Egenskapen RecordSelectors

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Du kan använda egenskapen RecordSelectors för att ange om en formulär visar postväljare i Formulärvyn. Skrivskyddad boolesk.

uttryck.RecordSelectors

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen RecordSelectors använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

(Standardvärde) Alla poster har postväljare.

Nej

False

Ingen post har postväljare.


Obs!: Du kan ange den här egenskapen med hjälp av formulärets egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Använd den här egenskapen om du vill ta bort postväljare när du skapar eller använder ett formulär som en anpassad dialogruta eller palett. Du kan också avvända den här egenskapen för formulär vars DefaultView-egenskap anges till Enstaka formulär.

Postväljaren visar indikatorn för osparade poster när en post redigeras. När egenskapen RecordSelectors anges till Nej och RecordLocks-egenskapen anges till Redigerad post (bara en person i taget kan redigera en post), finns det ingen visuell ledtråd om att posten är låst.

Exempel

Följande exempel anger att inga poster har postväljare i formuläret "Employees".

Forms("Employees").RecordSelectors = False

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×