Egenskapen EmailSubject

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Hyperlink

Använd egenskapen EmailSubject när du vill ange eller fastställa ämnesraden i ett e-postmeddelande med en hyperlänk till ett objekt, ett dokument, en webbsida eller annat mål för en kommandoknapp, bildkontroll eller etikett. Läs-/skrivbar sträng.

uttryck.EmailSubject

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen EmailSubject är stränguttryck som representerar en ämnesrad i en fil (UNC-sökväg) eller webbsida (URL).

Du kan ange egenskapen EmailSubject med hjälp av en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Du kan också använda dialogrutan Infoga hyperlänk när du anger den här egenskapen genom att klicka på knappen Skapa till höger om egenskapsrutan i egenskapssida.

Obs!: När du skapar en hyperlänk genom att använda dialogrutan Infoga hyperlänk anger Microsoft Office Access 2007 automatiskt egenskapen EmailSubject till den plats som anges i rutan Ämne på fliken E-postadress.

När du flyttar markören över en kommandoknapp, bildkontroll eller etikettkontroll vars HyperlinkAddress-egenskap har ställts in, ändras markören till en hand. När någon klickar på kontrollen visas objektet eller webbsidan som anges med länken.

Om du vill öppna objekt i den aktuella databasen, lämnar du egenskapen Hyperlänkadress tomt och anger objekttyp och objektnamn som du vill öppna i underadress i hyperlänk med hjälp av syntaxen "Objekttypobjektnamn". Om du vill öppna ett objekt i en annan Access-databas anger du sökvägen och namnet på databasen i egenskapen Hyperlänkadress och ange databasobjekt öppna med underadress i hyperlänk .

Egenskapen Hyperlänkadress kan innehålla en absolut eller relativ sökväg till ett måldokument. En absolut sökväg är en fullständig URL eller UNC-sökväg till ett dokument. En relativ sökväg är en sökväg som är relaterad till bas sökvägen som anges i inställningen Hyperlänk basdatabasnamnEgenskaper i dialogrutan (tillgängligt genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Hantera databas och Databasegenskaper ) eller till den aktuella databassökvägen. Om Access inte kan lösa egenskapen Hyperlänkadress ställa in till en giltig URL eller UNC-sökväg, kommer det förutsätts det att du har angett en bana förhållande bas sökvägen som finns i inställningen Hyperlänk bas eller den aktuella databassökvägen.

Obs!: När du följer en hyperlänk till ett annat Access-databasobjekt, används databasens autostartegenskaper. Om till exempel Visa formulär anges för måldatabasen, visas formuläret när databasen öppnas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×