Excel-funktioner som inte stöds fullt ut i Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 är en förenklad version av Excel som levereras förinstallerad på din dator. Excel Starter innehåller funktioner som är grundläggande för att skapa och arbeta med kalkylblad, men den innehåller inte den omfattande uppsättningen med funktioner som finns i den fullständiga versionen av Excel. I den här artikeln finns en lista över skillnader i funktioner mellan Excel Starter och den fullständiga versionen av Excel.

Om du upptäcker att du behöver en bredare uppsättning funktioner än vad Excel Starter kan erbjuda kan du uppgradera från Excel Starter till Excel. Klicka på Köp på fliken Start för att gå till en webbplats där du omedelbart kan köpa och hämta Office.

Arbetsboksinnehåll

Den här funktionen i Excel...

Stöds så här i Excel Starter ...

Tillägg

Inte tillgängligt

Tillägg kan inte installeras i Excel Starter. Om du öppnar en arbetsbok som har skapats med hjälp av ett Excel-tillägg kanske vissa funktioner i arbetsboken inte stöds.

Pivottabeller

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller pivottabeller kan du sortera och filtrera pivottabellen, och du kan klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort hela pivottabellen. Du kan även formatera celler i pivottabeller och du kan uppdatera data.

Pivotdiagram

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller pivotdiagram kan du ändra utformningen av pivotdiagrammet (med hjälp av flikarna Design och Layout), inklusive ändring av axeletiketterna. Du kan klippa ut, kopiera, klistra in och ta bort hela pivottabellen. Du kan även uppdatera data.

Utsnitt

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller utsnitt kan du använda utsnitten för att filtrera data i en pivottabellrapport. Du kan även använda utsnittsformat och du kan ta bort ett utsnitt.

SmartArt-grafik

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller SmartArt kan du redigera och formatera texten, formatera figuren och klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort hela SmartArt-grafiken.

Signaturrad

Kan inte skapas, digital signering inte tillgänglig

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller en signaturrad med en giltig signatur kan du visa information om signaturen. Du kan även klippa ut, kopiera, klistra in, ta bort eller ändra storlek på signaturraden.

Objekt

Objekt kan läggas till i en arbetsbok genom att dra och släppa dem på kalkylbladet. Vissa typer av objekt återges som bilder, men andra är tillgängliga genom att klicka på fliken Arkiv och sedan klicka på Öppna, om programmet för att öppna objektet har installerats på datorn

Anslutningar till externa data

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som ansluter till externa data uppdaterar Excel Starter dessa data.

Dataverifiering

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller regler för validering av data tillämpar Excel Starter dessa regler.

Konsoliderade data

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller konsoliderade data stöds dessa länkar.

Datatabell

Kan inte skapas

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller en datatabell kan du uppdatera dessa data.

Kommentarer

Kan inte skapas eller tas bort

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller kommentarer kan du formatera och redigera texten i kommentarerna.

Filer i följande format:

  • XLA

  • XLAM

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Dessa filer kan inte öppnas i Excel Starter.

Produktfunktioner

Excel-funktion

Tillgänglighet i Excel Starter

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan visa verktygsfältet Snabbåtkomst ovanför eller under menyfliksområdet, men du kan inte lägga till eller ta bort kommandon från det.

Anpassning av menyfliksområdet

Menyfliksområdet i Excel Starter kan inte anpassas, men du kan minimera och förstora det genom att trycka på CTRL+F1.

Felkontroll

Beräkningssteg visas inte. Cirkelreferenser kan inte upptäckas. Men om du öppnar en arbetsbok som innehåller en cirkelreferens visar Excel Starter cellnumret för cirkelreferensen i statusfältet.

Vyer

Helskärmsvisning och anpassade vyer kan inte användas.

Om du öppnar en arbetsbok som har sparats i en anpassad vy visar Excel Starter arbetsboken i den anpassade vyn och denna vy kan inte ändras.

Kolumn- och radrubriker

Rubriker kan inte ändras, men du kan visa eller dölja rubriker genom att markera eller avmarkera kryssrutan Visa i avsnittet Alternativ på fliken Sidlayout.

Disposition

Om du öppnar en arbetsbok som innehåller radgrupperingar kan du visa och dölja grupperna, men du kan inte ta bort grupperingen.

Lås fönsterrutor

Fönsterrutor kan inte låsas. Om du öppnar en arbetsbok där rutorna är låsta kan Excel Starter inte frigöra rutorna, men du har tillgång till alla data i arbetsboken.

Dölj och visa fönster i arbetsboken

Fönster i arbetsboken kan inte döljas eller tas fram, men rader, kolumner och kalkylblad kan döljas och tas fram.

Om en arbetsbok med ett dolt fönster öppnas kan Excel Starter inte ta fram det fönstret. Inga data förloras, och det dolda fönstret kan tas fram om arbetsboken senare öppnas i Excel.

Språkpaket

Språkverktyg stöds, men du kan inte ändra språket i användargränssnittet eller hjälpen.

Delning

Du kan dela arbetsboken genom att spara den i Windows Live OneDrive, en nätverksplats, eller genom att skicka den via e-post. Excel Starter innehåller däremot inte något kommando för att skicka en arbetsbok som ett Internetfax eller för att spara arbetsboken på en SharePoint-webbplats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×