Egenskapen Format – datatyperna Text och PM

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda speciella symboler i inställningen av egenskapen Format om du vill skapa egna format för text- och PM-fält.

Inställning

Du kan skapa egna text- och PM-format med hjälp av följande symboler.

Symbol

Beskrivning

@

Texttecken (ett tecken eller ett blanksteg) krävs.

&

Texttecken krävs inte.

<

Gör alla tecken gemena.

>

Gör alla tecken versala.


Egna format för text- och PM-fält kan innehålla högst två avsnitt. Varje avsnitt innehåller formatspecifikationer för olika data i fältet.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Format för fält med text.

Andra

Format för fält med nollängd och Null-värden.


Om du till exempel har en kontroll av typen textruta där du vill att ordet "Ingen" ska visas när det inte finns någon sträng i fältet, skriver du det egna formatet @;"Ingen" som kontrollens Format-egenskapsinställning. Symbolen @ gör så att texten från fältet visas, medan det andra avsnittet gör så att ordet "Ingen" visas när en sträng med nollängd eller ett null-värde finns i fältet.

Obs!: Du kan använda funktionen Format om du vill returerna ett värde för en sträng med nollängd och en annan för ett null-värde, och på liknande sätt använda egenskapen Format om du automatiskt vill formatera fält i tabellens Databladsvy eller kontrollerna i ett formulär eller en rapport.

Exempel

Nedan finns exempel på egna text- och PM-format.

Inställning

Data

Visas som

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Okänt"

Null-värde

Okänt

Sträng med längden noll

Okänt

Valfri text

Visar samma text som skrivs


Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×