Egenskapen format – datatypen Datum/tid

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ställa in fördefinierade format för datum och tid för egenskapen Format och använda anpassade format för datatypen Datum/tid.

Inställning

I följande avsnitt illustrera fördefinierade och anpassade format.

Fördefinierade format

I följande tabell visas de fördefinierade inställningarna för Format för datatypen Datum/tid.

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datum som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder följt av FM eller EM. Access använder datum och tid avgränsare som angetts i de nationella inställningarna i Windows för båda typer av värden. Om värdet inte har en komponent visas endast datum. Om värdet har ingen datumkomponent kan visas endast tiden.

06/30/2018 10:10:42 AM

Långt datum

Visar bara datumvärden, enligt det långa datumformatet i de nationella inställningarna i Windows.

Måndag 27 augusti 2018

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet i de nationella inställningarna i Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder följt av FM eller EM. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10:42 AM

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter följt av FM eller EM. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10 AM

Kort tidsformat

Visar timmar och minuter. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10

Anpassade format

Om du vill skapa ett anpassat format använder du följande tecken som platshållare och avgränsare. Anpassade format som inte överensstämmer med datum/tid-inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras. Mer information finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Styr placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel använda på engelska (USA), snedstreck (/).

Tidsavgränsare

Styr placeringen avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel på engelska (USA), använda ett kolon (:).

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden med en eller två siffror. Använda en enskild platshållare, för en siffra använda två platshållare för två siffror.

ddd

Abbreviates dagen i veckan till tre bokstäver.

dddd

Innehåller information om alla dagar i veckan.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar ett tal som motsvarar dagen i veckan. (1-7)

ww

Visar ett tal som motsvarar veckan på året (1 till och med 53).

m eller mm

Visar månader som antingen en siffra eller två siffror.

mmm

Abbreviates namnet på månaden till tre bokstäver. Till exempel visas januari som Jan.

mmmm

Innehåller hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1-4). Till exempel om du anlita en anställd i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1 – 366.

yy

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Vi rekommenderar att ange och visa alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100 – 9999.

h eller hh

Timme visas med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

tttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM".

am/pm

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm".

A/P

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "A" eller "P".

a/p

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "a" eller "p".

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows.

Tomt utrymme, + -$)

Använda blanksteg, vissa matematiska tecken (+ -), och ekonomiska symboler ($ ¥ £) efter behov var som helst i dina formatsträngar. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*), måste du omge dem med dubbla citattecken.

”Strängtecken”

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Styrkor åtkomst till Visa tecken som omedelbart följer. Det här är samma som omger ett tecken inom dubbla citattecken.

*

När den används, tecken omedelbart efter asterisken blir en fyllning tecken, ett tecken som används för att fylla tomma utrymmen. Texten visas normalt som vänster justerade och fyller ett område till höger om värdet med blanksteg. Du kan lägga till fyllning tecken var som helst i en Formatsträngen och Access fylla tomma utrymmen med det angivna tecknet.

[Färg]

Gäller alla värden i ett avsnitt i ett format för en färg. Du måste omge namnet med hakparenteser och gör något av följande namn: svart, blått, cyan, grön, magenta, röd, 

Exempel

Följande är exempel på anpassade datum-och tidsformat.

Formatera datumet så...

Skriv den här koden i egenskapsrutan Format :

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

yyyy

13 Jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (läggs till de omvända snedstrecken automatiskt)

Fre 1/13

ddd d/m

2/6

ww/w

13 jan 2012

MMM d ”,” yyyy

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×