Egenskapen OnOpen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Anger eller returnerar värdet i rutan Vid öppning i fönstret Egenskaper för ett formulär eller en rapport. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.OnOpen

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar om du genom att programmera vill ändra den åtgärd som Microsoft Office Access 2007 utför när en händelse utlöses. Mellan händelseanropen kanske du vill ändra uttrycksparametrar, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöses.

Händelsen Open inträffar när ett formulär öppnas, men innan den första posten visas. För rapporter inträffar den här händelsen innan rapporten förhandsgranskas eller skrivs ut.

Värdet på OnOpen kan vara något av följande, beroende på vad som har valts i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Vid öppning i formulärets eller rapportens egenskapslista):

  • Om uttrycksverktyget har valts blir värdet "=uttryck", där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyg.

  • Om makroverktyget är valt blir värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt blir värdet "[Event Procedure]".

Om rutan Vid öppning är tom blir egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

Följande exempel skriver värdet på egenskapen OnOpen i direktfönstret för rapporten "Purchase Order".

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnOpen

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×