Egenskapen UniqueRecords

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd egenskapen UniqueRecords när du vill ange om enbart unika poster som baseras på alla fält i den underliggande datakällan ska returneras, inte bara de fält som finns i själva frågan.

Obs!: Egenskapen unika poster gäller endast om du vill lägga till och tabellfrågor redigeringsfrågor och select-frågor.

Inställning

Egenskapen UniqueRecords använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

Ja

Dubblettposter returneras inte.

Nej

(Standardvärde) Dubblettposter returneras.


Du kan ange egenskapen UniqueRecords i frågans egenskapslista eller i SQL-vy i frågefönster.

Obs!: Du kan ange den här egenskapen när du skapar en ny fråga med hjälp av ett SQL-uttryck. Predikatet DISTINCTROW motsvarar inställningen för egenskapen unika poster . Predikatet DISTINCT motsvarar inställningen för egenskapen unika värden .

Kommentarer

Du kan använda egenskapen UniqueRecords när du vill utelämna data som baseras på alla dubblettposter, inte bara dubblettfälten. Microsoft Office Access 2007 anser att en post är unik så länge värdet i ett fält i posten skiljer sig från värdet i samma fält i en annan post.

Egenskapen UniqueRecords har bara betydelse när du använder mer än en tabell i frågan och väljer fält från tabellerna som används i frågan. Egenskapen UniqueRecords ignoreras om frågan bara innehåller en tabell.

Egenskaperna UniqueRecords och UniqueValues hänger ihop på så sätt att bara en i taget kan anges till Ja. När du anger egenskapen UniqueRecords till Ja, anges egenskapen UniqueValues automatiskt till Nej. Du kan emellertid ange båda till Nej. När båda egenskaperna anges till Nej, returneras alla poster.

Exempel

Frågan i det här exemplet returnerar en lista med kunder från tabellen Customers som har minst en beställning i tabellen Orders.

Tabellen Customers

Företagsnamn

Kund-ID

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


Tabellen Orders

Kund-ID

Ordernummer

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


Följande SQL-kommando returnerar kundnamnen i följande tabell:

SELECT DISTINCTROW Customers.CompanyName, Customers.CustomerID
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Kunder som returneras

Kund-ID

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×