Egenskapen InputParameters

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen InputParameters när du vill ange eller ta reda på vilka indataparametrar som skickas till ett SQL-kommando i egenskapen RecordSource för ett formulär, en rapport eller en lagrad procedur när den används som datakälla i ett Microsoft Access-projekt (.adp). Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.InputParameters

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av egenskapssida eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

När den används tillsammans med en RecordSource-egenskap:

En InputParameter-egenskapssträng som används med ett SQL-kommando i egenskapen RecordSource kan till exempel använda följande syntax:

state char=[Forms]![formname]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formname]![Ange ränteår]

Detta resulterar i att lägesparametern anges till det aktuella värdet på kontrollen StateList, och att användaren ombeds ange parametern salesyear. Om det skulle finnas andra parametrar som inte finns i den här listan, tilldelas de standardvärden.

Frågan ska köras med ett frågetecken (?) för alla parametrar i InputParameter-listan som inte är standardvärden.

En uppdatering eller ny fråga kommandot i Microsoft Office Access 2007 ska utlösa en ny körning av frågan. Användare kan göra det i koden genom att ringa standard Recordset.Requerymetod. Om värdet för en parameter är bunden till en kontroll i formuläret, används det aktuella värdet för kontrollen UppdateraKontroll samtidigt. Frågan körs inte automatiskt om kontrollens när värdet för kontrollen ändras.

När den används i en lagrad procedur:

En InputParameter-egenskapssträng som används med en lagrad procedur kan se ut så här:

@state char=[Forms]![formname]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formname]![Ange ränteår]

Detta resulterar i att lägesparametern anges till det aktuella värdet på kontrollen StateList, och att användaren ombeds ange parametern @salesyear. Om det finns andra parametrar för den lagrade proceduren som inte finns i den här listan, tilldelas de standardvärden.

Den lagrade proceduren ska köras med en kommandosträng som innehåller syntaxen {call } med ett frågetecken (?) för alla parametrar i InputParameter-listan som inte är standardvärden.

Ett kommando för uppdatering eller ny fråga i Access som ska utlösa en ny körning av den lagrade proceduren. Användare kan göra det i koden genom att ringa standard Recordset.Requerymetod. Om värdet för en parameter är bunden till en kontroll i formuläret, används det aktuella värdet för kontrollen UppdateraKontroll samtidigt. Den lagrade proceduren körs inte automatiskt om kontrollens när värdet för kontrollen ändras.

Den här dialogrutan anropas när en lagrad procedur först väljs som datakälla för ett formulär om den lagrade proceduren har några parametrar. När strängen InputParameters har skapats, används samma dialogruta för att ändra strängen. I så fall utgörs emellertid listan med parametrar av det som redan finns i strängen.

Parametervärden kan också anges i kod med ADO-objekten (ActiveX Data Object) Command och Parameter. Om ett resultat returneras, kan ett formulär bindas till det genom att formulärets Recordset-egenskap anges. ADO-koder är det enda sättet att hantera lagrade procedurer som inte returnerar resultat, t.ex. redigeringsfrågor, de som returnerar utdataparametrar och de som returnerar flera resultat.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×