Egenskapen Format – datatypen Datum/tid

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ange egenskapen Format till fördefinierade datum- och tidsformat eller använda egna format för datatypen Datum/tid.

Inställning

Fördefinierade format

I tabellen nedan visas de fördefinierade inställningarna för egenskapen Format för datatypen Datum/tid.

Inställning

Beskrivning

Allmänt datumformat

(Standardvärde) Om värdet enbart är ett datum, visas ingen tid. Om värdet enbart är tid, visas inget datum. Den här inställningen är en kombination av inställningarna Kort datum och Långt tidsformat.

Exempel: 1993-04-03, 17:34:00 och 1993-04-03 17:34:00.

Långt datum

Detsamma som inställningen Långt datum i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: den 3 april 1993.

Medellångt datum

Exempel: 3-apr-93.

Kort datum

Detsamma som inställningen Kort datum i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: 93-04-03.

Varning: Inställningen Kort datum förutsätter att datum som infaller mellan 00-01-01 och 29-12-31 gäller tjugohundratalet (det vill säga åren 2000 till 2029). Datum mellan 30-01-01 och 99-12-31 antas höra hemma under nittonhundratalet (det vill säga mellan 1930 och 1999).

Långt tidsformat

Detsamma som inställningen på fliken Tid i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: 17:34:23.

Medellångt tidsformat

Exempel: 5:34 PM.

Kort tidsformat

Exempel: 17:34.


Egna format

Du kan skapa egna datum- och tidsformat med hjälp av följande symboler.

Symbol

Beskrivning

: (kolon)

Tidsavgränsare. Avgränsaren anges i de nationella inställningarna i Windows.

/

Datumavgränsare.

c

Detsamma som det fördefinierade formatet Allmänt datum.

d

Dagen i månaden med en eller två siffror, vid behov (1 till och med 31).

dd

Dagen i månaden med två siffror (01 till och med 31).

ddd

De första tre bokstäverna i veckodagen (mån till lör).

dddd

Veckodagens fullständiga namn (måndag till söndag).

ddddd

Detsamma som det fördefinierade formatet Kort datum.

dddddd

Det samma som det fördefinierade formatet Långt datum.

w

Veckodag (1 till och med 7).

ww

Veckonummer (1 till och med 53).

m

Månaden med en eller två siffror, vid behov (1 till och med 12).

mm

Månaden med två siffror (01 till och med 12).

mmm

De tre första bokstäverna i månaden (Jan till och med Dec).

mmmm

Månadens fullständiga namn (januari till och med december).

q

Datumet visas som kvartal (1 till och med 4).

y

Numret på dagen under året (1 till och med 366).

yy

De två sista siffrorna för året (01 till och med 99).

yyyy

Det fullständiga året (0100 till och med 9999).

h

Timme med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 23).

hh

Timme med två siffror (00 till och med 23).

n

Minut med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 59).

nn

Minut med två siffror (00 till och med 59).

s

Sekund med en eller två siffror, vid behov (0 till och med 59).

ss

Sekund med två siffror (00 till och med 59).

ttttt

Detsamma som det fördefinierade Långt tidsformat.

AM/PM

Tolvtimmarsklocka med versaler "AM" respektive "PM".

am/pm

Tolvtimmarsklocka med gemener "am" respektive "pm".

A/P

Tolvtimmarsklocka med versalt "A" respektive "P".

a/p

Tolvtimmarsklocka med gement "a" respektive "p".

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows.


Egna format visas enligt de inställningar som anges i de nationella inställningarna i Windows. Egna format som inte stämmer med dessa ignoreras.

Obs!: Om du vill lägga till ett komma eller annan avgränsare i ett eget format omsluter du avgränsaren med citattecken så här: d mmm", "yyyy.

Exempel

Nedan finns exempel på egna datum-/tidsformat.

Inställning

Visas som

ddd", "d mmm", "yyyy

mån, 2 jun, 1997

dd mmmm", "yyyy

02 juni, 1997

"Detta är vecka" ww

Detta är vecka 22

"I dag är det" dddd

I dag är det tisdag


Du kan använda ett eget format om du vill visa "A.D." eller "B.C." efter ett år beroende på om ett positivt eller negativt tal skrivs. Om du vill se hur det här egna formatet fungerar, skapar du ett nytt tabellfält, anger dess datatyp till Tal och skriver ett format så här:

"e.Kr. " #;# " f.Kr."

Positiva tal visas som år med "e.Kr." före året. Negativa tal visas som år med "f.Kr." efter året.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×