Egenskapen Tag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionGroup

Objektet SubForm

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet Page

Objektet TabControl

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet PageBreak

Objektet TextBox

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet Rectangle

Objektet ToggleButton

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Report

Objektet Form

Objektet OptionButton

Objektet Section

Lagrar information om ett formulär, en rapport, en dataåtkomstsida, ett avsnitt eller en kontroll som behövs i ett Microsoft Office Access 2007-program. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.Tag

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan ange ett stränguttryck på högst 2 048 tecken. Standardinställningen är en nollängdssträng (" ").

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av objektets egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Till skillnad från andra egenskaper påverkar inte inställningen för egenskapen Tag några objektattribut.

Använd den här egenskapen när du vill tilldela en identifieringssträng till ett objekt utan att påverka objektets övriga egenskapsinställningar eller orsaka andra sidoeffekter. Egenskapen Tag är användbar när du behöver kontrollera identiteten på ett formulär, en rapport, en dataåtkomstsida, ett avsnitt eller en kontroll som har skickats som en variabel till en procedur.

Exempel

I följande exempel används egenskapen Tag för att visa egna meddelanden om kontroller i ett formulär. När en kontroll har fokus, visas beskrivande text i en etikettkontroll med namnet lblMessage. Du anger texten för meddelandet genom att ställa in egenskapen Tag för varje kontroll till en kort textsträng. När en kontroll får fokus, tilldelas dess Tag-egenskap till etikettkontrollens Caption-egenskap. Det här exemplet visar den beskrivande texten för en textruta med namnet txtDescription och en kommandoknapp med namnet cmdButton i ett formulär.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×