Egenskapen Top

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionButton

Objektet Report

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet OptionGroup

Objektet SubForm

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet Page

Objektet TabControl

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet PageBreak

Objektet TextBox

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Rectangle

Objektet ToggleButton

Använd egenskapen Top när du vill ange ett objekts placering i ett formulär eller en rapport. Läs-/skrivbart heltal för alla objekt i listan Gäller för, utom för objektet Report där inställningen är ett skrivskyddat värde av typen Long.

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten ovan.

Kommentarer

En kontrolls placering är lika med avståndet från dess vänster- eller överkant till vänster- eller överkanten på det avsnitt som innehåller kontrollen. Om du anger egenskapen Top till 0 placeras kontrollens kant mycket nära avsnittets överkant. Om du vill använda en annan måttenhet än den som anges i dialogrutan Nationella inställningar på Kontrollpanelen i Windows anger du enheten, till exempel cm eller tum (till exempel 3 cm eller 2 tum).

Använd en numeriskt uttryck att ställa in värdet för den här egenskapen i Visual Basic. Värden uttryckt i twips.

För kontroller, kan du ange den här egenskapen med hjälp av en kontroll egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

När du flyttar en kontroll anges dess nya Top-egenskapsinställning automatiskt i egenskapslistan. När du visar ett formulär eller en rapport i förhandsgranskningsvyn eller när du skriver ut ett formulär, fastställs en kontrolls placering genom dess Top-egenskap tillsammans med rapportens marginalinställningar, som du visar genom att klicka på Marginaler på fliken Sidlayout.

För rapporter är inställningen för egenskapen Top hur mycket som det aktuella avsnittet är förskjutet från sidans överkant. Den här egenskapsinställningen uttrycks i twips. Du kan använda den här egenskapen i avsnittets Format-händelseprocedur när du vill ange hur långt ned på sidan som du vill att avsnittet ska skrivas ut.

Exempel

Följande exempel kontrollerar Top-egenskapsinställningen för den aktuella rapporten. Om värdet är mindre än den minsta marginalinställningen, anges egenskaperna NextRecord och PrintSection till False. Avsnittet flyttas inte till nästa post, och nästa avsnitt skrivs inte ut.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×