Egenskapen HelpContextId

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet Page

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet Report

Objektet ComboBox

Objektet ListBox

Objektet TabControl

Objektet CommandButton

Objektet ObjectFrame

Objektet TextBox

Objektet CustomControl

Objektet OptionButton

Objektet ToggleButton

Objektet Form

Objektet OptionGroup

Egenskapen HelpContextID anger hjälpavsnittsnummer för ett avsnitt i den egna hjälpfilen som definieras i HelpFile-egenskapsinställningen. Läs-/skrivbart värde av datatypen Long.

uttryck.HelpContextId

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Obs!: Om du skriver ett positivt avsnittsnummer för hjälpavsnittet, visas hjälpavsnittet i ett helt hjälpavsnittsfönster. Om du lägger till ett minustecken (-) framför avsnittsnumret visas hjälpavsnittet i ett menyformulär. Observera att avsnittsnumret inte behöver vara negativt när avsnittet skrivs i Microsoft Help Workshop. Du måste lägga till minustecknet när du anger egenskapen för att artikeln ska visas i menyformuläret.

Du kan skapa en egen hjälpfil om du vill dokumentera formulär, rapporter och program som du skapar med Microsoft Office Access 2007.

När du trycker på F1 i Formulärvyn anropas programmet Microsoft Help Workshop eller Microsoft HTML Help Workshop, den egna hjälpfilen som anges med HelpFile-egenskapsinställningen för formuläret eller rapporten läses in och det hjälpavsnitt som anges i egenskapsinställningen HelpContextID visas.

Om en kontrolls HelpContextID-egenskapsinställning är 0 (standardvärdet) används formulärets HelpContextID- och HelpFile-egenskaper för att identifiera vilket hjälpavsnitt som ska visas. Om du trycker på F1 i en annan vy än formulärvyn eller om HelpContextID-egenskapsinställningen för både formuläret och kontrollen är 0, visas ett Access-hjälpavsnitt.

Exempel

Det här exemplet används egenskapen HelpContext för fel objekt för att visa Visual Basic for Applications (VBA) hjälpavsnitt om felet Overflow .

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×