Egenskapen FontBold

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet ComboBox

Objektet Report

Objektet CommandButton

Objektet TabControl

Objektet FormatCondition

Objektet TextBox

Objektet Label

Objektet ToggleButton

Objektet ListBox

Använd egenskapen FontBold när du vill ange om ett teckensnitt ska visas i fetstil i följande situationer:

  • Då visas eller skrivs ut kontroller i formulär och rapporter.

  • När metoden Print används på en rapport.

Kommentarer

Egenskapen FontBold använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

True

Texten är i fetstil.

False

(Standardvärde) Texten är inte i fetstil.


Obs!: Du kan ange egenskapen Fet endast med hjälp av makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Om du vill använda egenskapen FontBold på en rapport måste du först skapa en Print-händelseprocedur som skriver ut önskad text.

Teckensnittet kan se olika ut på skärmen och när det skrivs ut, beroende på datorn och skrivaren.

Egenskapen FontWeight, som finns i egenskapslistan för kontroller, kan också användas för att ange linjetjockleken på kontrollens text. Med egenskapen FontBold kan du snabbt göra texten fet, men med egenskapen FontWeight får du större kontroll över inställningarna för textens linjetjocklek. I tabellen nedan beskrivs sambandet mellan dessa egenskapers inställningar.

Om

så händer följande

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Exempel

Följande Print-händelseprocedur skriver ut en rapportrubrik och det aktuella datumet i fetstil på en rapport vid koordinaterna som anges med CurrentX- och CurrentY-egenskapsinställningen.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×