Egenskapen IsVisible

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionButton

Objektet SubForm

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet OptionGroup

Objektet TabControl

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet Page

Objektet TextBox

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet PageBreak

Objektet ToggleButton

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Rectangle

Du kan använda egenskapen IsVisible i Visual Basic for Applications (VBA) kod för att avgöra om en kontroll på rapport är synlig. Skrivskyddad boolesk.

uttryck.IsVisible

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen IsVisible använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

True

(Standardvärde) Kontrollen visas.

False

Kontrollen visas inte.

Obs!: Du kan bara ange egenskapen IsVisible i händelsen Print för ett rapportavsnitt som innehåller kontrollen.

Du kan använda egenskapen IsVisible tillsammans med egenskapen HideDuplicates om du vill ta reda på när en kontroll i en rapport är synlig sedan och visa eller dölja andra kontroller som ett resultat av detta. Du kan till exempel dölja en radkontroll när en kontroll av typen textruta döljs på grund av att den innehåller dubblettvärden.

Exempel

I följande exempel används egenskapen IsVisible på en textruta för att kontrollera visningen av en radkontroll i en rapport. Rapporten baseras på en Products-tabell och använder tre kontroller med följande egenskaper.

Egenskaper

Radkontroll

Textruta 1

Textruta 2

Namn

Line0

CategoryID

Produktnamn

ControlSource

CategoryID

Produktnamn

HideDuplicates

Ja

Nej

Left

0

0

2,0

Top

0

0,1

0,1

Width

4,0

1,0

1,0


Klistra in följande kod i deklarationsavsnittet i rapportmodulen och visa sedan rapporten för att kontrollera radformateringen som styrs av egenskapen IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×