Egenskapen Modal

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen Modal när du vill ange om ett formulär eller en rapport ska öppnas som ett modal fönster. När ett formulär eller en rapport öppnas som ett spärrat fönster, måste du stänga fönstret innan du kan flytta fokus till ett annat objekt. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.Modal

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Modal använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Formuläret eller rapporten öppnas som ett spärrat fönster.

Nej

False

(Standardvärde) Formuläret öppnas som ett icke spärrat fönster.


Du kan ange den här egenskapen med hjälp av formulärets eller rapportens egenskapssida, ett makro eller Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications).

När du öppnar ett spärrat fönster, är andra fönster i Microsoft Office Access 2007 inaktiverade tills du stänger formuläret (även om du kan växla till fönster i andra program). Om du vill inaktivera menyer och verktygsfält förutom andra fönster, anger du både egenskapen Modal och PopUp till Ja.

Med egenskapen BorderStyle kan du ange vilken typ av kantlinje som ett formulär ska ha. Spärrade formulär har vanligtvis egenskapen BorderStyle inställd på Dialog.

tip

Använd egenskaperna Modal, PopUp och BorderStyle om du vill skapa en anpassad dialogruta. Du kan ange Modal till Ja, PopUp till Ja och BorderStyle till Dialog för egna dialogrutor.

Om du anger egenskapen Modal till Ja blir formuläret spärrat enbart när du

  • öppnar det i formulärvyn från navigeringsfönstret

  • öppnar det i formulärvyn genom att använda ett makro eller VBA-kod

  • växlar från Designvyn till formulärvyn.

När formuläret är spärrat kan du inte växla till Databladsvy från formulärvyn, även om du kan växla till designvyn och sedan till databladsvyn.

Formuläret är inte spärrat i designvyn eller databladsvyn och heller inte spärrat om du växlar från databladsvyn till formulärvyn.

Obs!: Använd inställningen Dialog på instruktionsargumentet Fönstervisning för instruktionen ÖppnaFormulär om du vill öppna ett formulär med dess Modal- och PopUp-egenskaper inställda på Ja.

Exempel

Om du vill returnera värdet från egenskapen Modal för formuläret "Order Entry" kan du använda följande:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Om du vill ange värdet på egenskapen Modal kan du använda följande:

Forms("Order Entry").Modal = True

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×