Egenskapen Picture

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet CommandButton

Objektet Form

Objektet Image

Objektet Page

Objektet Report

Objektet ToggleButton

Använd egenskapen Picture när du vill ange en bitmapp eller annan typ av grafik som ska visas på en kommandoknapp, bildkontroll, växlingsknapp, sida i en tabbkontroll eller som bakgrundsbild i ett formulär eller en rapport. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.Picture

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Piav innehåller (bitmapp) eller sökvägen och filnamnet för bitmappen eller annan typ av grafik som ska visas.

Du kan ange den här egenskapen med:

  • egenskapssida. Klicka på Skapa till höger om egenskapsrutan (för kommandoknappar och växlingsknappar). När du väljer någon av bitmappsfilerna i listan Tillgängliga bilder blir den här egenskapsinställningen (bitmap).

  • Ett makro.

  • Visual Basic for Applications (VBA) kod. Du kan använda stränguttryck som innehåller sökvägen och namnet på bilden, som i följande exempel:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Kommandot Bild under Kontroller och fält på fliken Design i designvyn (för bildkontroller eller bakgrundsbilder i formulär och rapporter) när du ska välja en bitmapp eller annan typ av grafik.

Standardinställningen är (none). När bilden har lästs in till objektet, blir egenskapsinställningen (bitmap) eller sökvägen och filnamnet för bilden. Om du tar bort (bitmap) eller sökvägen och filnamnet för bilden från egenskapsinställningen, tas bilden bort från objektet och egenskapsinställningen ändras tillbaka till (none).

Om egenskapen PictureType anges till Embedded lagras bilden tillsammans med objektet.

Du kan skapa egna bitmappar med Microsoft Paintbrush eller andra program där du kan skapa bitmappsfiler. En bitmappsfil måste ha filnamnstillägget .bmp, .ico eller .dib. Du kan också använda grafikfiler i WMF- och EMF-format, eller andra grafikfilstyper som du kan använda grafikfilter på. Formulär, rapporter och bildkontroller stöder all grafik. Kommandoknappar och växlingsknappar kan bara använda bitmappar.

Knappar kan ha bildtext eller en bild. Om du tilldelar båda två till en knapp, visas bilden men inte bildtexten. Om bilden tas bort visas i stället bildtexten. I Microsoft Office Access 2007 centreras bilden på knappen och blir beskuren om bilden är större än knappen.

Tips!

Om du vill skapa en kommandoknapp eller växlingsknapp med titel och en bild, kan du inkludera önskad titel som en del av bitmappen och tilldela den till egenskapen bild för kontrollen.

Exempel

I följande exempel anges bakgrundsbilden "Logo.gif" för rapporten "Purchase Order".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×