Egenskapen Dirty

Gäller för

Objektet Form

Objektet Report

Använd egenskapen Dirty när du vill ta reda på om den aktuella posten har ändrats sedan den sparades senast. Du kanske vill fråga användaren om ändringarna av en post är medvetna och, om så inte är fallet, tillåta användaren att flytta till nästa post utan att ändringarna sparas. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.Dirty

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Dirty använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

True

True

Den aktuella posten har ändrats.

False

False

Den aktuella posten har inte ändrats.

Den här egenskapen är tillgänglig i Formulärvyn och Databladsvy.

Du kan ange och läsa den här egenskapen med ett makro eller Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications).

När en post sparas anger Microsoft Office Access 2007 egenskapen Dirty till False. När användaren ändrar en post anges egenskapen till True.

Exempel

I följande exempel aktiveras knappen btnUndo när data ändras. Subrutinen UndoEdits( ) anropas från händelsen AfterUpdate för textrutekontroller. Om någon klickar på den aktiverade knappen btnUndo återställs det ursprungliga värdet på kontrollen med hjälp av egenskapen OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×