Egenskapen RecordLocks

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen RecordLocks när du vill fastställa hur många poster som är låsta och vad som händer när två användare försöker att redigera samma post samtidigt. Läs-/skrivbar.

uttryck.RecordLocks

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

När du redigerar en post kan Microsoft Office Access 2007 automatiskt låsa den posten för att hindra användare från att ändra den innan du är klar.

  • Formulär. Anger hur poster i den underliggande tabell eller fråga som låst när data i en fleranvändardatabas uppdateras.

  • Rapporter. Anger om posterna i den underliggande tabellen eller frågan låses när en rapport förhandsgranskas eller skrivs ut.

  • Frågor. Anger om posterna i en fråga (vanligtvis en redigeringsfråga i en fleranvändardatabas) låses när frågan körs.

Obs!: Egenskapen RecordLocks gäller endast för formulär, rapporter och frågor i en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

Egenskapen RecordLocks använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Inga lås

0

(Standardvärde) I formulär kan två eller flera användare redigera samma post samtidigt. Detta kallas också för "optimistisk" låsning. Om två användare försöker att spara ändringar av samma post, visas ett meddelande för den användare som försöker spara posten som nummer två. Den här användaren kan då ta bort posten, kopiera posten till Urklipp eller ersätta ändringarna som gjorts av den andra användaren. Den här inställningen används vanligtvis för skrivskyddade formulär eller i enanvändardatabaser. Den används också i fleranvändardatabaser för att förhindra att fler än en användare ändrar samma post samtidigt.

I rapporter är posterna inte låsta när rapporten förhandsgranskas eller skrivs ut.

I frågor är posterna inte låsta medan frågan körs.

Alla poster

1

Alla poster i den underliggande tabellen är låsta medan formuläret är öppet i Formulärvyn eller Databladsvy, medan rapporten förhandsgranskas eller skrivs ut eller medan frågan körs. Även om användarna kan läsa posterna, kan de inte redigera, lägga till eller ta bort poster förrän formuläret stängs, rapporten har skrivits ut eller frågan har körts klart.

Redigerad post

2

(Endast formulär och frågor) En sida med poster är låst så snart alla användare börjar ändra i ett fält i posten och förblir låst tills användaren flyttar till en annan post. En post kan därför redigeras med bara en användare åt gången. Detta kallas också "pessimistisk" låsning.


Obs!: Du kan ange den här egenskapen med hjälp av ett formulär egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Obs!: Om du ändrar egenskapen RecordLocks för ett öppet formulär eller en öppen rapport återskapas postuppsättningen automatiskt.

Du kan använda inställningen Inga lås för formulär om bara en person använder de underliggande tabellerna eller frågorna eller gör alla ändringar av data.

I en fleranvändardatabas kan du använda inställningen Inga lås om du vill använda optimistisk låsning och varna användare som försöker att redigera samma post i ett formulär. Använd inställningen Redigerad post om du vill förhindra att två eller fler användare redigerar data samtidigt.

Du kan använda inställningen alla poster när du behöver för att säkerställa att inga ändringar görs i data när du har startat ska förhandsgranska eller skriva ut en rapport eller kör en tilläggs ta bort tabell- eller uppdateringsfråga.

I formulärvyn och databladsvyn har alla låsta poster en låsindikator i postväljaren.

Tips!

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen om du vill ändra standardinställningen för RecordLocks egenskaper för formulär och klicka sedan på Access-alternativ. Klicka på Avancerat i dialogrutan Access-alternativ och välj sedan det alternativ du vill ha under postlåsning.

Data i ett formulär, rapport eller fråga från en Open Database Connectivity (ODBC)-databas behandlas som om inställningen Inga lås valts, oavsett egenskapen RecordLocks .

Exempel

I det här exemplet anges egenskapen RecordLocks för formuläret "Employees" till Redigerad post (en sida med poster låses så fort en användare börjar redigera ett fält i posten och förblir låst tills användaren flyttar till en annan post).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×