Egenskapen TripleState

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet CheckBox

Objektet OptionButton

Objektet ToggleButton

Du kan använda egenskapen TripleState för att ange hur en kryssruta, växlingsknapp eller alternativknapp visas Null-värden. Skrivskyddad boolesk.

uttryck.TripleState

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen TripleState använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Kontrollen går igenom lägena för värdena Ja, Nej och Null. Kontrollen blir nedtonad (grå) när Value-egenskapen anges till Null.

Nej

False

(Standardvärde) Kontrollen går igenom lägena för värdena Ja och Nej. Null-värden visas som om de var Nej-värden.


Obs!: Du kan ange egenskapen TripleState med hjälp av en kontroll egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Den här egenskapen kan anges i valfri vy.

Exempel

I följande exempel visas ett meddelande som i detalj beskriver läget för en kryssrutan med namnet "Check1" i formuläret "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×