Egenskapen Guid

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Reference

Egenskapen GUID för ett Reference-objekt returnerar en GUID som identifierar ett teckensnittsbibliotek i registret i Windows. Skrivskyddad sträng.

uttryck.Guid

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen GUID är bara tillgänglig om du med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Alla typbibliotek har en tillhörande GUID som lagras i registret. När du anger en referens till ett typbibliotek, använder Microsoft Office Access 2007 typbibliotekets GUID för att identifiera typbiblioteket.

Du kan använda metoden AddFromGUID om du vill skapa ett Reference-objekt från ett typbiblioteks GUID.

Exempel

Följande exempel skriver ut värdet på egenskaperna FullPath, GUID, IsBroken, Major och Minor för varje Reference-objekt i mängden References:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×