Egenskapen RecordSource

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen RecordSource när du vill ange datakällan för ett formulär eller en rapport. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.RecordSource

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Inställningen för egenskapen RecordSource kan vara ett tabellnamn, ett frågenamn eller ett SQL-kommando. Du kan till exempel använda följande inställningar.

Exempelinställning

Beskrivning

Anställda

Ett tabellnamn som anger tabellen Anställda som datakälla.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Ett SQL-kommando som anger fältet OrderDate i tabellen Orders som datakälla. Du kan binda en kontroll i formuläret eller rapporten till fältet OrderDate i tabellen Orders genom att ange kontrollens ControlSource-egenskap till OrderDate.


Obs!: Du kan ange egenskapen datakälla med hjälp av formulärets eller rapportens egenskapssida, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

I VBA använder du ett stränguttryck när du vill ange den här egenskapen.

Obs!: Om du ändrar datakällan för ett öppet formulär eller en öppen rapport körs frågan automatiskt igen på underliggande data. Om ett formulärs Recordset-egenskap inte anges vid körningstillfället, uppdateras formulärets RecordSource-egenskap.

När du har skapat ett formulär eller en rapport kan du ändra dess datakälla genom att ändra egenskapen RecordSource. Egenskapen RecordSource är också användbar om du vill skapa ett återanvändningsbart formulär eller rapport. Du kan till exempel skapa ett formulär med en standarddesign, sedan kopiera formuläret och ändra egenskapen RecordSource till att visa data från en annan tabell, fråga eller SQL-kommando.

Om du begränsar antalet poster som finns i ett formulärs datakälla kan prestandan öka, speciellt när programmet körs i ett nätverk. Du kan till exempel ange ett formulärs RecordSource-egenskap till ett SQL-kommando som returnerar en enda post och ändra formulärets datakälla beroende på det villkor som väljs av användaren.

Exempel

I följande exempel anges ett formulärs RecordSource-egenskap till tabellen Customers:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Nästa exempel ändrar ett formulärs datakälla till en enda post i tabellen Customers, baserat på vilket företagsnamn som väljs i kombinationsrutekontrollen cmboCompanyName. Kombinationsrutan fylls med hjälp av ett SQL-kommando som returnerar kundnumret (i den bundna kolumnen) och företagsnamnet. CustomerID har datatypen Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×