Egenskapen OpenArgs

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Tar reda på vilket stränguttryck som anges med argumentet OpenArgs för metoden OpenForm som har öppnat ett formulär. Läs-/skrivbart värde av datatypen Variant.

uttryck.OpenArgs

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är tillgänglig endast med hjälp av en makro eller med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kod med metod för objektet DoCmd . Inställningen är skrivskyddad i alla vyer.

När du vill använda egenskapen OpenArgs öppnar du ett formulär med metoden OpenForm för objektet DoCmd och anger argumentet OpenArgs till önskat stränguttryck. Inställningen för egenskapen OpenArgs kan sedan användas i kod för formuläret, till exempel i en händelseprocedur för Open. Du kan också referera till egenskapsinställningen i ett makro, till exempel ett Öppna-makro, eller ett uttryck, till exempel ett uttryck som anger egenskapen ControlSource för en kontroll i formuläret.

Anta att formuläret du öppnar är en kontinuerligt formulär lista över klienter. Om du vill fokus att gå till en viss klient-post när formuläret öppnas du egenskapen OpenArgs till klientens namn och använda instruktionen sökpost i ett öppet makro för att flytta fokus till posten för klienten med det angivna namnet.

Exempel

I följande exempel används egenskapen OpenArgs för att öppna formuläret Employees till en post för en viss anställd. Exemplet visar också hur metoden OpenForm anger egenskapen OpenArgs. Du kan köra den här proceduren när det passar – till exempel när händelsen AfterUpdate inträffar för en egen dialogruta som används för registrering av ny information om en anställd.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

I nästa exempel används metoden FindFirst för att leta reda på den anställde som namnges i egenskapen OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×