Egenskapen Visible

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Application

Objektet DataAccessPage

Objektet ObjectFrame

Objektet Report

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Form

Objektet OptionButton

Objektet Section

Objektet CheckBox

Objektet Image

Objektet OptionGroup

Objektet SubForm

Objektet ComboBox

Objektet Label

Objektet Page

Objektet TabControl

Objektet CommandButton

Objektet Line

Objektet PageBreak

Objektet TextBox

Objektet CustomControl

Objektet ListBox

Objektet Rectangle

Objektet ToggleButton

När egenskapen används med objektet Application returneras eller anges det om ett Microsoft Office Access 2007-program ska minimeras. Du kan också använda egenskapen Visible när du vill visa eller dölja ett formulär, en rapport, ett formulärs eller en rapports avsnitt, en dataåtkomstsida eller en kontroll. Detta kan vara användbart om du vill att informationen i ett formulär ska vara tillgänglig utan att formuläret visas. Du kan till exempel använda värdet på en kontroll i ett dolt formulär som villkor för en fråga. Läs-/skrivbart booleskt värde. True om synligt/minimerat, False om inte synligt/inte minimerat.

uttryck.Visible

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

För objektet Application:

  • Du kan ange egenskapen synlig i Application -objektet genom att använda Visual Basic for Applications (VBA) kod.

  • När ett program startas av användaren, anges både egenskapen Visible och UserControl för objektet Application till True. När egenskapen UserControl anges till True går det inte att ange egenskapen Visible för objektet till False.

  • När ett Application-objekt skapas med hjälp av Automation (kallades tidigare för OLE-automation), anges både egenskapen Visible och UserControl för objektet till False.

För alla andra objekt:

  • Du kan ange den här egenskapen med objektets egenskapssida (för avsnitt och alla kontroller utom sidbrytningar), ett makro eller Visual Basic.

  • För formulär, rapporter och dataåtkomstsidor måste du ange den här egenskapen med ett makro eller VBA.

  • För kontroller kan du ange standardvärdet för den här egenskapen med hjälp av standardkontrollformat eller egenskapen DefaultControl i VBA-kod.

  • Egenskapen Visible har ingen effekt på en kolumn i Databladsvy. Om du vill visa eller dölja en kolumn i databladsvyn använder du egenskapen ColumnHidden.

  • Om du vill dölja ett objekt vid utskrift använder du egenskapen DisplayWhen.

  • Du kan använda egenskapen Visible när du vill dölja en kontroll i ett formulär eller en rapport genom att ta med egenskapen i ett makro eller en händelseprocedur som körs när händelsen Current inträffar. Du kan till exempel dölja eller visa ett gratulationsmeddelande intill en försäljares månadsresultat i en försäljningsrapport beroende på försäljningsresultatet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×