Egenskapen Section

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionGroup

Objektet TabControl

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet Page

Objektet TextBox

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet PageBreak

Objektet ToggleButton

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet Rectangle

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Report

Objektet Form

Objektet OptionButton

Objektet SubForm

Egenskapen Section som den gäller för kontroller i ett formulär eller en rapport.

Du kan identifiera dessa kontroller av avsnittet i ett formulär eller en rapport där kontrollen visas. Skrivskyddad heltal.

uttryck.Section

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten ovan.

Kommentarer

För kontroller kan du använda egenskapen Section för att fastställa vilket avsnitt i ett formulär eller en rapport som kontrollen finns i.

Egenskapen Section som det gäller formulär och rapport objekt.

Använd egenskapen Section när du vill identifiera ett avsnitt i ett formulär eller en rapport och ge tillgång till egenskaperna i det avsnittet. Skrivskyddat Section-objekt.

uttryck.Section(Index)

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten ovan.

Index    Obligatoriskt Variant. Kapitelnumret eller namn.

Kommentarer

Egenskapen Section motsvarar ett visst avsnitt. Du kan använda konstanterna i listan nedan. Det rekommenderas att du använder konstanterna så att koden blir enklare att läsa.

Inställning

Konstant

Beskrivning

0

acDetail

detaljavsnitt i formulär eller rapport

1

acHeader

Avsnitt för formulär- eller rapporthuvud

2

acFooter

Avsnitt för formulär- eller rapportfot

3

acPageHeader

Avsnitt för sidhuvud i formulär eller rapport

4

acPageFooter

Avsnitt för sidfot i formulär eller rapport

5

acGroupLevel1Header

Gruppnivå 1 rubrikavsnitt (endast rapporter)

6

acGroupLevel1Footer

Fotavsnitt för gruppnivå 1 (endast rapporter)

7

acGroupLevel2Header

Huvudavsnitt för gruppnivå 2 (endast rapporter)

8

acGroupLevel2Footer

Fotavsnitt för gruppnivå 2 (endast rapporter)


Om en rapport har flera gruppnivåavsnitt, numreras huvud/fotparen i löpande ordning med början vid 9.

För formulär och rapporter är egenskapen Section en matris med alla befintliga avsnitt i formuläret eller rapporten som anges av avsnittsnumret. Exempelvis Section(0) refererar till ett formulärs detaljavsnitt och Section(3) refererar till ett formulärs sidhuvudavsnitt.

Du kan också referera till ett avsnitt utifrån namnet. Följande kommandon refererar samtliga till avsnittet Detail0 i formuläret Customers och är likvärdiga.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

För formulär och rapporter måste du kombinera egenskapen Section med andra egenskaper som gäller för formulär- och rapportavsnitt.

Exempel

När det gäller för kontroller i ett formulär eller en rapport.

I följande exempel används egenskapen Section för att fastställa vilket avsnitt som innehåller kontrollen CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

När det gäller formulär och rapport objekt.

I följande exempel visas hur du refererar till egenskapen Visible för sidhuvudavsnittet i formuläret Customers.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×