Egenskapen TopValues

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd egenskapen TopValues när du vill returnera ett angivet antal poster eller en viss procent av posterna som uppfyller det villkor du anger. Du kan till exempel returnera de tio högsta värdena eller 25 procent av alla värden i ett fält.

Obs!: Egenskapen TopValues gäller endast om du vill lägga till, tabell- och urvalsfrågor.

Inställning

Inställningen för egenskapen TopValues är en heltal som representerar det exakta antalet värden som ska returneras eller ett tal följt av ett procenttecken (%) som representerar procentuella poster att returnera. Till exempel om du vill returnera de 10 högsta värdena ange egenskapen TopValues till 10. Om du vill returnera översta 10 procent av värden skall vara egenskapen 10%.

Du kan inte ange den här egenskapen i koden direkt. Det är inställt i SQL-vy av frågefönster med hjälp av en ÖVERSTA n eller ÖVERSTA n PROCENT satsen i SQL-uttrycket.

Du kan också ange egenskapen TopValues genom att använda frågans egenskapslista eller rutan Antal värden under Verktyg på fliken Design.

Obs!: Egenskapen TopValues i frågans egenskapslista och på fliken Design är en kombinationsruta som innehåller en lista med värden och procentvärden. Du kan välja något av dessa värden eller skriva en giltig inställning i rutan.

Kommentarer

Vanligtvis ska använda du inställningen för egenskapen TopValues sorterade fält. Det fält du vill visa de högsta värdena för bör vara fältet längst till vänster med rutan Sortera markerad i frågerutnätet. Stigande ordning returnerar de nedersta posterna och fallande ordning visas de översta posterna. Om du anger att ett visst antal poster returneras returneras alla poster med värden som matchar värdet i den sista posten också.

Anta att en grupp med anställda har presterat följande försäljningssummor.

Försäljning

Säljare

90 000

Laffont

80 000

Parmström

70 000

Davolio

70 000

King

60 000

Suyama

50 000

Buchwald


Om du anger egenskapen TopValues till 3 med fallande sorteringsordning i fältet Försäljning, returnerar Microsoft Office Access 2007 följande fyra poster.

Försäljning

Säljare

90 000

Laffont

80 000

Parmström

70 000

Davolio

70 000

King


Obs!: Om du vill returnera de översta och understa värdena utan att visa dubblettvärden, anger du egenskapen UniqueValues i frågans egenskapslista till Ja.

Exempel

I följande exempel tilldelas en SQL-sträng som returnerar de tio dyraste produkterna till egenskapen RecordSource för ett formulär som visar de tio dyraste produkterna.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×