Egenskapen Height

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionButton

Objektet Section

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet OptionGroup

Objektet SubForm

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet Page

Objektet TabControl

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet Rectangle

Objektet TextBox

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Report

Objektet ToggleButton

Använd egenskapen Height (tillsammans med egenskapen Width) när du vill ändra storlek på ett objekt till vissa mått. Läs-/skrivbart heltal för alla objekt i listan Gäller utom för objektet Report, som är ett läs-/skrivbart värde av datatypen Long.

uttryck.Height

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar något av objekten ovan.

Kommentarer

Egenskapen höjd gäller bara för formulär och rapport avsnitt och inte formulär och rapporter.

Skriv värdet för önskad höjd i den aktuella måttenheten. Om du vill använda en annan måttenhet än den som anges i dialogrutan Nationella inställningar på Kontrollpanelen i Windows anger du enheten, till exempel cm eller tum (till exempel 5 cm eller 3 tum).

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av objektets egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

För kontroller kan du ange standardvärdet för den här egenskapen med hjälp av standardkontrollformat eller egenskapen DefaultControl i VBA-kod.

Använd en numeriskt uttryck i VBA, så för att värdet för den här egenskapen. Värden uttryckt i twips.

För rapportavsnitt kan du inte ange egenskapen Height med ett makro eller VBA-kod när du skriver ut eller förhandsgranskar en rapport. För rapportkontroller kan du bara ange egenskapen Height när du skriver ut eller förhandsgranskar en rapport med ett makro eller en händelseprocedur som anges i avsnittets OnFormat-händelseegenskapsinställning.

Du kan inte ange den här egenskapen för ett objekt när utskriften väl har börjat. Om du till exempel försöker att ange egenskapen Height i rapportens Print-händelse uppstår ett fel.

Microsoft Office Access 2007 anges automatiskt egenskapen höjd när du skapar eller storlek en kontroll eller när du väljer ett fönster i designläge eller rapportens designvy.

Höjden på avsnitten mäts från insidan på kanterna. Höjden på kontrollerna mäts från mittpunkten på kantlinjerna så att kontroller med andra kantlinjer justeras på rätt sätt. Du anger marginaler för formulär och rapporter genom att klicka på Marginal på fliken Sidlayout.

Obs!: Om du vill ange placeringen av ett objekts vänster- och överkant använder du egenskaperna Left och Top.

Exempel

Följande kod ändrar storlek på en kommandoknapp till en fyrkantig knapp som är 1 × 1 tum (standardenheten i VBA är twips, 1440 twips är lika med en tum):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×