Egenskapen Locked

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet OptionButton

Objektet CheckBox

Objektet OptionGroup

Objektet ComboBox

Objektet SubForm

Objektet CustomControl

Objektet TextBox

Objektet ListBox

Objektet ToggleButton

Objektet ObjectFrame

Egenskapen Locked anger om du kan redigera data i en kontroll i formulärvyn. Läs-/skrivbart booleskt värde.uttryck.Locked

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Locked använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

(Standardvärde för obundna objektramar) Kontrollen fungerar normalt men tillåter inte att data redigeras, läggs till eller tas bort.

Nej

False

(Standardvärde för alla kontroller utom för obundna objektramar) Kontrollen fungerar normalt och tillåter att data redigeras, läggs till och tas bort.

Du kan ange dessa egenskaper med hjälp av ett formulär egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Använd egenskapen Locked när du vill skydda data i ett fält genom att skrivskydda det. Du kanske bara vill visa information utan att tillåta redigering, eller låsa en kontroll tills ett visst villkor uppfylls.

Exempel

I följande exempel aktiveras och inaktiveras egenskapen Enabled för en kommandoknapp och egenskaperna Enabled och Locked för en kontroll, beroende på vilken typ av anställd som visas i den aktuella posten. Om den anställde är en chef, aktiveras knappen SalaryDetails och kontrollen PersonalInfo låses upp och aktiveras.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×