Egenskapen DefaultValue

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet CheckBox

Objektet OptionGroup

Objektet ComboBox

Objektet TextBox

Objektet ListBox

Objektet ToggleButton

Objektet OptionButton

Anger en sträng som anges automatiskt i ett fält när en ny post skapas. I en Adress-tabell kan du till exempel ange standardvärdet för fältet Ort till Stockholm. När användarna lägger till en post i tabellen kan de antingen acceptera värdet eller skriva ett nytt. Läs-/skrivbar.

uttryck.DefaultValue

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

  • Egenskapen Standardvärde gäller inte för kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp kontroller när han är i ett alternativgrupp. Den används emellertid i själva grupprutan.

  • Egenskapen Standardvärde gäller för alla tabellfält utom dessa fält med datatypen Räknare eller OLE-objekt.

Egenskapen DefaultValue anger text eller ett uttryck som automatiskt anges i en kontroll eller ett fält när en ny post skapas. Om du till exempel anger egenskapen DefaultValue för en kontroll av typen textruta till =Now(), visar kontrollen aktuellt datum och aktuell tid. Inställningen för egenskapen DefaultValue får innehålla högst 255 tecken.

Du kan ange den här egenskapen i kontrollens egenskapssida för en kontroll. För ett fält kan du ange egenskapen i tabelldesign (i avsnittet Fältegenskaper) i en makro eller med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

I VBA-kod använder du ett stränguttryck när du vill ange värdet på den här egenskapen. Följande kod anger egenskapen DefaultValue för en textrutekontroll med namnet PaymentMethod till "Cash":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Obs!: Om du vill ange den här egenskapen för ett fält med VBA-kod använder du ADO-egenskapen DefaultValue eller DAO-egenskapen DefaultValue.

Egenskapen DefaultValue används bara när du lägger till en ny post. Om du ändrar DefaultValue, tillämpas ändringen inte automatiskt på befintliga poster.

Om du anger egenskapen Standardvärde för en formulärkontroll som är bunden till ett fält som också har ettvärde egenskapen standardinställning definieras i tabellen, åsidosätter inställningen kontroll inställningen för tabellen.

Om du skapar en kontroll genom att dra ett fält från fältlista används fältets DefaultValue-egenskapsinställning, som definieras i tabellen, på kontrollen i formuläret även om kontrollens DefaultValue-egenskapsinställning är tom.

En kontroll kan tillhandahålla standardvärdet för en annan kontroll. Om du till exempel anger egenskapen DefaultValue för en kontroll till följande uttryck, anges kontrollens standardvärde till txtShipTo-kontrollens DefaultValue-egenskapsinställning.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Om kontrollerna inte finns i samma formulär, måste kontrollen som utgör källan för standardvärdet finnas tidigare i tabbordning än kontrollen som innehåller uttrycket.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×