Egenskapen DataEntry

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Använd egenskapen DataEntry när du vill ange om ett bundet formulär ska öppnas för att enbart tillåta datainmatning. Egenskapen Inmatning bestämmer inte om posterna ska kunna läggas till, utan bara om befintliga poster visas. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.DataEntry

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen DataEntry använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Formuläret öppnas och visar bara en tom post.

Nej

False

(Standardvärde) Formuläret öppnas och visar befintliga poster.


Obs!: Du kan ange egenskapen inmatning med hjälp av ett formulär egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Den här egenskapen kan anges i valfri vy.

Egenskapen DataEntry har bara effekt när egenskapen AllowAdditions anges till Ja.

Obs!: När argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär anges, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 en del egenskapsinställningar för formulär. Om argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär anges till Redigera, öppnas formuläret med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

Om du vill förhindra att instruktionen ÖppnaFormulär åsidosätter dessa befintliga egenskapsinställningar, utelämnar du argumentinställningen för Dataläge så att egenskapsinställningarna för formuläret används i stället.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×