Egenskapen Format

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet ComboBox

Objektet TextBox

Använd egenskapen Format när du vill anpassa hur tal, datum, tider och text visas och skrivs ut. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.Format

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan använda något av de fördefinierade formaten eller skapa ett eget format med hjälp av formateringssymbolerna.

Egenskapen Format använder olika inställningar för olika datatyper.

Du kan ange den här egenskapen i kontrollens egenskapssida för en kontroll. För ett fält kan du ange den här egenskapen i tabelldesign (i avsnittet Fältegenskaper) eller i designvyn för frågefönster (i egenskapsrutan fältegenskaper). Du kan också använda ett makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Obs!: I Visual Basic skriver du ett stränguttryck som motsvarar något av de fördefinierade formaten eller skriver ett eget format.

Egenskapen Format påverkar bara hur data visas, och inte hur de lagras.

Microsoft Office Access 2007 innehåller fördefinierade format för datatyperna Datum/tid, Tal och Valuta, Text och PM samt Ja/nej. De fördefinierade formaten är beroende av vilket land/område som du anger genom att dubbelklicka på Nationella inställningar på Kontrollpanelen i Windows. I Access visas formaten som gäller för det valda landet eller området. Om till exempel Engelska (USA) är valt på fliken Allmänt kommer 1234,56 i valutaformat att visas som $1,234.56, men när Svenska är valt på fliken Allmänt visas talet som 1 234,56 kr.

Om du anger ett fälts Format-egenskap i tabelldesignvyn, används det formatet för att visa data i databladen. Fältets Format-egenskap används också på nya kontroller i formulär och rapporter.

Du kan använda följande symboler i egna format för valfri datatyp.

Symbol

Betydelse

(blanksteg)

Visar blanksteg som vanliga tecken.

"ABC"

Visar allting inom citattecknen som vanliga tecken.

!

Vänsterjusterar i stället för högerjusterar.

*

Fyller tillgängligt utrymme med nästa tecken.

\

Visar nästa tecken som ett vanligt tecken. Du kan också visa vanliga tecken genom att placera citattecken runt dem.

[färg]

Visar formaterade data i den färg som anges i hakparentesen. Du kan välja mellan svart, blå, grön, cyan, röd, magenta, gul och vit.


Du kan inte blanda formateringssymbolerna för datatyperna Tal och Valuta med formateringssymbolerna för Datum/tid, Ja/nej och Text och PM.

När du har definierat en indatamask och anger egenskapen Format för samma data, har Format företräde när data visas och indatamasken ignoreras. Om du till exempel skapar en indatamask för Lösenord i tabelldesignvyn och även anger egenskapen Format för samma fält, antingen i tabellen eller i en kontroll i ett formulär, ignoreras indatamasken för Lösenord och data visas enligt egenskapen Format.

Exempel

I följande tre exempel anges egenskapen Format med hjälp av ett fördefinierat format:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

I nästa exempel anges egenskapen Format med hjälp av ett eget format. Det formatet visar ett datum som: Jan 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

I följande exempel visas en VBA-funktion som formaterar numeriska data med hjälp av valutaformat och formaterar textdata till enbart versaler. Funktionen anropas från händelsen OnLostFocus för en obunden kontroll med namnet TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×