NEDPIL

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Formatera och redigera data

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Format

KOMMANDO + SKIFT + L

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1

Använda det allmänna talformatet

KONTROLL + SKIFT + ~

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)

KONTROLL + SKIFT + $

Använda procentformatet utan decimaler

KONTROLL + SKIFT + %

Använda det matematiska talformatet med två decimaler

KONTROLL + SKIFT + ^

Använda datumformatet med dag, månad och år

KONTROLL + SKIFT + #

Använda tidsformatet med timme och minut samt ange förmiddag eller eftermiddag.

KONTROLL + SKIFT + @

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden

KONTROLL + SKIFT + !

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade

KOMMANDO + ALTERNATIV + NOLL

Lägga till en kontur runt till höger om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Lägga till en kontur runt toppen av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + UPPIL

Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + NEDPIL

Ta bort konturkantlinjer

KOMMANDO + ALTERNATIV + BINDESTRECK

Använda eller ta bort fetstil

KOMMANDO + B

Använda eller ta bort kursiv formatering

KOMMANDO + I

Använda eller ta bort understreck

KOMMANDO + U

Använda eller ta bort genomstrykning

KOMMANDO + SKIFT + X

Dölja rader

KONTROLL + 9

Ta fram rader

KONTROLL + SKIFT + (

Dölja kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram kolumner

KONTROLL + SKIFT + )

Lägga till eller ta bort skuggning av teckensnitt

KOMMANDO + SKIFT + W

Lägga till eller ta bort konturstilen

KOMMANDO + SKIFT + D

Redigera den aktiva cellen

KONTROLL + U

Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet

ESC

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Klistra in text i den aktiva cellen

KOMMANDO + V

Slutföra en cellinmatning

RETURN

Ange en formel som en matrisformel

KONTROLL + SKIFT + RETURN

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Arbeta med en markering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen

KOMMANDO + C

Klippa ut markeringen

KOMMANDO + X

Klistra in markeringen

KOMMANDO + V

Radera innehållet i markeringen

DEL

Ta bort markeringen

KONTROLL + BINDESTRECK

Kopiera text eller grafik till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Klistra in till klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Flytta uppifrån och ned i markeringen (ned), eller flytta i den riktning som är markerad i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar)

RETURN

Flytta nedifrån och uppåt i markeringen (upp), eller flytta i motsatt riktning mot vad som är markerat i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar)

SKIFT + RETURN

Flytta från vänster till höger i markeringen, eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

TABB

Flytta från höger till vänster i markeringen, eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad

SKIFT + TABB

Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen

KONTROLL + PUNKT

Infoga grafik som använder mediabläddraren

KOMMANDO + KONTROLL + M

Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en cell

SKIFT + PILTANGENT

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltangent

Utöka markeringen till radens början

SKIFT + HOME

Utöka markeringen till bladets början

KONTROLL + SKIFT + HOME

Utöka markeringen till den sista cellen som används på bladet (nedre högra hörnet)

KONTROLL + SKIFT + END

Markera hela kolumnen

KONTROLL + BLANKSTEG

Markera hela raden

SKIFT + BLANKSTEG

Markera hela bladet

KOMMANDO + A

Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade

SKIFT + DELETE

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT + PAGE DOWN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT + PAGE UP

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt

KONTROLL + 6

Visa eller dölj standardverktygsfältet

KONTROLL + 7

Aktivera funktionen för att utöka en markering med hjälp av piltangenterna

F8

Lägg till ett annat område med celler i markeringen, eller använd piltangenterna för att gå till början av det område som du vill lägga till och tryck sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa område

SKIFT + F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den aktiva cellen tillhör

KONTROLL + /

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + \

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + [

Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Du måste markera kolumnen med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + |

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + {

Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + ]

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + SKIFT + }

Markera bara synliga celler i det aktuella markeringen

KOMMANDO + SKIFT + Z

Diagram

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett nytt diagramblad.

F11

Växla mellan diagramobjektmarkering

En piltangent

Dataformulär

Om du vill

Trycker du på

Flytta till samma fält i nästa post

NEDPIL

Flytta till samma fält i föregående post

UPPIL

Flytta till nästa fält som kan du redigera i posten

TABB

Flytta till föregående fält som kan du redigera i posten

SKIFT + TABB

Flytta till det första fältet i nästa post

RETURN

Flytta till det första fält i den föregående posten

SKIFT + RETURN

Flytta till samma fält 10 poster framåt

PGDN

Flytta till samma fält 10 poster tillbaka

PGUP

Flytta ett tecken åt vänster inom ett fält

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger inom ett fält

HÖGERPIL

Markera ett tecken åt vänster.

SKIFT + VÄNSTERPIL

Markera ett tecken åt höger.

SKIFT + HÖGERPIL

Filter och pivottabellrapporter

Om du vill

Trycker du på

Visa filterlistan eller pivottabellsidfältets snabbmeny för den markerade cellen

ALTERNATIV + NEDPIL

Dispositionsdata

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja dispositionssymboler

KONTROLL + 8

Dölja markerade rader

KONTROLL + 9

Ta fram markerade rader

KONTROLL + SKIFT + (

Dölja markerade kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram markerade kolumner

KONTROLL + SKIFT + )

Verktygsfält

Om du vill

Trycker du på

Göra den första knappen på ett flytande verktygsfält aktiv

ALTERNATIV + F10

När ett verktygsfält är aktivt, välj nästa knapp eller meny i verktygsfältet

TABB

När ett verktygsfält är aktivt, välj föregående knapp eller meny i verktygsfältet

SKIFT + TABB

Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen

RETURN

Fönster

Om du vill

Trycker du på

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Växla till nästa program

KOMMANDO + TABB

Växla till föregående program

KOMMANDO + SKIFT + TABB

Stänga det aktiva arbetsboksfönstret

KOMMANDO + W

Återställa den aktiva arbetsbokens fönsterstorlek

KOMMANDO + F5

Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats

F6

Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats

SKIFT + F6

Växla till nästa arbetsboksfönster

KOMMANDO + F6

Växla till föregående arbetsboksfönster

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

KOMMANDO + SKIFT + 3

Kopiera bilden av det aktiva fönstret till Urklipp (när du trycker på och släpper tangentkombinationen klickar du på det fönster som du vill ta en bild av).

KOMMANDO + SKIFT + 4

Dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa textruta

TABB

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando

SKIFT + TABB

Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd

ESC

Växla till nästa flik

KONTROLL + TABB

Växla till den förra fliken

KONTROLL + SKIFT + TABB

Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (
knappen med fet kontur - ofta knappen OK)

RETURN

Avbryta ett kommando och stänga

Esc

Se även

Skapa eller ta bort en tangentbordsgenväg

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!