Egenskapen Filter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen Filter när du vill ange en delmängd med poster som ska visas när ett filter används på ett formulär, en rapportfråga eller en tabell. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.Filter

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Om du anger ett serverfilter i ett Microsoft Access-projekt (.adp) för data som finns på en server, ska du använda egenskapen ServerFilter.

Egenskapen Filter är en stränguttryck som består av en WHERE-sats utan nyckelordet WHERE. Följande Visual Basic for Applications (VBA) kod definierar och tillämpar ett filter om du vill visa endast kunder i USA:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Du kan ange den här egenskapen genom att använda tabellens eller formulärets egenskapssida, ett makro eller VBA-kod.

Du kan också ange den här egenskapen i formulär, rapport, databladsvyn eller layoutvy, genom att klicka på Filter eller markering under Sortera & Filter på fliken Data och klickar på något av kommandona på undermenyn.

Obs!: ADO-egenskapen Filter påverkas inte av att du anger egenskapen Filter.

Du kan använda egenskapen Filter om du vill spara ett filter och använda det igen senare. Filter sparas tillsammans med objekten där de skapas. Filtret läses in automatiskt när objektet öppnas, men det tillämpas inte automatiskt.

När ett nytt objekt skapas ärver det egenskaperna RecordSource, Filter, OrderBy och OrderByOn från tabellen eller frågan det skapas från.

När du vill tillämpa ett sparat filter från ett formulär, en fråga eller en tabell klickar du på Filter av/på i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data eller använder ett makro eller VBA-kod för att ange egenskapen FilterOn till True. För rapporter kan du tillämpa ett filter genom att ange egenskapen FilterOn till Ja i rapportens egenskapslista.

Knappen Filter av/på anger läget för egenskaperna Filter och FilterOn. Knapparna är inaktiverade tills det finns ett filter att tillämpa. Om ett befintligt filter redan används, visas knappen Filter av/på intryckt.

Om du vill tillämpa ett filter automatiskt när ett formulär öppnas, anger du egenskapsinställningen för händelsen OnOpen för formuläret till ett makro som använder instruktionen AnvändFilter eller en händelseprocedur som använder metoden ApplyFilter för objektet DoCmd.

Du kan flytta ett filter genom att klicka på den intryckta knappen Filter av/på, högerklicka på det filtrerade fältet och klicka på Ta bort filer från, eller använda VBA-kod och ange egenskapen FilterOn till False.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×