Egenskapen EventProcPrefix

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet Image

Objektet OptionButton

Objektet Section

Objektet CheckBox

Objektet Label

Objektet OptionGroup

Objektet SubForm

Objektet ComboBox

Objektet Line

Objektet Page

Objektet TabControl

Objektet CommandButton

Objektet ListBox

Objektet PageBreak

Objektet TextBox

Objektet CustomControl

Objektet ObjectFrame

Objektet Rectangle

Objektet ToggleButton

Använd egenskapen EventProcPrefix när du vill hämta prefixdelen av namnet på en händelseprocedur. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.EventProcPrefix

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Om du till exempel har en kommandoknapp med en händelseprocedur med namnet Details_Click, returnerar EventProcPrefix strängen "Details".

EventProcPrefix-egenskapsinställningen är ett stränguttryck.

Du kan bara göra den här egenskapen tillgänglig med hjälp av ett makro eller Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications) och den är skrivskyddad i alla vyer.

Microsoft Office Access 2007 lägger till prefixdelen för ett händelseprocedurnamn till händelsenamnet samt ett understreck (_).

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×