En snabb historik om projektledning

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det är frestande att se projektledning som en modern företeelse, men de huvudsakliga koncepten har sina rötter i slutet av artonhundratalet. Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur modern projektledningsteori har påverkats av vetenskaplig, social och affärsmässig metodik under mer än ett århundrade.

I den här artikeln

Översikt

De första åren: Slutet av artonhundratalet

Början av nittonhundratalet

Mitten av nittonhundratalet

I dag

Översikt

Projektledning i dess moderna form uppstod för bara några årtionden sedan. I början av 1960-talet började företag och andra organisationer att se fördelarna med att ordna arbetet kring projekt. Det här synsättet med projekt i centrum utvecklades ytterligare när organisationer började förstå hur viktigt det är att medarbetarna kommunicerar och samarbetar, samtidigt som deras arbete samordnas mellan flera avdelningar och yrken, i vissa fall hela branscher.

Idag, grundläggande precepts i projektledning representeras av en symbol som popularized av Harold Kerzner i arbetet Landmärke projekttriangeln Project Management: A system metod för planering, schemaläggning och styra.

Projekttriangel

Överst på sidan

De första åren: Slutet av artonhundratalet

Vi kan gå ännu längre tillbaka i tiden, till den senare hälften av artonhundratalet, då affärsvärlden blev alltmer komplex, för att se hur projektledning utvecklades ur grundläggande principer inom affärsledning. Storskaliga statliga projekt var den drivande kraften för viktiga beslut som blev grunden för projektledningsmetodik. I USA var till exempel det första verkligt stora statliga projektet den transkontinentala järnvägen, som började byggas på 1860-talet. Plötsligt stod affärsledare inför den enorma uppgiften att samordna kroppsarbetet för tusentals arbetare samt hantering och montering av oerhörda mängder råmaterial.

Överst på sidan

Början av nittonhundratalet

Runt sekelskiftet påbörjade Frederick Taylor (1856–1915) sina detaljerade studier av arbete. Han tillämpade vetenskapliga resonemang på arbete för att visa att det kan analyseras och förbättras genom att fokusera på dess grundläggande delar. Han tillämpade sitt tankesätt på uppgifter i stålverk, till exempel att skyffla sand och lyfta och flytta delar. Innan dess var det enda sättet att förbättra produktiviteten att kräva hårdare arbete och längre arbetstid. Taylor introducerade konceptet att arbeta mer effektivt, snarare än att arbeta hårdare och längre. Inskriptionen på Taylors grav i Philadelphia vittnar om hans plats i affärsledningens historia: "The father of scientific management" ("Den vetenskapliga affärsledningens fader").

Taylors associera Henry Gantt (1861 – 1919), studerade i detalj utförs i arbetet. Sina studier av management fokuserar på marinblå fartygets konstruktion under World War I. Hans Gantt-scheman, komplett med aktivitetsstaplar och milstolpe markörer disposition sekvens och varaktigheten för alla aktiviteter i en process. Gantt-schema-diagram som har visat sig vara sådant kraftfulla analytiska verktyg för chefer som de hållits praktiskt taget oförändrad för nästan hundra år. Det var inte förrän i början av 1990-talet att Microsoft Office Project först läggas sambandspilar till dessa aktivitetsstaplar med mer exakta sambanden mellan aktiviteterna.

Sambandspilar mellan Gantt-staplar

Under årens lopp packad ännu mer information i rader, till exempel statuslinjer mot en originalplan, avvikelser och rader med status framsteg vid en viss tidpunkt i Microsoft Office Project.

I dag hedras Henry Gantts minne med en medalj som delas ut i hans namn av American Society of Mechanical Engineers (amerikanska förbundet för mekanikingenjörer).

Taylor, Gantt med flera bidrog till att göra projektledning till en tydlig affärsfunktion som kräver studier och disciplin. Under årtiondena före andra världskriget började marknadsföringsstrategier, industriell psykologi och mänskliga relationer få fäste som viktiga delar inom projektledning.

Överst på sidan

Mitten av nittonhundratalet

Under World War II tillhandahålla komplexa regering och militära projekt och en krympande war-time arbete efterfrågade nya organisationsstrukturer. Komplexa nätverksdiagram, kallas för PERT-diagram och metoden kritisk linje introducerades med chefer får större kontroll över markant bakåtkompilerade och mycket komplexa projekt (till exempel militära vapen system med sin enorma mängd uppgifter och många interaktioner på många ställen i tid).

Snart spred sig de här teknikerna till en mängd branscher när affärsledare letade efter nya affärsledningsstrategier och -verktyg för att hantera tillväxten i en föränderlig och konkurrensinriktad värld. I början av 1960-talet började företag att tillämpa allmänna systemteorier på affärsinteraktioner. I sin bok, The Theory and Management of Systems, beskrev Richard Johnson, Fremont Kast och James Rosenzweig hur ett modernt företag är som en mänsklig organism, med skelett, muskler, blodcirkulation, nerver och så vidare.

Överst på sidan

I dag

Det här synsättet på företag som en mänsklig organism innebär att, för att ett företag ska överleva och frodas, måste alla dess funktionsdelar samverka mot specifika mål, eller projekt. Under årtiondena sedan 1960-talet har det här synsättet på projektledning börjat få fäste i sina moderna former. Ett antal affärsmodeller har utvecklats under den här perioden, men de har alla en gemensam underliggande struktur: en projektledare sköter projektet, sätter ihop en grupp och ser till att integration och kommunikation av arbetsflödet fungerar horisontellt mellan flera avdelningar.

Under de senaste tio åren har projektledning fortsatt att utvecklas. Två tydliga trender har uppstått:

  • Nedifrån och upp-planering     Den här trenden lägger vikten på enklare projektdesign, kortare projektcykler, effektivt samarbete mellan gruppmedlemmar, samt starkare inblandning och beslut från gruppmedlemmar. Den här trenden är även känd som agil projekthantering och omfattar ett antal relaterade metodiker, till exempel Scrum, Crystal, Extreme Programming, Unified Process med flera.

  • Uppifrån och ned-planering och granskning     Den här trenden kännetecknas av företagsbeslut om hur en organisations projektportfölj bör se ut, samt av att den möjliggör datautvinningstekniker för att göra information i portföljen mer transparent.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Project 2010, Project Standard 2007, Project Professional 2013, Project 2007, Project Pro for Office 365, Project Standard 2013, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk