Enkelt radavstånd i ett dokument

Du kan använda enkelt radavstånd i hela dokumentet eller i delar av det. Enkelt radavstånd kan användas för raderna inom ett stycke, och/eller för avståndet mellan stycken.

Standardradavståndet för tomma dokument i Microsoft Office Word 2007 är enkelt radavstånd (1,15 rader) inom ett stycke (det vill säga en rad plus 15 procent extra utrymme) samt en tom rad mellan stycken.

I den här artikeln finns instruktioner om hur du justerar inställningarna för enkelt radavstånd för såväl rader som stycken.

Obs!: Att byta teckensnitt kan påverka avståndet mellan rader och stycken.

Vad vill du göra?

Använda enkelt radavstånd i hela dokumentet

Använda enkelt radavstånd i ett markerat stycke

Ta bort extra utrymme ovanför eller nedanför ett markerat stycke

Använda enkelt radavstånd i adresser

Använda enkelt radavstånd i hela dokumentet

Det enklaste sättet att använda enkelt radavstånd i ett helt dokument är att tillämpa snabbformatsuppsättningen Word 2003. Snabbformatsuppsättningen Word 2003 gör att enkelt radavstånd används för alla rader, utan extra utrymme mellan stycken och utan indrag på första raden i stycken. Om du använder det här formatet blir det dock svårt att urskilja styckena. Ett sätt att komma runt det här problemet är att lägga till en tom rad mellan styckena.

Tips: Om du inte vill ha något extra utrymme mellan stycken kan du använda snabbformatsuppsättningen Traditionell, som innebär att det blir indrag på den första raden i varje stycke.

Använda enkelt radavstånd utan extra utrymme mellan stycken

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 3. Om du vill att det här alternativet ska användas för alla nya dokument klickar du på Ändra format igen och klickar på Ange som standard.

Använda enkelt radavstånd med en tom rad mellan stycken

Om du vill använda enkelt radavstånd mellan rader och lägga till en tom rad mellan varje stycke kan du ändra styckeformatet NORMAL så att du slipper trycka på RETUR två gånger efter varje stycke.

 1. Högerklicka på Normal och klicka sedan på Ändra i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Klicka på Enkelt radavstånd under Formatering.

Använda enkelt radavstånd i ett dokument

Avsnittet Formatering

Knappen Enkelt radavstånd

 1. Om du vill använda det här radavståndsalternativet för alla nya dokument klickar du på Nya dokument som baseras på den här mallen i den nedre delen av dialogrutan.

 2. Klicka på OK.

Obs!: Om du provar olika snabbformatsuppsättningar i dokumentet och sedan vill växla tillbaka till enkelt radavstånd med en extra rad mellan alla stycken klickar du på Återställ till snabbformat från mall (klicka på Ändra format i gruppen Formatmallar, peka på Formatuppsättning och klicka på Återställ till snabbformat från mall).

Överst på sidan

Använda enkelt radavstånd i ett markerat stycke

 1. Markera det stycke som ska ändras.

 2. Klicka på Radavstånd i gruppen Stycke på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på 1,0.

Överst på sidan

Ta bort extra utrymme ovanför eller nedanför ett markerat stycke

 1. Markera det stycke där det finns extra utrymme ovanför eller nedanför.

 2. Klicka på pilen bredvid Avstånd före eller Avstånd efter i gruppen Stycke på fliken Sidlayout och ange önskat avstånd.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Överst på sidan

Använda enkelt radavstånd i adresser

Om du skriver adresser och vill använda enkelt radavstånd i dem är det enklast att avsluta varje rad med en radbrytning i stället för en styckebrytning. På så sätt hamnar varje adress (med flera rader) i ett eget stycke. Därefter kan du tillämpa det styckeavståndsformat som du vill använda utan att utrymme läggs till mellan raderna i adresserna.

Om adresserna redan har skrivits med varje rad som ett eget stycke eller om adresserna kommer från en dokumentkoppling, kan du använda en snabbformatsuppsättning som tar bort det extra utrymmet mellan stycken. Du kan också markera raderna i adressen och ta bort det extra utrymmet mellan dem.

Skriva adresser med enkelt radavstånd

 1. Skriv adressen. I slutet av varje rad trycker du på SKIFT+RETUR, och i slutet av den sista raden i adressen trycker du på RETUR.

 2. Klicka någonstans i den adress du har skrivit.

 3. Klicka på Radavstånd i gruppen Stycke på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet

 4. Klicka på 1,0.

 5. Högerklicka på adressen och peka på Formatmallar.

 6. Klicka på Spara markering som nytt snabbformat.

 7. Skriv ett namn för formatmallen, till exempel Adress.

 8. När du skriver fler adresser kan du tillämpa det nya formatet för dem (klicka på formatet i gruppen Formatmallar på fliken Start).

Formatera adresstycken för att ta bort extra utrymme

 • Om ett helt dokument består av adresser (till exempel ett ark med adressetiketter) kan du använda snabbformatsuppsättningen Word 2003.

  1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  2. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 • Om adresserna finns i ett dokument med olika typer av avståndsinställningar och du bara vill ändra avståndsinställningarna för adresser gör du följande:

  1. Markera adresstyckena.

  2. Klicka på pilen bredvid Avstånd före eller Avstånd efter i gruppen Stycke på fliken Sidlayout och ange önskat avstånd.

   Bild av menyfliksområdet i Word

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×