Egenskapen OnNotInList

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet ComboBox

Anger eller returnerar värdet i rutan Vid ej i lista i fönstret Egenskaper för en kombinationsruta. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.OnNotInList

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar om du genom att programmera vill ändra den åtgärd som Microsoft Office Access 2007 utför när en händelse utlöses. Mellan händelseanropen kanske du vill ändra uttrycksparametrar, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöses.

Händelsen NotInList inträffar när användaren skriver ett värde i textrutedelen av en kombinationsruta som inte finns kombinationsrutans lista.

Värdet på OnNotInList kan vara något av följande, beroende på vad som har valts i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Vid ej i lista i kombinationsrutans egenskapslista):

  • Om uttrycksverktyget har valts blir värdet "=uttryck", där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyg.

  • Om makroverktyget är valt blir värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt blir värdet "[Event Procedure]".

Om rutan Vid ej i lista är tom blir egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

Följande exempel skriver värdet på egenskapen OnNotInList i direktfönstret för kombinationsrutan "State" i formuläret "Order Entry".

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×