Endast kopiera celldata och klistra in attribut

Det finns två sätt att klistra in specifikt cellinnehåll eller attribut, som en formel, ett format eller en kommentar som kopierats från en annan cell. Du kan antingen välja ett särskilt inklistringsalternativ direkt på menyn Klistra in eller klicka på Klistra in special och välja ett alternativ i rutan Klistra in special.

för alternativ för klistra in special, klicka på klistra in på fliken Start

 1. Markera cellen med det attribut som du vill kopiera och tryck på Ctrl+C.

  Tips: Om du vill kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok.

 2. Klicka på cellen längst upp till vänster i inklistringsområde och använd antingen menyalternativet Klistra in eller alternativet Klistra in special.

Alternativ på menyn Klistra in

Klicka på start > Klistra in och välj det specifika Inklistringsalternativ du vill använda. Om du till exempel vill klistra in enbart formatering från den kopierade cellen klickar du på formatera knappen klistra in formatering . I den här tabellen visas de alternativ som finns tillgängliga på menyn klistra in:

ikon

Namn på alternativet

Klistra in resultat

klistra in cellinnehåll

Klistra in

Allt cellinnehåll.

Ikon för att klistra in värde och behålla källans kolumnbredd

Behåll källans kolumnbredder

Kopierat cellinnehåll tillsammans med dess kolumnbredd.

Klistra in kopierade värden genom att växla kolumner till rader och vice versa.

Transponera

Orienterar om innehållet i kopierade celler när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

klistra in värden med källformatering

Värden och källformatering

Värden och formatering från kopierade celler.

Alternativet Klistra in länk

Klistra in länk

Referens till källceller istället för det kopierade cellinnehållet.

Klistra in kopierad bild

Bild

Kopierad bild.

Klistra in länkad bild

Länkad bild

Kopierad bild med en länk till de ursprungliga cellerna (om du gör några ändringar i de ursprungliga cellerna återspeglas dessa ändringar i den inklistrade bilden).

Alternativen Klistra in special

Om du vill använda alternativ från rutan Klistra in special klickar du på Start > Klistra in > Klistra in special.

Kortkommando: Tryck på Ctrl+Alt+V.

Dialogrutan Klistra in special

I rutan Klistra in special väljer du det attribut du vill klistra in.

Obs!: Beroende på vilken typ av data som du kopierat och vilket alternativ för Klistra in du valt kan vissa andra alternativ vara nedtonade.

Namn på alternativet

Klistra in resultat

Allt

Allt cellinnehåll och all formatering.

Kommentarer

Endast de kommentarer som har kopplats till cellen.

Validering

Endast inställningar för datavalidering från de kopierade cellerna.

Kolumnbredder

Endast kolumnbredder.

Alternativen Klistra in och Klistra in special

Du kan använda några av inklistringsalternativen i antingen menyn Klistra in eller rutan Klistra in special. Namnen på alternativen kan skilja sig åt, men resultaten är desamma:

Ikon och namn på alternativ i menyn Klistra in och rutan Klistra in special

Klistra in resultat

Ikon för Klistra in formatering formatering

Format i Klistra in special.

Endast formatering från kopierade celler.

klistra in endast Värden värden

Värden (synliga resultat av formler, och inte formler).

Ikon för Klistra in formler formler

Endast formler från kopierade celler.

Alternativ för att klistra in formler och talformatering formler Alternativ för att klistra in formler och talformatering talformatering

Formler och talformatering i Klistra in special.

Endast formler och talformat (inte textformat) från kopierade celler.

klistra in värden och talformatering värden klistra in värden och talformatering talformatering

Värden och talformat i Klistra in special.

Endast värden (inte formler) och talformat från kopierade celler.

Klistra in cellinnehåll utan kantlinjer inga kant linjer

Allt utom kantlinjer i Klistra in special.

Allt kopierat cellinnehåll utom kantlinjer.

Klistra in värde med källformatering Bevara källformatering

Allt med källtemat i Klistra in special.

Cellinnehåll med formatering från kopierade celler.

Mer information om hur du kopierar ett helt kalkylblad till någon annan plats i samma arbetsbok eller till en annan arbetsbok finns i Flytta eller kopiera kalkylblad eller data.

När du har kopierat data i Excel Online kan du klistra in det på följande sätt:

 • Med ursprunglig formatering och formler, om det är ett beräknat värde

 • Formler och deras värden

 • Endast värden

 • Endast formatering

 • Transponerade data

Tips: Om du inte kan kopiera eller klistra in klickar du på Redigera arbets bok > Redigera i Excel Online.

Om du vill klistra in kopierat cell innehåll klickar du på den cell som du vill klistra in i och på fliken Start klickar du på ikonen Klistra in >Klistra in.

Det här kan du klistra in:

 • Allt cell innehåll

 • Hyperlänkar

 • Inställningar för data verifiering

Tips: Du kan också klistra in genom att högerklicka på den cell som du vill klistra in och Klistra in.

Klistra in formler

Du kan klistra in formler (formler med deras värden, eller endast värden) i en arbets bok eller mellan arbets böcker i Excel Online. Mer information finns i Kopiera och klistra in en formel till en annan cell eller ett annat kalkylblad.

Klistra in värden

När du har kopierat data från beräknade celler och bara vill klistra in värden utan formler klickar du på den cell där du vill klistra in värdena och klickar sedan på Klistra in > Klistra in värden.

Du kan klistra in värden i en arbets bok eller mellan arbets böcker i Excel Online.

Klistra in formatering.

Ibland vill du kanske återanvända formatering i celler som innehåller andra data. I följande bild klistras till exempel formatering från celler i lagret en kolumn in i kolumnen butik B .

Du kan klistra in formatering i en cell eller ett cell område

Du kan klistra in formaterade data i en arbets bok eller mellan arbets böcker i Excel Online.

Så här klistrar du in bara formateringen:

 1. Markera cellen eller cell området som har den formatering du vill kopiera och tryck på CTRL + C.

 2. Markera cellerna där du vill klistra in formateringen och klicka på Klistra in> Klistra in formatering.

Transponera under Klistra in

Du kan klistra in data som transponerade data i din arbets bok. Transponera omorienterar innehållet i kopierade celler vid inklistring. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Ett exempel på kommandot Klistra in transponera

Så här gör du för att klistra in transponera cell innehåll:

 1. Kopiera cell området.

 2. Markera de tomma celler där du vill klistra in de transponerade data.

 3. Gå till fliken Start , klicka på ikonen Klistra in och välj Klistra in.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Kopiera och klistra in en formel i en annan cell eller ett annat kalkylblad

Kopiera och klistra in villkorsstyrd formatering till andra celler

Arbeta med hyperlänkar i Excel

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×