Egenskapen IsVisible

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

OptionButton-objekt

SubForm-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

OptionGroup-objekt

TabControl-samling

ComboBox-objekt

Line-objekt

Page-objekt

TextBox-objekt

CommandButton-objekt

ListBox-objekt

PageBreak-objekt

ToggleButton-objekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rectangle-objekt

Du kan använda egenskapen IsVisible i VBA-koden (Visual Basic for Applications) för att avgöra om en kontroll i en rapport ska visas. Boolesk för läsa/skriva.

uttryck.IsVisible

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen IsVisible har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Sant

(Standard) Kontrollen visas.

Falskt

Kontrollen visas inte.

Obs!: Du kan bara ange egenskapen IsVisible i Print-händelsen om rapportavsnittet innehåller kontrollen.

Du kan använda egenskapen IsVisible tillsammans med egenskapen HideDuplicates för att avgöra när en kontroll i en rapport visas och därmed visar eller döljer andra kontroller. Du kan till exempel dölja en radkontroll när en textruta-kontroll är dold eftersom den innehåller dubblettvärden.

Exempel

I följande exempel används egenskapen IsVisible för en textruta till att styra visningen av en radkontroll i en rapport. Rapporten är baserad på en produkttabell och tre kontroller med följande egenskaper.

Egenskaper

Linjekontroll

Textruta nr 1

Textruta nr 2

Namn

Line0

CategoryID

ProductName

ControlSource

CategoryID

ProductName

HideDuplicates

Ja

Nej

Vänster

0

0

2.0

Övre

0

0,1

0,1

Bredd

4,0

1,0

1,0


Klistra in följande kod i avsnittet Deklarationer för rapportmodulen och visa sedan rapporten för att se den radformatering som kontrolleras via egenskapen IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×