Egenskapen SourceItem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet ObjectFrame

Du kan använda egenskapen SourceItem för att ange data i en fil som ska länkas när du skapar en länkad OLE-objekt. Skrivskyddad sträng.

uttryck.SourceItem

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan ställa in egenskapen SourceItem genom att ange data i enheter som kan tolkas av programmet som tillhandahåller objektet. När du till exempel länkar till Microsoft Office Excel 2007, anger du inställningen för SourceItem-egenskapen genom att använda en cell- eller cellområdesreferens, till exempel R1C1 eller R3C4:R9C22 eller ett namngivet område som Intäkter.

Obs!: Information om syntaxen som används för att beskriva en dataenhet för ett visst objekt, finns i dokumentationen till det program där objektet skapades.

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av kontrollens egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

I Visual Basic anger du den här egenskapen med hjälp av ett stränguttryck.

Kontrollens OLETypeAllowed-egenskap måste anges till Linked eller Either när du använder den här egenskapen. Du anger vilken fil du vill länka till med hjälp av kontrollens SourceDoc-egenskap.

Exempel

Följande exempel skapar ett länkat OLE-objekt med hjälp av en obunden objektram med namnet OLE1 och ändrar storlek på kontrollen så att objektets hela innehåll kan visas när användaren klickar på en kommandoknapp.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×